Ενοξαπαρίνη (φάρμακο Clexane): Οδηγίες Χρήσης – Παρενέργειες – Ενδείξεις

Clexane: Οδηγίες χρήσης και παρενέργειες του αντιπηκτικού

 

Η ενοξαπαρίνη (φάρμακο Clexane) είναι ένα αντιπηκτικό φάρμακο που ανήκει στην κατηγορία των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους. Πρόκειται για ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο φαρμακευτικό σκεύασμα στην Ελλάδα και παγκοσμίως για την πρόληψη και θεραπεία θρομβοεμβολικών επεισοδίων. Πρόσφατες έρευνες έχουν αναδείξει τη σημασία της ενοξαπαρίνης στη θεραπεία ασθενών με COVID-19, καθώς και την πιθανή νευροπροστατευτική της δράση σε περιπτώσεις σοβαρής τραυματικής εγκεφαλικής βλάβης. Στο παρόν άρθρο, θα εξετάσουμε λεπτομερώς τις χρήσεις, τις παρενέργειες και τις ενδείξεις της ενοξαπαρίνης, καθώς και τα πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν την αποτελεσματικότητά της σε διάφορες κλινικές καταστάσεις.

 

Γενικές Πληροφορίες για την Ενοξαπαρίνη

Χημική Σύνθεση και Δράση

Η ενοξαπαρίνη, γνωστή και ως ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους, αποτελεί ένα σημαντικό αντιπηκτικό φάρμακο στο οπλοστάσιο της σύγχρονης ιατρικής. Το συστατικό αυτό παράγεται μέσω μιας πολύπλοκης διαδικασίας χημικής αποπολυμερίωσης της μη κλασματοποιημένης ηπαρίνης, η οποία προέρχεται από τον βλεννογόνο του εντέρου χοίρων. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στη δημιουργία μορίων με μέσο μοριακό βάρος περίπου 4.500 daltons, σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο της μη κλασματοποιημένης ηπαρίνης.

Η δραστική αυτή ουσία ασκεί την αντιπηκτική της δράση μέσω της ενίσχυσης της ανασταλτικής δράσης της αντιθρομβίνης ΙΙΙ (ΑΤ-ΙΙΙ) έναντι του παράγοντα Xa της πήξης. Συγκεκριμένα:

 • Δεσμεύεται στην ΑΤ-ΙΙΙ, προκαλώντας μια αλλαγή στη διαμόρφωσή της
 • Η τροποποιημένη ΑΤ-ΙΙΙ αδρανοποιεί ταχύτερα τον παράγοντα Xa
 • Παράλληλα, αναστέλλει έμμεσα τη δράση της θρομβίνης (παράγοντας ΙΙα)

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενοξαπαρίνη εμφανίζει μεγαλύτερη εκλεκτικότητα για τον παράγοντα Xa σε σύγκριση με τη μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη, γεγονός που συμβάλλει στο βελτιωμένο προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητάς της.

 

Φαρμακοκινητική και Μεταβολισμός

Η φαρμακοκινητική της ενοξαπαρίνης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς διαφέρει σημαντικά από εκείνη της μη κλασματοποιημένης ηπαρίνης. Μετά την υποδόρια χορήγηση, το φάρμακο αυτό απορροφάται ταχέως και σχεδόν πλήρως, με βιοδιαθεσιμότητα που αγγίζει το 100%. Η μέγιστη αντι-Xa δραστηριότητα στο πλάσμα παρατηρείται περίπου 3-5 ώρες μετά τη χορήγηση.

Ο μεταβολισμός της ενοξαπαρίνης λαμβάνει χώρα κυρίως στο ήπαρ, όπου υφίσταται αποθείωση και αποπολυμερισμό. Τα χαρακτηριστικά του μεταβολισμού της περιλαμβάνουν:

 • Μεγαλύτερο χρόνο ημίσειας ζωής σε σύγκριση με την κλασική ηπαρίνη
 • Μειωμένη δέσμευση σε πρωτεΐνες του πλάσματος και ενδοθηλιακά κύτταρα
 • Προβλέψιμη φαρμακοκινητική, επιτρέποντας χορήγηση σε σταθερές δόσεις

Η απέκκριση της ενοξαπαρίνης και των μεταβολιτών της γίνεται κυρίως μέσω των νεφρών. Περίπου το 10% της χορηγούμενης δόσης απεκκρίνεται αμετάβλητο στα ούρα εντός 24 ωρών. Αυτό το χαρακτηριστικό απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, όπου ενδέχεται να απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας.

Η φαρμακοδυναμική της ενοξαπαρίνης χαρακτηρίζεται από μια σχεδόν γραμμική σχέση μεταξύ της χορηγούμενης δόσης και της αντι-Xa δραστηριότητας στο πλάσμα. Αυτό το χαρακτηριστικό προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην κλινική πράξη:

 1. Προβλέψιμη αντιπηκτική δράση
 2. Μειωμένη ανάγκη για τακτική παρακολούθηση των παραμέτρων πήξης
 3. Ευκολότερη ρύθμιση της δοσολογίας

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η φαρμακοκινητική της ενοξαπαρίνης μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες, όπως η ηλικία, το σωματικό βάρος και η νεφρική λειτουργία. Για παράδειγμα, σε ηλικιωμένους ασθενείς ή σε άτομα με μειωμένη νεφρική λειτουργία, η κάθαρση του φαρμάκου μπορεί να είναι μειωμένη, οδηγώντας σε αυξημένο κίνδυνο συσσώρευσης και πιθανών επιπλοκών.

Η κατανόηση των φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων της ενοξαπαρίνης είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση της στην κλινική πράξη. Οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους αυτά τα χαρακτηριστικά κατά τη συνταγογράφηση και παρακολούθηση της θεραπείας, προσαρμόζοντας κατάλληλα τη δοσολογία και το σχήμα χορήγησης ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε ασθενούς.

Πρόσφατες μελέτες έχουν αναδείξει τη σημασία της ενοξαπαρίνης στη θεραπεία ασθενών με COVID-19. Συγκεκριμένα, έρευνα που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό The Lancet κατέδειξε ότι η χρήση της ενοξαπαρίνης σχετίζεται με χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας σε σύγκριση με τη μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη σε νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19 (Pawlowski et al., 2021). Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν τη σημασία της συνεχούς έρευνας και της προσαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων στα νέα επιστημονικά δεδομένα.

 

Θεραπευτικές Χρήσεις και Δοσολογία

Ενδείξεις Χορήγησης

Η ενοξαπαρίνη, ως ένα ισχυρό αντιπηκτικό φάρμακο, έχει ευρύ φάσμα θεραπευτικών εφαρμογών στην κλινική πράξη. Οι κύριες ενδείξεις χορήγησης του φαρμάκου αυτού περιλαμβάνουν:

 1. Πρόληψη της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (DVT):
  • Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ορθοπεδικές επεμβάσεις
  • Σε ασθενείς με παρατεταμένη ακινητοποίηση λόγω οξείας νόσου
 2. Θεραπεία της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και της πνευμονικής εμβολής
 3. Πρόληψη θρομβοεμβολικών επεισοδίων σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο:
  • Ασταθή στηθάγχη
  • Έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος (NSTEMI)
  • Έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST διαστήματος (STEMI)
 4. Πρόληψη θρόμβωσης στο κύκλωμα εξωσωματικής κυκλοφορίας κατά την αιμοκάθαρση
 5. Θεραπεία της οξείας πνευμονικής εμβολής με ή χωρίς δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια

Επιπλέον, πρόσφατα δεδομένα υποδεικνύουν τη δυνητική χρησιμότητα της ενοξαπαρίνης σε νέες θεραπευτικές περιοχές. Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στο The Lancet, η χρήση του φαρμάκου αυτού σε νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19 συσχετίστηκε με χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας συγκριτικά με τη μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη (Pawlowski et al., 2021). Το εύρημα αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς διερεύνησης νέων θεραπευτικών εφαρμογών για καθιερωμένα φάρμακα.

Παράλληλα, αξιοσημείωτη είναι η πιθανή νευροπροστατευτική δράση της ενοξαπαρίνης σε περιπτώσεις σοβαρής τραυματικής εγκεφαλικής βλάβης. Ερευνητές διαπίστωσαν ότι η πρώιμη χορήγηση του φαρμάκου αυτού σε θεραπευτικές δόσεις μπορεί να οδηγήσει σε ευνοϊκότερη έκβαση σε ασθενείς με σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση, χωρίς να αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εγκεφαλικών αιμορραγικών επιπλοκών (Baharvahdat et al., 2019).

 

Δοσολογικό Σχήμα και Τρόπος Χορήγησης

Η δοσολογία και ο τρόπος χορήγησης της ενοξαπαρίνης ποικίλλουν ανάλογα με την ένδειξη, τα χαρακτηριστικά του ασθενούς και τη βαρύτητα της κατάστασης. Είναι κρίσιμο να τονιστεί ότι η εξατομίκευση της θεραπείας αποτελεί θεμελιώδη αρχή για τη βέλτιστη και ασφαλή χρήση του φαρμάκου.

Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τη δοσολογία περιλαμβάνουν:

 1. Προφύλαξη από εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση:
  • 20-40 mg υποδορίως άπαξ ημερησίως
 2. Θεραπεία εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής:
  • 1 mg/kg υποδορίως δις ημερησίως ή
  • 1.5 mg/kg υποδορίως άπαξ ημερησίως
 3. Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο:
  • 1 mg/kg υποδορίως δις ημερησίως σε συνδυασμό με αντιαιμοπεταλιακή αγωγή
 4. Αιμοκάθαρση:
  • Εφάπαξ δόση 0.5-1 mg/kg ενδοφλεβίως στην αρτηριακή γραμμή του κυκλώματος

Η υποδόρια χορήγηση αποτελεί τον προτιμώμενο τρόπο χορήγησης στις περισσότερες περιπτώσεις. Η τεχνική έγχυσης είναι καίριας σημασίας για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της θεραπείας:

 • Ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται σε ύπτια θέση
 • Η έγχυση γίνεται εναλλάξ στο δεξιό και αριστερό προσθιοπλάγιο ή οπισθοπλάγιο κοιλιακό τοίχωμα
 • Η βελόνα εισάγεται κάθετα σε όλο το μήκος της σε πτυχή δέρματος που δημιουργείται μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη
 • Η πτυχή του δέρματος πρέπει να διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της έγχυσης

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη ρύθμιση της δοσολογίας σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών:

 1. Ηλικιωμένοι: Συνήθως δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης, αλλά χρειάζεται στενή παρακολούθηση
 2. Νεφρική ανεπάρκεια: Απαιτείται μείωση της δόσης σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης <30 ml/min
 3. Παχυσαρκία: Ενδέχεται να χρειαστεί αύξηση της δόσης βάσει του πραγματικού σωματικού βάρους
 4. Χαμηλό σωματικό βάρος: Πιθανή ανάγκη μείωσης της δόσης για αποφυγή υπερδοσολογίας

Η παρακολούθηση της αντι-Xa δραστηριότητας δεν είναι απαραίτητη σε όλους τους ασθενείς, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμη σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια ή ακραίο σωματικό βάρος.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η έναρξη και η διακοπή της θεραπείας με ενοξαπαρίνη, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση της δοσολογίας, πρέπει να γίνονται πάντα υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένου ιατρού. Οι ασθενείς οφείλουν να ενημερώνουν τον θεράποντα ιατρό τους για οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση της υγείας τους ή για την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Η συνεχής έρευνα και η κλινική εμπειρία συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Η πρόσφατη μελέτη σχετικά με τη χρήση της ενοξαπαρίνης σε ασθενείς με COVID-19 υπογραμμίζει τη σημασία της προσαρμογής των θεραπευτικών σχημάτων στα νέα επιστημονικά δεδομένα (Pawlowski et al., 2021). Παράλληλα, η διερεύνηση της πιθανής νευροπροστατευτικής δράσης του φαρμάκου σε περιπτώσεις τραυματικής εγκεφαλικής βλάβης ανοίγει νέους ορίζοντες για τη χρήση της ουσίας αυτής σε καταστάσεις πέραν των καθιερωμένων ενδείξεων (Baharvahdat et al., 2019).

Ασφάλεια και Παρενέργειες

Συχνές και Σπάνιες Ανεπιθύμητες Ενέργειες

Η χρήση της ενοξαπαρίνης, όπως κάθε φαρμακευτικού σκευάσματος, συνοδεύεται από ένα φάσμα πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών. Η κατανόηση αυτών των παρενεργειών είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τους επαγγελματίες υγείας όσο και για τους ασθενείς, καθώς επιτρέπει την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπισή τους.

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες:

 1. Αιμορραγία: Αποτελεί την πιο συχνή και σοβαρή παρενέργεια. Μπορεί να εκδηλωθεί ως: • Ήπια αιμορραγία (π.χ. ρινορραγία, ουλορραγία) • Εκχυμώσεις στα σημεία των ενέσεων • Αιματουρία • Μέλαινα κένωση
 2. Θρομβοπενία: Παρατηρείται μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων, η οποία συνήθως είναι ήπια και αναστρέψιμη.
 3. Αυξημένα ηπατικά ένζυμα: Παροδική αύξηση των τρανσαμινασών χωρίς κλινική σημασία στις περισσότερες περιπτώσεις.
 4. Τοπικές αντιδράσεις: Στα σημεία των ενέσεων μπορεί να παρατηρηθούν: • Ερυθρότητα • Οίδημα • Άλγος • Κνησμός

Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες:

 1. Σοβαρή αιμορραγία: Ενδοκρανιακή, οπισθοπεριτοναϊκή ή ενδοφθάλμια αιμορραγία.
 2. Ηπαρινο-επαγόμενη θρομβοπενία (HIT): Σοβαρή ανοσολογική αντίδραση που μπορεί να οδηγήσει σε παράδοξη θρόμβωση.
 3. Οστεοπόρωση: Σε μακροχρόνια χρήση (>3 μήνες) μπορεί να παρατηρηθεί μείωση της οστικής πυκνότητας.
 4. Αλωπεκία: Παροδική τριχόπτωση που συνήθως υποχωρεί μετά τη διακοπή της θεραπείας.
 5. Υπερκαλιαιμία: Ιδιαίτερα σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια ή σακχαρώδη διαβήτη.

Η παρακολούθηση των ασθενών που λαμβάνουν ενοξαπαρίνη είναι καίριας σημασίας για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών επιπλοκών. Συνιστάται τακτικός έλεγχος του αριθμού των αιμοπεταλίων, της ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας, καθώς και της πηκτικότητας του αίματος.

Σε περίπτωση εμφάνισης σημείων αιμορραγίας, όπως μέλαινα κένωση, αιματουρία ή ανεξήγητοι μώλωπες, οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τον θεράποντα ιατρό τους. Επιπλέον, η εμφάνιση συμπτωμάτων όπως δύσπνοια, θωρακικό άλγος ή οίδημα των κάτω άκρων μπορεί να υποδηλώνει την ανάπτυξη θρόμβωσης και χρήζει άμεσης ιατρικής αξιολόγησης.

 

Αντενδείξεις και Προφυλάξεις

Η ασφαλής χρήση της ενοξαπαρίνης προϋποθέτει την προσεκτική αξιολόγηση του ασθενούς και την τήρηση συγκεκριμένων προφυλάξεων. Οι κύριες αντενδείξεις για τη χορήγηση του φαρμάκου περιλαμβάνουν:

 1. Ενεργό αιμορραγία μείζονος κλινικής σημασίας
 2. Ιστορικό ηπαρινο-επαγόμενης θρομβοπενίας (HIT) τους τελευταίους 100 μήνες
 3. Υπερευαισθησία στην ενοξαπαρίνη ή σε άλλες ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους
 4. Οξεία βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Νεφρική ανεπάρκεια: Απαιτείται προσαρμογή της δόσης και στενή παρακολούθηση
 • Ηπατική ανεπάρκεια: Αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας λόγω διαταραχής της πηκτικότητας
 • Ηλικιωμένοι ασθενείς: Αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας, ιδιαίτερα σε ασθενείς >75 ετών
 • Χαμηλό σωματικό βάρος (<45 kg): Πιθανή ανάγκη μείωσης της δόσης
 • Ιστορικό πεπτικού έλκους ή άλλων αιμορραγικών διαταραχών
 • Πρόσφατη νευροχειρουργική ή οφθαλμολογική επέμβαση
 • Ταυτόχρονη χρήση άλλων αντιπηκτικών ή αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων

Σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, η χορήγηση της ενοξαπαρίνης πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτηθεί τροποποίηση της δόσης ή ακόμη και αντικατάσταση με εναλλακτική αντιπηκτική αγωγή.

Η χρήση της ενοξαπαρίνης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού πρέπει να γίνεται μόνο εφόσον το αναμενόμενο όφελος υπερτερεί των πιθανών κινδύνων. Αν και το φάρμακο αυτό δεν διαπερνά τον πλακούντα και θεωρείται σχετικά ασφαλές κατά την κύηση, απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου σε κάθε περίπτωση.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη χρήση της ενοξαπαρίνης σε ασθενείς με COVID-19. Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι η χορήγηση του φαρμάκου αυτού σε νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19 μπορεί να σχετίζεται με χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας συγκριτικά με τη μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη (Pawlowski et al., 2021). Ωστόσο, η χρήση της σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών πρέπει να γίνεται με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο κίνδυνο θρομβωτικών επιπλοκών που χαρακτηρίζει τη νόσο COVID-19.

Επιπρόσθετα, η πιθανή νευροπροστατευτική δράση της ενοξαπαρίνης σε περιπτώσεις σοβαρής τραυματικής εγκεφαλικής βλάβης ανοίγει νέους ορίζοντες για τη χρήση της, αλλά απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση και προσεκτική εφαρμογή στην κλινική πράξη (Baharvahdat et al., 2019).

Συμπερασματικά, η ασφαλής χρήση της ενοξαπαρίνης απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους παράγοντες κινδύνου κάθε ασθενούς. Η στενή ιατρική παρακολούθηση και η έγκαιρη αναγνώριση πιθανών επιπλοκών αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους για τη μεγιστοποίηση του θεραπευτικού οφέλους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση αυτού του πολύτιμου αντιπηκτικού φαρμάκου.

Νεότερα Ερευνητικά Δεδομένα

Η Ενοξαπαρίνη στη Θεραπεία της COVID-19

Η πανδημία COVID-19 έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην ιατρική πρακτική και έχει οδηγήσει στην επανεξέταση πολλών καθιερωμένων θεραπειών. Η ενοξαπαρίνη, ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο αντιπηκτικό, έχει αναδειχθεί ως πιθανό όπλο στη φαρέτρα των ιατρών για την αντιμετώπιση των επιπλοκών της νόσου.

Η λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 συχνά συνοδεύεται από διαταραχές της πήξης, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές θρομβοεμβολικές επιπλοκές. Αυτή η παρατήρηση οδήγησε στη διερεύνηση της χρήσης αντιπηκτικών, συμπεριλαμβανομένης της ενοξαπαρίνης, ως μέρος της θεραπευτικής προσέγγισης.

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό The Lancet έριξε φως στην αποτελεσματικότητα της ενοξαπαρίνης σε σύγκριση με την κλασική ηπαρίνη σε νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19 (Pawlowski et al., 2021). Τα ευρήματα αυτής της έρευνας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά:

 • Χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας: Οι ασθενείς που έλαβαν ενοξαπαρίνη παρουσίασαν σημαντικά μειωμένο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη.
 • Βελτιωμένη κλινική έκβαση: Παρατηρήθηκε ταχύτερη ανάρρωση και μειωμένη ανάγκη για μηχανικό αερισμό στην ομάδα της ενοξαπαρίνης.
 • Μειωμένος κίνδυνος θρομβοεμβολικών επεισοδίων: Η χορήγηση ενοξαπαρίνης συσχετίστηκε με χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η χρήση της ενοξαπαρίνης σε ασθενείς με COVID-19 απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση και εξατομικευμένη προσέγγιση. Οι ερευνητές επισημαίνουν την ανάγκη για:

 1. Προσαρμογή της δοσολογίας ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου και τους παράγοντες κινδύνου του ασθενούς.
 2. Στενή παρακολούθηση των παραμέτρων πήξης και της νεφρικής λειτουργίας.
 3. Εγρήγορση για πιθανές αιμορραγικές επιπλοκές, ιδιαίτερα σε ασθενείς με προϋπάρχουσες διαταραχές της πήξης.

Η έρευνα αυτή ανοίγει νέους ορίζοντες για τη χρήση της ενοξαπαρίνης στην αντιμετώπιση της COVID-19, αλλά υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για περαιτέρω μελέτες που θα διερευνήσουν τη βέλτιστη δοσολογία και διάρκεια θεραπείας σε διαφορετικές ομάδες ασθενών.

 

Νευροπροστατευτική Δράση σε Τραυματική Εγκεφαλική Βλάβη

Μια άλλη συναρπαστική πτυχή της έρευνας γύρω από την ενοξαπαρίνη αφορά την πιθανή νευροπροστατευτική της δράση σε περιπτώσεις σοβαρής τραυματικής εγκεφαλικής βλάβης (ΤΕΒ). Η ΤΕΒ αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως, με σημαντικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.

Μια πρωτοποριακή μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Surgical Neurology International διερεύνησε τη χρήση της ενοξαπαρίνης σε ασθενείς με σοβαρή ΤΕΒ (Baharvahdat et al., 2019). Τα ευρήματα αυτής της έρευνας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα:

 • Βελτιωμένη νευρολογική έκβαση: Οι ασθενείς που έλαβαν ενοξαπαρίνη παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά ευνοϊκής νευρολογικής έκβασης σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.
 • Ασφάλεια: Η χορήγηση θεραπευτικών δόσεων ενοξαπαρίνης δεν οδήγησε σε σημαντική αύξηση των ενδοκρανιακών αιμορραγικών επιπλοκών.
 • Πιθανοί μηχανισμοί δράσης: Οι ερευνητές υποθέτουν ότι η νευροπροστατευτική δράση της ενοξαπαρίνης μπορεί να οφείλεται σε:
  • Μείωση της φλεγμονώδους απόκρισης
  • Βελτίωση της μικροκυκλοφορίας στον εγκεφαλικό ιστό
  • Αναστολή της απόπτωσης των νευρώνων

Παρά τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την πλήρη κατανόηση των μηχανισμών δράσης και την οριστικοποίηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Οι ερευνητές επισημαίνουν την ανάγκη για:

 1. Μεγαλύτερες, πολυκεντρικές μελέτες για την επιβεβαίωση των ευρημάτων.
 2. Διερεύνηση της βέλτιστης δοσολογίας και χρονικού παραθύρου χορήγησης.
 3. Αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης νευρολογικής έκβασης των ασθενών.

Η πιθανή νευροπροστατευτική δράση της ενοξαπαρίνης σε περιπτώσεις ΤΕΒ ανοίγει νέους ορίζοντες στη θεραπευτική προσέγγιση αυτής της σοβαρής κατάστασης. Ωστόσο, η εφαρμογή της στην κλινική πράξη απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση των κινδύνων και των οφελών σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση.

Οι νέες αυτές ερευνητικές κατευθύνσεις υπογραμμίζουν τη σημασία της συνεχούς επιστημονικής διερεύνησης και της κριτικής αξιολόγησης των υπαρχόντων θεραπευτικών επιλογών. Η ενοξαπαρίνη, ένα φάρμακο με μακρά ιστορία στην αντιπηκτική θεραπεία, αναδεικνύεται ως ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο σε νέα πεδία της ιατρικής πρακτικής.

Καθώς η έρευνα προχωρά, είναι πιθανό να αναδυθούν νέες εφαρμογές και βελτιωμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να παραμένουν ενήμεροι για τις τελευταίες εξελίξεις και να προσαρμόζουν τις θεραπευτικές τους προσεγγίσεις με γνώμονα τα νέα επιστημονικά δεδομένα, πάντα με γνώμονα το βέλτιστο όφελος για τον ασθενή.

 

Επιγραμματικά

Η ενοξαπαρίνη (φάρμακο Clexane κ.α.) είναι ένα αντιπηκτικό φάρμακο της κατηγορίας των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους. Πρόκειται για ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο σκεύασμα με ποικίλες θεραπευτικές εφαρμογές:

 • Πρόληψη θρομβοεμβολικών επεισοδίων: Χρησιμοποιείται σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις ή έχουν παρατεταμένη ακινητοποίηση.
 • Θεραπεία εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής: Αποτελεί βασική επιλογή για την αντιμετώπιση αυτών των σοβαρών καταστάσεων.
 • Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο: Χορηγείται σε συνδυασμό με αντιαιμοπεταλιακή αγωγή για τη μείωση του κινδύνου νέων ισχαιμικών επεισοδίων.
 • Αιμοκάθαρση: Χρησιμοποιείται για την πρόληψη θρόμβωσης στο κύκλωμα εξωσωματικής κυκλοφορίας.

Η δράση της ενοξαπαρίνης βασίζεται στην ενίσχυση της ανασταλτικής δράσης της αντιθρομβίνης ΙΙΙ έναντι του παράγοντα Xa της πήξης. Χαρακτηρίζεται από:

 • Προβλέψιμη φαρμακοκινητική: Επιτρέπει τη χορήγηση σε σταθερές δόσεις χωρίς συχνή εργαστηριακή παρακολούθηση.
 • Υψηλή βιοδιαθεσιμότητα: Σχεδόν 100% μετά από υποδόρια χορήγηση.
 • Μεγαλύτερο χρόνο ημίσειας ζωής: Συγκριτικά με την κλασική ηπαρίνη, επιτρέποντας λιγότερο συχνή χορήγηση.

Παρά τα πλεονεκτήματά της, η χρήση της ενοξαπαρίνης συνοδεύεται από πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, με κυριότερη τον κίνδυνο αιμορραγίας. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς με:

 • Νεφρική ανεπάρκεια
 • Ιστορικό αιμορραγικών διαταραχών
 • Πρόσφατη χειρουργική επέμβαση

Νεότερα ερευνητικά δεδομένα διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής της ενοξαπαρίνης:

 • COVID-19: Μελέτες υποδεικνύουν πιθανό όφελος στη μείωση της θνητότητας σε νοσηλευόμενους ασθενείς.
 • Τραυματική εγκεφαλική βλάβη: Ερευνάται η πιθανή νευροπροστατευτική δράση της.

Η συνεχής έρευνα και η κλινική εμπειρία συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της χρήσης της ενοξαπαρίνης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εξατομικευμένης θεραπευτικής προσέγγισης και της στενής ιατρικής παρακολούθησης.

gnosiatriki.gr

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λήψη φαρμάκων χωρίς ιατρική επίβλεψη μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για την υγεία σας. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στις συσκευασίες των φαρμακευτικών σκευασμάτων, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στις προδιαγραφές των προϊόντων που προμηθεύεστε. Τα εμπορικά ονόματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το κείμενο είναι παραδείγματα δημοφιλών φαρμάκων με τις ουσίες που περιγράφονται, αλλά η ακριβής σύσταση μπορεί να διαφέρει από προϊόν σε προϊόν. Εδώ, η έμφαση δίνεται στις δραστικές ουσίες και όχι στα εμπορικά ονόματα. Τα ονόματα των φαρμάκων παρατίθενται μόνο για την ευκολία των αναγνωστών, αλλά πρέπει να διαβάζετε τις οδηγίες του κάθε σκευάσματος που θα χρησιμοποιήσετε καθώς μπορεί να διαφέρει. Η συνεχής επικοινωνία με τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας είναι απαραίτητη. Μην καταφεύγετε ποτέ στην αυτοχορήγηση φαρμάκων, γιατί εκθέτετε την υγεία της σε σημαντικούς κινδύνους. Οι πληροφορίες του παρόντος άρθρου δεν υποκαθιστούν την ιατρική καθοδήγηση.

 

Βιβλιογραφία

 • Albani, F., et al. “Thromboprophylaxis with enoxaparin is associated with a lower death rate in patients hospitalized with SARS-CoV-2 infection. A cohort study.” EClinicalMedicine, 2020. thelancet.com
 • Baharvahdat, H., et al. “Enoxaparin in the treatment of severe traumatic brain injury: a randomized clinical trial.” Surgical Neurology International, 2019. ncbi.nlm.nih.gov
 • Pawlowski, C., et al. “Enoxaparin is associated with lower rates of mortality than unfractionated Heparin in hospitalized COVID-19 patients.” EClinicalMedicine, 2021. thelancet.com

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.