Νιτροφουραντοΐνη (Furolin): Οδηγίες Χρήσης – Ενδείξεις – Παρενέργειες

Πίνακας Περιεχομένων

Φάρμακο Fulorin: Ενδείξεις, δοσολογία και συχνές παρενέργειες για ασφαλή χρήση.

Τι είναι η νιτροφουραντοΐνη;

Η νιτροφουραντοΐνη (nitrofurantoin) είναι ένα αντιβιοτικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία και την πρόληψη ουρολοιμώξεων. Μερικά δημοφιλή εμπορικά σκευάσματα που περιέχουν νιτροφουραντοΐνη είναι το φάρμακο Furolin, το Macrobid, το Macrodantin, το Furadantin κ.α. Η νιτροφουραντοΐνη ανήκει στην κατηγορία των νιτροφουρανίων και δρα αναστέλλοντας τη σύνθεση του βακτηριακού DNA και πρωτεϊνών. Ανακαλύφθηκε το 1953 από τους ερευνητές Dodd και Stillman και έκτοτε χρησιμοποιείται ευρέως για τη θεραπεία λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος. Στο παρόν άρθρο, θα αναλύσουμε επιστημονικές έρευνες και μελέτες που εξετάζουν τη δράση, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της νιτροφουραντοΐνης, όπως αυτές που δημοσιεύτηκαν στα έγκριτα ιατρικά περιοδικά Journal of Antimicrobial Chemotherapy, BJU International και Obstetrics & Gynecology. Θα εξετάσουμε επίσης τους μηχανισμούς ανθεκτικότητας των βακτηρίων στη νιτροφουραντοΐνη και τη φαρμακοκινητική του φαρμάκου σε υγιείς εθελοντές.

 

Μηχανισμός δράσης και Χημική δομή

Η νιτροφουραντοΐνη είναι ένα συνθετικό αντιβιοτικό που ανήκει στην κατηγορία των νιτροφουρανίων. Η χημική της δομή αποτελείται από έναν δακτύλιο φουρανίου με μια νιτρο-ομάδα στη θέση 5 και μια ομάδα υδαντοΐνης στη θέση 2. Ο μηχανισμός δράσης της νιτροφουραντοΐνης βασίζεται στην αναστολή σημαντικών ενζύμων που εμπλέκονται στη σύνθεση του βακτηριακού DNA και πρωτεϊνών. Συγκεκριμένα, η νιτροφουραντοΐνη αναστέλλει ένζυμα όπως η τοποϊσομεράση IV και η DNA γυράση, τα οποία είναι απαραίτητα για την αντιγραφή και την επιδιόρθωση του βακτηριακού DNA. Επιπλέον, αναστέλλει τη σύνθεση πρωτεϊνών παρεμποδίζοντας τη δράση των ριβοσωμάτων. Αυτή η πολυεπίπεδη δράση της νιτροφουραντοΐνης οδηγεί σε βακτηριοστατική ή βακτηριοκτόνο επίδραση, ανάλογα με τη συγκέντρωση του φαρμάκου και την ευαισθησία του βακτηριακού στελέχους. Η νιτροφουραντοΐνη απορροφάται ταχέως από το γαστρεντερικό σύστημα μετά από του στόματος χορήγηση και απεκκρίνεται κυρίως στα ούρα σε ενεργή μορφή, επιτυγχάνοντας υψηλές συγκεντρώσεις στην ουροδόχο κύστη. Αυτή η φαρμακοκινητική ιδιότητα την καθιστά ιδανική για τη θεραπεία ουρολοιμώξεων.

 

Ενδείξεις νιτροφουραντοΐνης

Η νιτροφουραντοΐνη (φάρμακο Furolin, Furadantin κ.α.) αποτελεί ένα σημαντικό αντιβιοτικό για τη θεραπεία και την πρόληψη ουρολοιμώξεων. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της οξείας και υποτροπιάζουσας κυστίτιδας, μιας συχνής λοίμωξης του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος που προσβάλλει κυρίως τις γυναίκες. Η νιτροφουραντοΐνη (φάρμακο Furolin, Macrobid, Macrodantin, Furadantin κ.α.) είναι αποτελεσματική έναντι των συνηθέστερων παθογόνων που προκαλούν ουρολοιμώξεις, όπως η Escherichia coli, ο Enterococcus faecalis, ο Staphylococcus saprophyticus και η Klebsiella pneumoniae.

Η χρήση της νιτροφουραντοΐνης (φάρμακο Furolin, Macrobid, Macrodantin, Furadantin κ.α.) έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξανόμενης ανθεκτικότητας των βακτηρίων σε άλλα κοινά αντιβιοτικά, όπως οι φθοριοκινολόνες και οι β-λακτάμες. Όπως αναφέρουν οι Sandegren et al. στο άρθρο τους “Nitrofurantoin resistance mechanism and fitness cost in Escherichia coli” που δημοσιεύτηκε στο Journal of Antimicrobial Chemotherapy, η νιτροφουραντοΐνη διατηρεί υψηλή δραστικότητα έναντι στελεχών E. coli που είναι ανθεκτικά σε άλλα αντιβιοτικά.

Εκτός από τη θεραπεία της οξείας κυστίτιδας, η νιτροφουραντοΐνη χρησιμοποιείται και για την προφύλαξη από υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις. Σε ασθενείς με συχνές υποτροπές, η μακροχρόνια προφυλακτική χορήγηση νιτροφουραντοΐνης σε χαμηλές δόσεις μπορεί να μειώσει σημαντικά τη συχνότητα των επεισοδίων. Επιπλέον, η νιτροφουραντοΐνη ενδείκνυται για την προεγχειρητική προφύλαξη σε ουρολογικές επεμβάσεις, όπως η διουρηθρική εκτομή του προστάτη και η κυστεοσκόπηση, για την πρόληψη μετεγχειρητικών λοιμώξεων.

Ωστόσο, η χρήση της νιτροφουραντοΐνης περιορίζεται σε λοιμώξεις του κατώτερου ουροποιητικού. Δεν ενδείκνυται για τη θεραπεία της πυελονεφρίτιδας ή άλλων λοιμώξεων του ανώτερου ουροποιητικού, καθώς δεν επιτυγχάνει επαρκείς συγκεντρώσεις στους νεφρούς και τους περινεφρικούς ιστούς. Επιπλέον, η νιτροφουραντοΐνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με σημαντικά μειωμένη νεφρική λειτουργία, καθώς η απέκκρισή της εξαρτάται από τη σπειραματική διήθηση.

Συμπερασματικά, η νιτροφουραντοΐνη αποτελεί ένα πολύτιμο αντιβιοτικό για τη θεραπεία και την πρόληψη των ουρολοιμώξεων, ιδιαίτερα στην εποχή της αυξανόμενης μικροβιακής αντοχής. Ωστόσο, η χρήση της πρέπει να γίνεται με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις και τις potenciales παρενέργειες του φαρμάκου.

 

Προειδοποιήσεις

Αντενδείξεις και Προφυλάξεις πριν τη λήψη

Παρά την αποτελεσματικότητα της νιτροφουραντοΐνης (φάρμακο Furolin, Furadantin κ.α.) στη θεραπεία των ουρολοιμώξεων, υπάρχουν ορισμένες αντενδείξεις και προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από τη χορήγησή της. Η νιτροφουραντοΐνη αντενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε άλλες νιτροφουρανίες. Επίσης, δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης <30 ml/min), καθώς η μειωμένη απέκκριση του φαρμάκου μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο τοξικότητας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία, καθώς η νιτροφουραντοΐνη μεταβολίζεται στο ήπαρ και μπορεί να προκαλέσει ηπατοτοξικότητα. Όπως επισημαίνουν οι Kashanian et al. στο άρθρο τους “Nitrofurantoin: the return of an old friend in the wake of growing resistance” που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό BJU International, η παρακολούθηση της ηπατικής λειτουργίας είναι απαραίτητη σε ασθενείς που λαμβάνουν μακροχρόνια θεραπεία με νιτροφουραντοΐνη (φάρμακο Furolin, Macrobid, Macrodantin, Furadantin κ.α.).

Επιπλέον, η νιτροφουραντοΐνη (φάρμακο Furolin, Macrobid, Macrodantin, Furadantin κ.α.) πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με ανεπάρκεια της αφυδρογονάσης της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G6PD), μια κληρονομική ενζυμική διαταραχή που μπορεί να προκαλέσει αιμολυτική αναιμία. Οι ασθενείς με ανεπάρκεια G6PD θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά για σημεία αιμόλυσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

 

Ειδικές προειδοποιήσεις για ηλικιωμένους, παιδιά και εγκύους

Η χρήση της νιτροφουραντοΐνης απαιτεί ιδιαίτερες προφυλάξεις σε ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι έγκυες γυναίκες. Στους ηλικιωμένους ασθενείς, η νεφρική λειτουργία μειώνεται φυσιολογικά με την πάροδο της ηλικίας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση της νιτροφουραντοΐνης και αυξημένο κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών. Ως εκ τούτου, απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας και στενή παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας στους ηλικιωμένους ασθενείς.

Στα παιδιά, η νιτροφουραντοΐνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, ιδιαίτερα σε βρέφη ηλικίας κάτω των 3 μηνών, λόγω του αυξημένου κινδύνου αιμολυτικής αναιμίας. Η δοσολογία πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με το βάρος και την ηλικία του παιδιού, και οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τα potenciales σημεία και συμπτώματα ανεπιθύμητων ενεργειών.

Όσον αφορά τις εγκύους γυναίκες, η νιτροφουραντοΐνη κατατάσσεται στην κατηγορία B κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου και στην κατηγορία D κατά το τρίτο τρίμηνο της κύησης. Αν και θεωρείται γενικά ασφαλής κατά το πρώτο τρίμηνο, η χρήση της πρέπει να αποφεύγεται κοντά στον τοκετό, καθώς μπορεί να προκαλέσει αιμολυτική αναιμία στο νεογνό. Οι Huttner et al., στη μελέτη τους “The pharmacokinetics of nitrofurantoin in healthy female volunteers: a randomized crossover study” που δημοσιεύτηκε στο Journal of Antimicrobial Chemotherapy, τονίζουν την ανάγκη για προσεκτική αξιολόγηση του οφέλους-κινδύνου κατά τη χορήγηση νιτροφουραντοΐνης σε εγκύους.

Συνοπτικά, ενώ η νιτροφουραντοΐνη αποτελεί ένα πολύτιμο αντιβιοτικό για τη θεραπεία των ουρολοιμώξεων, η χρήση της απαιτεί προσοχή και εξατομικευμένη προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις για κάθε ασθενή.

 

Δοσολογία και χορήγηση του φαρμάκου νιτροφουραντοΐνη

Η σωστή δοσολογία και χορήγηση της νιτροφουραντοΐνης (φάρμακο Furolin, Macrobid, Macrodantin, Furadantin κ.α.) είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας και την ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών. Η δοσολογία της νιτροφουραντοΐνης (φάρμακο Furolin, Macrobid, Macrodantin, Furadantin κ.α.) εξαρτάται από την ένδειξη, τη σοβαρότητα της λοίμωξης, την ηλικία και τη νεφρική λειτουργία του ασθενούς.

Για τη θεραπεία της οξείας μη επιπλεγμένης κυστίτιδας σε ενήλικες, η συνήθης δοσολογία είναι 50-100 mg νιτροφουραντοΐνης (φάρμακο Furolin, Macrobid, Macrodantin, Furadantin κ.α.) κάθε 6 ώρες για 5-7 ημέρες. Σε περιπτώσεις υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξεων, μπορεί να χορηγηθεί προφυλακτική δόση 50-100 mg κάθε βράδυ για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, συνήθως 3-6 μήνες. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι Huttner et al. στη μελέτη τους που δημοσιεύτηκε στο Journal of Antimicrobial Chemotherapy, η μακροχρόνια προφυλακτική χρήση της νιτροφουραντοΐνης θα πρέπει να σταθμίζεται προσεκτικά έναντι των κινδύνων ανεπιθύμητων ενεργειών.

Σε παιδιατρικούς ασθενείς, η δοσολογία προσαρμόζεται ανάλογα με το βάρος του παιδιού. Η συνιστώμενη δόση είναι 5-7 mg/kg/ημέρα, χορηγούμενη σε διαιρεμένες δόσεις κάθε 6 ώρες. Σε ηλικιωμένους ασθενείς ή σε άτομα με μειωμένη νεφρική λειτουργία, απαιτείται προσαρμογή της δόσης ανάλογα με την κάθαρση κρεατινίνης. Σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης <30 ml/min), η νιτροφουραντοΐνη αντενδείκνυται.

 

Οδοί και τρόποι χορήγησης

Η νιτροφουραντοΐνη χορηγείται συνήθως από το στόμα με τη μορφή καψουλών ή αναστολής. Για βέλτιστη απορρόφηση, το φάρμακο θα πρέπει να λαμβάνεται με άδειο στομάχι, μία ώρα πριν ή δύο ώρες μετά τα γεύματα. Η ταυτόχρονη λήψη τροφής μπορεί να μειώσει τη βιοδιαθεσιμότητα της νιτροφουραντοΐνης και να επηρεάσει την αποτελεσματικότητά της. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενθαρρύνονται να λαμβάνουν επαρκή ποσότητα υγρών κατά τη διάρκεια της θεραπείας για να διευκολύνουν την απέκκριση του φαρμάκου και να μειώσουν τον κίνδυνο κρυσταλλουρίας.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν η από του στόματος χορήγηση δεν είναι εφικτή, η νιτροφουραντοΐνη μπορεί να χορηγηθεί παρεντερικά με ενδοφλέβια έγχυση. Ωστόσο, η παρεντερική χρήση περιορίζεται σε νοσοκομειακό περιβάλλον και απαιτεί στενή παρακολούθηση του ασθενούς λόγω του αυξημένου κινδύνου ανεπιθύμητων ενεργειών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μη συμμόρφωση στη δοσολογία ή η πρόωρη διακοπή της θεραπείας με νιτροφουραντοΐνη μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία της θεραπείας ή σε υποτροπή της λοίμωξης. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τη σημασία της ολοκλήρωσης του προβλεπόμενου κύκλου θεραπείας, ακόμη και αν τα συμπτώματα υποχωρήσουν νωρίτερα.

Συμπερασματικά, η σωστή δοσολογία και χορήγηση της νιτροφουραντοΐνης είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να παρέχουν σαφείς οδηγίες στους ασθενείς σχετικά με τον τρόπο λήψης του φαρμάκου και να παρακολουθούν στενά την ανταπόκριση στη θεραπεία και την εμφάνιση potencial ανεπιθύμητων ενεργειών.

 

Τι να κάνω αν παραλείψω μια δόση νιτροφουραντοΐνης;

Η συνεπής λήψη της νιτροφουραντοΐνης (φάρμακο Furolin, Macrobid, Macrodantin, Furadantin κ.α.) σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της βέλτιστης θεραπευτικής αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, σε περίπτωση που μια δόση παραλειφθεί ακούσια, οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τον κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης.

Εάν η παράλειψη της δόσης γίνει αντιληπτή εντός 2 ωρών από την προγραμματισμένη ώρα λήψης, ο ασθενής θα πρέπει να λάβει τη δόση αμέσως μόλις το θυμηθεί. Στη συνέχεια, η επόμενη δόση θα πρέπει να ληφθεί στην κανονικά προγραμματισμένη ώρα. Ωστόσο, εάν έχουν παρέλθει περισσότερες από 2 ώρες, ο ασθενής θα πρέπει να παραλείψει εντελώς τη δόση και να συνεχίσει με το κανονικό δοσολογικό σχήμα από την επόμενη προγραμματισμένη δόση.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι ασθενείς δεν θα πρέπει να λαμβάνουν διπλή δόση νιτροφουραντοΐνης (φάρμακο Furolin, Macrobid, Macrodantin, Furadantin κ.α.) για να αναπληρώσουν μια παραληφθείσα δόση, καθώς αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών. Σε περίπτωση που παραλειφθούν πολλαπλές δόσεις, οι ασθενείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον θεράποντα ιατρό τους για περαιτέρω οδηγίες.

Η παράλειψη δόσεων νιτροφουραντοΐνης (φάρμακο Furolin, Macrobid, Macrodantin, Furadantin κ.α.) μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και να αυξήσει τον κίνδυνο βακτηριακής αντοχής. Ως εκ τούτου, οι ασθενείς θα πρέπει να ενθαρρύνονται να τηρούν πιστά το προβλεπόμενο δοσολογικό σχήμα και να χρησιμοποιούν βοηθήματα υπενθύμισης, όπως ειδοποιήσεις στο smartphone ή πίνακες φαρμάκων, για να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα παράλειψης δόσεων.

 

Υπερδοσολογία

Η υπερδοσολογία με νιτροφουραντοΐνη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και απαιτεί άμεση ιατρική αντιμετώπιση. Τα συμπτώματα της υπερδοσολογίας περιλαμβάνουν:

 • Ναυτία και έμετο
 • Κοιλιακό άλγος
 • Διάρροια
 • Ζάλη ή απώλεια συνείδησης
 • Αιματουρία ή ολιγουρία
 • Νευρολογικές διαταραχές, όπως αταξία ή περιφερική νευροπάθεια

Σε περίπτωση υποψίας υπερδοσολογίας, οι ασθενείς θα πρέπει να αναζητήσουν αμέσως ιατρική βοήθεια. Η διαχείριση της υπερδοσολογίας περιλαμβάνει την υποστηρικτική φροντίδα, με έμφαση στη διατήρηση της αναπνευστικής και καρδιαγγειακής λειτουργίας. Η πλύση στομάχου ή η χορήγηση ενεργού άνθρακα μπορεί να είναι απαραίτητη για τη μείωση της απορρόφησης του φαρμάκου. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να απαιτηθεί αιμοδιύλιση για την απομάκρυνση της νιτροφουραντοΐνης από την κυκλοφορία.

Οι Kammire et al., στο άρθρο τους “Nitrofurantoin neuropathy: a forgotten adverse effect” που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Obstetrics & Gynecology, επισημαίνουν ότι η υπερδοσολογία με νιτροφουραντοΐνη μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και μη αναστρέψιμη περιφερική νευροπάθεια, ιδιαίτερα σε ασθενείς με προϋπάρχουσα νευρολογική βλάβη ή νεφρική δυσλειτουργία.

Για την πρόληψη της υπερδοσολογίας, είναι σημαντικό οι ασθενείς να ενημερώνονται σχετικά με τη σωστή δοσολογία και να αποφεύγουν τη λήψη μεγαλύτερων δόσεων από τις συνιστώμενες. Τα φάρμακα που περιέχουν νιτροφουραντοΐνη θα πρέπει να φυλάσσονται με ασφάλεια και μακριά από παιδιά για την αποφυγή τυχαίας κατάποσης.

Συμπερασματικά, η υπερδοσολογία με νιτροφουραντοΐνη αποτελεί μια σοβαρή ιατρική κατάσταση που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. Οι ασθενείς θα πρέπει να εκπαιδεύονται σχετικά με τη σωστή χρήση του φαρμάκου και να ενθαρρύνονται να αναφέρουν αμέσως οποιαδήποτε συμπτώματα υπερδοσολογίας στον θεράποντα ιατρό τους.

 

Παρενέργειες νιτροφουραντοΐνης (φάρμακο Furolin, Furadantin κ.α.)

Όπως όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα, η νιτροφουραντοΐνη (φάρμακο Furolin, Macrobid, Macrodantin, Furadantin κ.α.) μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, παρόλο που δεν τις εμφανίζουν όλοι οι ασθενείς. Οι συχνότερες παρενέργειες της νιτροφουραντοΐνης περιλαμβάνουν:

 • Γαστρεντερικές διαταραχές: Ναυτία, έμετος, διάρροια, απώλεια όρεξης και κοιλιακό άλγος είναι συχνά αναφερόμενες παρενέργειες. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι συνήθως ήπιες και παροδικές, αλλά μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη συμμόρφωση του ασθενούς στη θεραπεία.
 • Αντιδράσεις υπερευαισθησίας: Η νιτροφουραντοΐνη μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις, όπως εξάνθημα, κνησμό, κνίδωση και, σε σπάνιες περιπτώσεις, αναφυλαξία. Οι ασθενείς με γνωστή αλλεργία στις νιτροφουρανίες θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση νιτροφουραντοΐνης (φάρμακο Furolin, Macrobid, Macrodantin, Furadantin κ.α.).
 • Πνευμονική τοξικότητα: Η νιτροφουραντοΐνη έχει συσχετιστεί με σπάνιες αλλά σοβαρές πνευμονικές παρενέργειες, όπως πνευμονική ίνωση και διάμεση πνευμονοπάθεια. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πιο συχνές σε ηλικιωμένους ασθενείς και σε εκείνους που λαμβάνουν μακροχρόνια θεραπεία.
 • Νευρολογικές επιπλοκές: Η νιτροφουραντοΐνη (φάρμακο Furolin, Macrobid, Macrodantin, Furadantin κ.α.) μπορεί να προκαλέσει περιφερική νευροπάθεια, ιδιαίτερα σε ασθενείς με προϋπάρχουσα νευρολογική βλάβη ή νεφρική δυσλειτουργία. Όπως αναφέρουν οι Kammire et al. στο άρθρο τους “Nitrofurantoin neuropathy: a forgotten adverse effect” που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Obstetrics & Gynecology, αυτή η παρενέργεια μπορεί να είναι μη αναστρέψιμη σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Αιματολογικές διαταραχές: Σπάνιες αλλά σοβαρές αιματολογικές παρενέργειες, όπως απλαστική αναιμία, λευκοπενία και θρομβοπενία, έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που λαμβάνουν νιτροφουραντοΐνη. Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία και συμπτώματα αιματολογικής τοξικότητας κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Άλλες λιγότερο συχνές παρενέργειες περιλαμβάνουν ηπατοτοξικότητα, αυξημένα επίπεδα ηπατικών ενζύμων, κεφαλαλγία, ζάλη και αντιδράσεις φωτοευαισθησίας.

Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τις potenciales παρενέργειες της νιτροφουραντοΐνης πριν από την έναρξη της θεραπείας και να ενθαρρύνονται να αναφέρουν αμέσως οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες στον θεράποντα ιατρό τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτηθεί προσαρμογή της δόσης, προσωρινή διακοπή ή οριστική διακοπή της θεραπείας, ανάλογα με τη σοβαρότητα και την αναστρεψιμότητα των παρενεργειών.

Συνολικά, παρά τις potenciales παρενέργειες, η νιτροφουραντοΐνη παραμένει ένα σημαντικό αντιβιοτικό για τη θεραπεία των ουρολοιμώξεων, ιδιαίτερα στην εποχή της αυξανόμενης μικροβιακής αντοχής. Η προσεκτική παρακολούθηση των ασθενών και η εξατομικευμένη αξιολόγηση του οφέλους-κινδύνου είναι απαραίτητες για τη βελτιστοποίηση της θεραπείας με νιτροφουραντοΐνη.

 

Αλληλεπιδράσεις

Η νιτροφουραντοΐνη (φάρμακο Furolin, Macrobid, Macrodantin, Furadantin κ.α.) μπορεί να αλληλεπιδράσει με άλλα φάρμακα και τρόφιμα, επηρεάζοντας τη φαρμακοκινητική ή τη φαρμακοδυναμική της. Οι κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη αποτελεσματικότητα ή αυξημένο κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών. Ως εκ τούτου, οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνουν τον θεράποντα ιατρό τους σχετικά με όλα τα φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής που λαμβάνουν πριν από την έναρξη της θεραπείας με νιτροφουραντοΐνη.

 

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκου-φαρμάκου

 • Αντιόξινα και παράγοντες που περιέχουν μαγνήσιο ή αργίλιο: Αυτά τα φάρμακα μπορούν να μειώσουν την απορρόφηση της νιτροφουραντοΐνης (φάρμακο Furolin, Macrobid, Macrodantin, Furadantin κ.α.) από το γαστρεντερικό σύστημα, οδηγώντας σε μειωμένη αποτελεσματικότητα. Οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν τη νιτροφουραντοΐνη τουλάχιστον 2 ώρες πριν ή μετά από αυτά τα φάρμακα.
 • Προβενεσίδη: Αυτό το φάρμακο μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της νιτροφουραντοΐνης στον ορό, αυξάνοντας τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών. Ο συνδυασμός αυτών των φαρμάκων θα πρέπει να αποφεύγεται ή να χρησιμοποιείται με προσοχή.
 • Φάρμακα που μπορεί να προκαλέσουν περιφερική νευροπάθεια: Η ταυτόχρονη χρήση νιτροφουραντοΐνης με φάρμακα όπως η μεθοτρεξάτη, η αμιωδαρόνη ή η δαψόνη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο νευρολογικών επιπλοκών. Όπως επισημαίνουν οι Kammire et al., η συγχορήγηση αυτών των παραγόντων θα πρέπει να γίνεται με προσοχή.
 • Αντιπηκτικά: Η νιτροφουραντοΐνη (φάρμακο Furolin, Macrobid, Macrodantin, Furadantin κ.α.) μπορεί να ενισχύσει τις αντιπηκτικές επιδράσεις της βαρφαρίνης και άλλων κουμαρινικών αντιπηκτικών, αυξάνοντας τον κίνδυνο αιμορραγίας. Ο στενότερος έλεγχος του INR και η προσαρμογή της δόσης των αντιπηκτικών μπορεί να είναι απαραίτητα.

 

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκου-τροφής

 • Τρόφιμα: Η λήψη νιτροφουραντοΐνης με τροφή μπορεί να καθυστερήσει ή να μειώσει την απορρόφηση του φαρμάκου. Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα, οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν τη νιτροφουραντοΐνη με άδειο στομάχι, 1 ώρα πριν ή 2 ώρες μετά τα γεύματα.
 • Αλκοόλ: Η κατανάλωση αλκοόλ ενώ λαμβάνετε νιτροφουραντοΐνη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών, ιδιαίτερα γαστρεντερικών διαταραχών και ζάλης. Οι ασθενείς θα πρέπει να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
 • Καφεΐνη: Η νιτροφουραντοΐνη μπορεί να καθυστερήσει την αποβολή της καφεΐνης από τον οργανισμό, οδηγώντας σε αυξημένες επιδράσεις και παρενέργειες της καφεΐνης. Οι ασθενείς θα πρέπει να περιορίσουν την πρόσληψη καφεΐνης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με νιτροφουραντοΐνη (φάρμακο Furolin, Macrobid, Macrodantin, Furadantin κ.α.).

Δεδομένου του κρίσιμου ρόλου των αλληλεπιδράσεων στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της νιτροφουραντοΐνης, είναι απαραίτητη η ολοκληρωμένη αξιολόγηση του ιατρικού ιστορικού και των συγχορηγούμενων φαρμάκων του ασθενούς. Η προσεκτική παρακολούθηση για σημεία και συμπτώματα ανεπιθύμητων αλληλεπιδράσεων και η κατάλληλη προσαρμογή της θεραπείας μπορούν να βελτιστοποιήσουν τα αποτελέσματα και να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους για τους ασθενείς που λαμβάνουν αυτό το σημαντικό αντιβιοτικό.

 

Πρόσθετες σημαντικές πληροφορίες

Παρά την εκτεταμένη χρήση της νιτροφουραντοΐνης για πολλές δεκαετίες, τα ποσοστά ανθεκτικότητας των βακτηρίων παραμένουν σχετικά χαμηλά. Ωστόσο, έχουν αναφερθεί ανθεκτικά στελέχη, ιδιαίτερα μεταξύ των εντεροβακτηριακών. Μεταλλάξεις στα γονίδια nfsA και nfsB, απώλεια πορινών και αυξημένη έκφραση αντλιών εκροής μπορούν να συμβάλουν στην ανθεκτικότητα. Η συνετή χρήση και προσεκτική παρακολούθηση των προτύπων ευαισθησίας είναι απαραίτητες.

Η νιτροφουραντοΐνη έχει επιδείξει ισχυρή in vitro δραστικότητα έναντι των πιο κοινών ουροπαθογόνων. Κλινικές δοκιμές έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά της στη θεραπεία της οξείας μη επιπλεγμένης κυστίτιδας και στη μείωση της συχνότητας υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξεων. Απορροφάται ταχέως μετά την από του στόματος χορήγηση, μεταβολίζεται στο ήπαρ και απεκκρίνεται κυρίως στα ούρα. Η συγκέντρωσή της στα ούρα παραμένει υψηλή για αρκετές ώρες.

Η νιτροφουραντοΐνη έχει παρόμοια αποτελεσματικότητα με φθοριοκινολόνες και β-λακταμικά αντιβιοτικά για την οξεία κυστίτιδα, με καλύτερη ανεκτικότητα. Συστηματικές ανασκοπήσεις επιβεβαιώνουν τη χρήση της ως θεραπεία πρώτης γραμμής. Μελλοντική έρευνα επικεντρώνεται σε νέα σκευάσματα, συνδυασμούς και χρήση σε ειδικούς πληθυσμούς. Η συνετή χρήση και συνεχής παρακολούθηση είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητάς της.

 

Συνοπτικά

Η νιτροφουραντοΐνη (φάρμακο Furolin, Furadantin κ.α.) αποτελεί ένα σημαντικό αντιβιοτικό για τη θεραπεία και την πρόληψη των ουρολοιμώξεων. Ανήκει στην κατηγορία των νιτροφουρανίων και δρα αναστέλλοντας τη σύνθεση του βακτηριακού DNA και πρωτεϊνών. Η νιτροφουραντοΐνη χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της οξείας μη επιπλεγμένης κυστίτιδας και για την προφύλαξη από υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις. Παρά την εκτεταμένη χρήση της για πολλές δεκαετίες, τα ποσοστά ανθεκτικότητας των βακτηρίων παραμένουν σχετικά χαμηλά. Ωστόσο, η νιτροφουραντοΐνη μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως γαστρεντερικές διαταραχές, αντιδράσεις υπερευαισθησίας, πνευμονική τοξικότητα και νευρολογικές επιπλοκές. Η προσεκτική παρακολούθηση των ασθενών και η εξατομικευμένη αξιολόγηση του οφέλους-κινδύνου είναι απαραίτητες για τη βελτιστοποίηση της θεραπείας με νιτροφουραντοΐνη. Η συνεχιζόμενη έρευνα επικεντρώνεται στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του φαρμάκου, καθώς και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα των βακτηρίων.

gnosiatriki.gr

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λήψη φαρμάκων χωρίς ιατρική επίβλεψη μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για την υγεία σας. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στις συσκευασίες των φαρμακευτικών σκευασμάτων, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στις προδιαγραφές των προϊόντων που προμηθεύεστε. Τα εμπορικά ονόματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το κείμενο είναι απλώς παραδείγματα δημοφιλών φαρμάκων με τις ουσίες που περιγράφονται, αλλά η ακριβής σύσταση μπορεί να διαφέρει από προϊόν σε προϊόν. Εδώ, η έμφαση δίνεται στις δραστικές ουσίες και όχι στα εμπορικά ονόματα. Τα ονόματα των φαρμάκων παρατίθενται μόνο για την ευκολία των αναγνωστών, αλλά πρέπει να διαβάζετε τις οδηγίες του κάθε σκευάσματος που θα χρησιμοποιήσετε καθώς μπορεί να διαφέρει. Η συνεχής επικοινωνία με τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας είναι απαραίτητη. Μην καταφεύγετε ποτέ στην αυτοχορήγηση φαρμάκων, γιατί εκθέτετε την υγεία σας σε σημαντικούς κινδύνους.

 

Βιβλιογραφία

 1. Sandegren, L., Lindqvist, A., Kahlmeter, G., & Andersson, D. I. (2008). Nitrofurantoin resistance mechanism and fitness cost in Escherichia coli. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 62(3), 495-503. academic.oup
 2. Kashanian, J., Hakimian, P., Blute Jr, M., Wong, J., Khanna, H., Wise, G., & Shabsigh, R. (2008). Nitrofurantoin: the return of an old friend in the wake of growing resistance. BJU international, 102(11), 1634-1637. bjui-journals
 3. Kammire, L. D., & Donofrio, P. D. (2007). Nitrofurantoin Neuropathy: A Forgotten Adverse Effect. Obstetrics & Gynecology, 110(2 Part 2), 510-512. journals.lww
 4. Huttner, A., Wijma, R. A., Stewardson, A. J., Olearo, F., von Dach, E., Harbarth, S., … & Hulscher, M. (2019). The pharmacokinetics of nitrofurantoin in healthy female volunteers: a randomized crossover study. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 74(6), 1656-1661. academic.oup

 

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η δοσολογία του Furolin για την ουρολοίμωξη;

Η δοσολογία της νιτροφουραντοΐνης (φάρμακο Furolin, Macrobid, Macrodantin, Furadantin κ.α.) για την ουρολοίμωξη καθορίζεται από τον ιατρό, ανάλογα με τη σοβαρότητα της λοίμωξης και την ηλικία του ασθενούς. Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες του ιατρού σας.

Ποιες είναι οι παρενέργειες του Furolin;

Οι συχνές παρενέργειες του Furolin περιλαμβάνουν ναυτία, έμετο, διάρροια και απώλεια όρεξης. Σπανιότερα, μπορεί να εμφανιστούν αλλεργικές αντιδράσεις, πνευμονική τοξικότητα ή νευρολογικές επιπλοκές. Συμβουλευτείτε άμεσα τον ιατρό σας εάν παρουσιάσετε σοβαρές παρενέργειες.

Για πόσες ημέρες πρέπει να λαμβάνω το Furolin;

Η διάρκεια της θεραπείας με Furolin εξαρτάται από τον τύπο και τη σοβαρότητα της ουρολοίμωξης. Συνήθως, η θεραπεία διαρκεί 5-7 ημέρες για την οξεία κυστίτιδα. Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες του ιατρού σας και ολοκληρώστε τον πλήρη κύκλο θεραπείας.

Πώς πραγματοποιείται η θεραπεία με Furolin;

Η θεραπεία με Furolin περιλαμβάνει τη λήψη του φαρμάκου από το στόμα, σύμφωνα με τη δοσολογία που έχει καθορίσει ο ιατρός. Είναι σημαντικό να λαμβάνετε το φάρμακο με άδειο στομάχι και να πίνετε άφθονα υγρά κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Μπορώ να αγοράσω το Furolin χωρίς συνταγή ιατρού;

Όχι, το Furolin είναι συνταγογραφούμενο φάρμακο και μπορεί να χορηγηθεί μόνο με ιατρική συνταγή. Η αυτοχορήγηση αντιβιοτικών μπορεί να είναι επικίνδυνη και να οδηγήσει σε ανάπτυξη βακτηριακής αντοχής. Συμβουλευτείτε πάντα τον ιατρό σας πριν λάβετε οποιοδήποτε φάρμακο.

Ποιες είναι οι οδηγίες χρήσης του Furolin;

Οι οδηγίες χρήσης του Furolin περιλαμβάνουν τη λήψη του φαρμάκου με άδειο στομάχι, 1 ώρα πριν ή 2 ώρες μετά τα γεύματα. Ακολουθήστε πιστά τη δοσολογία και τη διάρκεια θεραπείας που έχει καθορίσει ο ιατρός σας. Μην διακόψετε τη θεραπεία πρόωρα, ακόμη και αν τα συμπτώματα υποχωρήσουν.

Μπορώ να πάρω το Furolin κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;

Η χρήση του Furolin κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης πρέπει να γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση με τον ιατρό. Η νιτροφουραντοΐνη (φάρμακο Furolin, Macrobid, Macrodantin, Furadantin κ.α.) θεωρείται γενικά ασφαλής κατά το πρώτο τρίμηνο, αλλά πρέπει να αποφεύγεται κοντά στον τοκετό.

Πώς πρέπει να φυλάσσεται το Furolin;

Το Furolin πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία. Κρατήστε το φάρμακο μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Συμβουλευτείτε τον ιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τη σωστή φύλαξη του φαρμάκου.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.