Δαπαγλιφλοζίνη (φάρμακο Forxiga): Οδηγίες Χρήσης – Ενδείξεις – Παρενέργειες

Πίνακας Περιεχομένων

Φάρμακο Forxiga (δαπαγλιφλοζίνη): Θεραπεία σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Γενικές Πληροφορίες για δαπαγλιφλοζίνη (φάρμακο Forxiga, Edistride, Qtern κ.α.)

Η δαπαγλιφλοζίνη (dapagliflozin) είναι ένα φάρμακο που ανήκει στην κατηγορία των αναστολέων του συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης τύπου 2 (SGLT2). Κυκλοφορεί στην αγορά με διάφορες εμπορικές ονομασίες, όπως Forxiga, Edistride, Xigduo, Qtern κ.α. Η δαπαγλιφλοζίνη χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2, είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα.

Η ανακάλυψη της δαπαγλιφλοζίνης ήταν αποτέλεσμα εκτεταμένης έρευνας στον τομέα των SGLT2 αναστολέων. Η ανάπτυξή της ξεκίνησε από την φαρμακευτική εταιρεία Bristol-Myers Squibb και στη συνέχεια αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την AstraZeneca. Εγκρίθηκε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012 και στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2014.

Στο παρόν άρθρο, θα αναλύσουμε τα ευρήματα από διάφορες ιατρικές μελέτες και επιστημονικά περιοδικά σχετικά με τη φαρμακολογία, την κλινική χρησιμότητα και τις επιδράσεις της δαπαγλιφλοζίνης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, νεφρική νόσο και καρδιακή ανεπάρκεια. Θα εξετάσουμε επίσης τις επιδράσεις της στην αρτηριακή πίεση σε υπερτασικούς και μη υπερτασικούς ασθενείς.

 

Φαρμακοδυναμική, Μοριακή δομή και Φαρμακολογική κατηγοριοποίηση

Η δαπαγλιφλοζίνη είναι ένας εκλεκτικός αναστολέας του συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης τύπου 2 (SGLT2). Ο SGLT2 εκφράζεται κυρίως στους νεφρούς και είναι υπεύθυνος για την επαναρρόφηση της πλειονότητας της γλυκόζης από το σωληναριακό σύστημα. Αναστέλλοντας τον SGLT2, η δαπαγλιφλοζίνη μειώνει την επαναρρόφηση της γλυκόζης και αυξάνει την απέκκρισή της στα ούρα, οδηγώντας σε μείωση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα (Papakitsou et al., 2019).

Η μοριακή δομή της δαπαγλιφλοζίνης περιλαμβάνει έναν C-αρυλογλυκοζιτικό σκελετό με ένα χλωριωμένο υποκατάστατο στον αρωματικό δακτύλιο. Αυτή η δομή προσδίδει στο μόριο υψηλή εκλεκτικότητα και συγγένεια για τον SGLT2 σε σύγκριση με άλλους υποτύπους SGLT. Η δαπαγλιφλοζίνη μεταβολίζεται κυρίως μέσω της UDP-γλυκουρονοσυλτρανσφεράσης (UGT1A9) στο ήπαρ και απεκκρίνεται κυρίως στα ούρα ως αναλλοίωτη ουσία και ως ανενεργός μεταβολίτης (Papakitsou et al., 2019).

Φαρμακολογικά, η δαπαγλιφλοζίνη (φάρμακο Forxiga, Qtern κ.α.) κατατάσσεται στην κατηγορία των αντιυπεργλυκαιμικών παραγόντων, ειδικότερα στην υποκατηγορία των αναστολέων SGLT2. Αυτή η κατηγορία φαρμάκων έχει μοναδικό μηχανισμό δράσης, καθώς μειώνουν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα ανεξάρτητα από την ινσουλίνη, προσφέροντας μια συμπληρωματική προσέγγιση στη διαχείριση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2. Εκτός από τις αντιδιαβητικές ιδιότητες, οι αναστολείς SGLT2 έχουν επίσης ευνοϊκές επιδράσεις στο καρδιαγγειακό και νεφρικό σύστημα, διευρύνοντας τις θεραπευτικές τους εφαρμογές (McMurray et al., 2021).

 

Θεραπευτικές χρήσεις

Η δαπαγλιφλοζίνη ενδείκνυται για τη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 σε ενήλικες ασθενείς:

 • Ως μονοθεραπεία όταν η δίαιτα και η άσκηση δεν επαρκούν για τον έλεγχο της γλυκόζης του αίματος και η μετφορμίνη δεν είναι κατάλληλη λόγω δυσανεξίας ή αντενδείξεων.
 • Ως συμπληρωματική θεραπεία σε συνδυασμό με άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα, όταν αυτά μαζί με δίαιτα και άσκηση δεν παρέχουν επαρκή γλυκαιμικό έλεγχο (Papakitsou et al., 2019).

Επιπλέον, η δαπαγλιφλοζίνη έχει εγκριθεί για τη θεραπεία της χρόνιας νεφρικής νόσου και της καρδιακής ανεπάρκειας με μειωμένο κλάσμα εξώθησης, ανεξάρτητα από την παρουσία σακχαρώδους διαβήτη (McMurray et al., 2021).

 

Περιορισμοί χρήσης και Μέτρα προφύλαξης

 • Η δαπαγλιφλοζίνη (φάρμακο Forxiga, Qtern κ.α.) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ή για τη θεραπεία της διαβητικής κετοξέωσης.
 • Πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό σοβαρών ουρολοιμώξεων ή γεννητικών μυκητιασικών λοιμώξεων.
 • Η νεφρική λειτουργία πρέπει να αξιολογείται πριν την έναρξη της θεραπείας και να παρακολουθείται τακτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

 

Ειδικές συστάσεις για ευπαθείς ομάδες

 • Σε ηλικιωμένους ασθενείς, η νεφρική λειτουργία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή της δόσης, λόγω της μειωμένης νεφρικής λειτουργίας σε αυτήν την ομάδα.
 • Σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια ηπατική δυσλειτουργία, δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης. Η δαπαγλιφλοζίνη δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία.
 • Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της δαπαγλιφλοζίνης σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών δεν έχουν ακόμη τεκμηριωθεί.

 

Δοσολογικό σχήμα και τρόπος λήψης

 • Η συνιστώμενη δόση έναρξης είναι 5mg μία φορά την ημέρα. Σε ασθενείς που ανέχονται καλά τα 5mg και χρειάζονται πρόσθετο γλυκαιμικό έλεγχο, η δόση μπορεί να αυξηθεί σε 10mg μία φορά την ημέρα.
 • Τα δισκία μπορούν να λαμβάνονται με ή χωρίς τροφή, καθώς τα γεύματα δεν επηρεάζουν σημαντικά την απορρόφηση της δαπαγλιφλοζίνης (Papakitsou et al., 2019).

 

Οδηγίες σε περίπτωση παράληψης δόσης

 • Εάν παραλειφθεί μία δόση, θα πρέπει να ληφθεί αμέσως μόλις το θυμηθεί ο ασθενής. Ωστόσο, εάν πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση, η παραληφθείσα δόση πρέπει να παραλειφθεί και η επόμενη δόση πρέπει να ληφθεί στη συνηθισμένη ώρα.
 • Δεν πρέπει να λαμβάνεται διπλή δόση για να αναπληρωθεί μια παραληφθείσα δόση.

 

Τοξικότητα και αντιμετώπιση υπερδοσολογίας

 • Σε κλινικές μελέτες, δόσεις δαπαγλιφλοζίνης έως και 500mg (50 φορές la μέγιστη συνιστώμενη δόση) δεν έδειξαν τοξικότητα σε υγιείς εθελοντές.
 • Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, θα πρέπει να ξεκινήσει υποστηρικτική θεραπεία ανάλογα με την κλινική κατάσταση του ασθενούς. Η απομάκρυνση της δαπαγλιφλοζίνης με αιμοδιύλιση δεν έχει μελετηθεί.

 

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε κλινικές δοκιμές περιλαμβάνουν:

 • Υπογλυκαιμία, ειδικά όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ινσουλίνη ή ένα παράγωγο σουλφονυλουρίας
 • Ουρογεννητικές λοιμώξεις, όπως ουρολοιμώξεις και γεννητικές μυκητιασικές λοιμώξεις
 • Αυξημένη διούρηση ή συχνοουρία λόγω του μηχανισμού δράσης της δαπαγλιφλοζίνης
 • Δυσκοιλιότητα, ναυτία, πόνος στην πλάτη, και αυξημένα επίπεδα LDL χοληστερόλης (Papakitsou et al., 2019)

Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να εμφανιστούν περιλαμβάνουν:

 • Διαβητική κετοξέωση, ειδικά σε ασθενείς που κάνουν χρήση ινσουλίνης
 • Νεκρωτική περιτονίτιδα του περινέου (γάγγραινα Fournier), μια σπάνια αλλά σοβαρή λοίμωξη των γεννητικών οργάνων και του περινέου

 

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκου

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα

 • Η ινσουλίνη και τα παράγωγα σουλφονυλουρίας μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο υπογλυκαιμίας όταν χρησιμοποιούνται με δαπαγλιφλοζίνη. Μπορεί να χρειαστεί μείωση της δόσης της ινσουλίνης ή του παραγώγου σουλφονυλουρίας.
 • Η χρήση διουρητικών της αγκύλης σε συνδυασμό με δαπαγλιφλοζίνη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αφυδάτωσης και υπότασης.
 • Η δαπαγλιφλοζίνη μπορεί να αυξήσει τη νεφρική απέκκριση της λιθίου, οδηγώντας σε μειωμένα επίπεδα λιθίου στον ορό. Τα επίπεδα λιθίου στον ορό πρέπει να παρακολουθούνται πιο συχνά κατά την έναρξη ή τη διακοπή της δαπαγλιφλοζίνης.

 

Αλληλεπιδράσεις με τρόφιμα και ποτά

 • Η λήψη των δισκίων με ή χωρίς τροφή δεν επηρεάζει σημαντικά την απορρόφηση της δαπαγλιφλοζίνης.
 • Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο υπογλυκαιμίας και ου θα πρέπει να καταναλώνεται με μέτρο.

Συνοπτικά, η δαπαγλιφλοζίνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε συνδυασμό με ορισμένα φάρμακα και οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τον κίνδυνο υπογλυκαιμίας κατά την κατανάλωση αλκοόλ. Η προσεκτική παρακολούθηση των ασθενών για ανεπιθύμητες ενέργειες και η προσαρμογή των δόσεων, εάν είναι απαραίτητο, μπορούν να βοηθήσουν στη βελτιστοποίηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας με δαπαγλιφλοζίνη (Sjöström et al., 2015).

 

Συμπληρωματικά στοιχεία

Η ανάπτυξη αντοχής στη δαπαγλιφλοζίνη (φάρμακο Forxiga, Edistride, Xigduo, Qtern κ.α.) δεν έχει αναφερθεί ευρέως στη βιβλιογραφία. Ο μοναδικός μηχανισμός δράσης της δαπαγλιφλοζίνης (φάρμακο Forxiga, Edistride, Xigduo, Qtern κ.α.), ο οποίος είναι ανεξάρτητος από την ινσουλίνη, καθιστά απίθανη την ανάπτυξη αντοχής με τον ίδιο τρόπο όπως παρατηρείται με άλλους αντιδιαβητικούς παράγοντες. Ωστόσο, η μακροχρόνια αποτελεσματικότητα της δαπαγλιφλοζίνης μπορεί να επηρεαστεί από την εξέλιξη της νόσου και τις αλλαγές στη νεφρική λειτουργία με την πάροδο του χρόνου. Απαιτούνται περαιτέρω μακροχρόνιες μελέτες για να αξιολογηθεί πλήρως το ενδεχόμενο ανάπτυξης αντοχής στη δαπαγλιφλοζίνη.

Προκλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η δαπαγλιφλοζίνη μειώνει αποτελεσματικά τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα σε διάφορα ζωικά μοντέλα διαβήτη. Αυτές οι μελέτες έχουν επίσης αποκαλύψει ευεργετικές επιδράσεις στο σωματικό βάρος, τη λιπώδη μάζα και τη λειτουργία των β-κυττάρων (Papakitsou et al., 2019). Σε κλινικές δοκιμές, η δαπαγλιφλοζίνη έχει αποδείξει σημαντική αποτελεσματικότητα στη μείωση της HbA1c, της γλυκόζης νηστείας και του σωματικού βάρους, τόσο ως μονοθεραπεία όσο και σε συνδυασμό με άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα. Η μελέτη DECLARE-TIMI 58 κατέδειξε ότι η δαπαγλιφλοζίνη μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας και νεφρικής νόσου σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (McMurray et al., 2021). Επιπλέον, η δαπαγλιφλοζίνη έχει επιδείξει ευνοϊκές επιδράσεις στην αρτηριακή πίεση τόσο σε υπερτασικούς όσο και σε μη υπερτασικούς ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (Sjöström et al., 2015).

Μετά την κυκλοφορία της δαπαγλιφλοζίνης στην αγορά, διεξήχθησαν αρκετές μελέτες για την περαιτέρω αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς της. Αυτές οι μελέτες έχουν επιβεβαιώσει το ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας της δαπαγλιφλοζίνης, με τις ουρογεννητικές λοιμώξεις και την υπογλυκαιμία να παραμένουν οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Σπάνιες περιπτώσεις διαβητικής κετοξέωσης και νεκρωτικής περιτονίτιδας του περινέου (γάγγραινα Fournier) έχουν αναφερθεί, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και εκπαίδευση των ασθενών σχετικά με αυτές τις δυνητικά σοβαρές επιπλοκές.

Οι φαρμακοκινητικές μελέτες έχουν δείξει ότι η δαπαγλιφλοζίνη (φάρμακο Forxiga, Qtern κ.α.) απορροφάται ταχέως μετά από του στόματος χορήγηση, με μέγιστες συγκεντρώσεις πλάσματος που επιτυγχάνονται εντός 2 ωρών. Ο μέσος χρόνος ημιζωής είναι περίπου 12,9 ώρες, επιτρέποντας τη χορήγηση άπαξ ημερησίως. Η δαπαγλιφλοζίνη μεταβολίζεται κυρίως μέσω γλυκουρονιδίωσης και απεκκρίνεται κυρίως στα ούρα ως αμετάβλητη μητρική ουσία και ανενεργός μεταβολίτης (Papakitsou et al., 2019).

Συνολικά, οι μελέτες μετά την κυκλοφορία έχουν επιβεβαιώσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της δαπαγλιφλοζίνης στην κλινική πρακτική, ενώ οι φαρμακοκινητικές της ιδιότητες υποστηρίζουν τη δοσολογία άπαξ ημερησίως. Ωστόσο, η συνεχής επαγρύπνηση είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό και τη διαχείριση σπάνιων αλλά δυνητικά σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών.

 

Αξιολόγηση σε σχέση με εναλλακτικές θεραπείες

Η δαπαγλιφλοζίνη (φάρμακο Forxiga, Edistride κ.α.) αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο θεραπευτικό οπλοστάσιο για τη διαχείριση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2, προσφέροντας έναν μοναδικό μηχανισμό δράσης που συμπληρώνει άλλες καθιερωμένες θεραπείες. Σε σύγκριση με άλλους αντιδιαβητικούς παράγοντες, η δαπαγλιφλοζίνη έχει το πλεονέκτημα της μείωσης της γλυκόζης του αίματος ανεξάρτητα από την ινσουλίνη, γεγονός που επιτρέπει τη χρήση της σε διάφορα στάδια της νόσου. Επιπλέον, οι ευνοϊκές επιδράσεις της στο σωματικό βάρος, την αρτηριακή πίεση και τον κίνδυνο καρδιαγγειακών και νεφρικών επεισοδίων την καθιστούν ελκυστική επιλογή για ασθενείς με συννοσηρότητες. Ωστόσο, ο κίνδυνος ουρογεννητικών λοιμώξεων και η δυνητικά μειωμένη αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με προχωρημένη νεφρική δυσλειτουργία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας για κάθε ασθενή.

 

Ευρήματα από συνθετικές μελέτες και μετα-αναλύσεις

Πολλαπλές συνθετικές μελέτες και μετα-αναλύσεις έχουν αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της δαπαγλιφλοζίνης (φάρμακο Forxiga, Edistride, Xigduo, Qtern κ.α.) στη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2. Μια μετα-ανάλυση από τους Papakitsou et al. (2019) διαπίστωσε ότι η δαπαγλιφλοζίνη, ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα, οδήγησε σε σημαντικές μειώσεις στην HbA1c, τη γλυκόζη νηστείας και το σωματικό βάρος σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο. Οι McMurray et al. (2021) συνόψισαν τα ευρήματα από μεγάλες κλινικές δοκιμές, επιβεβαιώνοντας τα οφέλη της δαπαγλιφλοζίνης στη μείωση του κινδύνου καρδιακής ανεπάρκειας και νεφρικής νόσου σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Επιπλέον, μια ανάλυση από τους Sjöström et al. (2015), δημοσιευμένη στο περιοδικό “Diabetes and Vascular Disease Research”, έδειξε ότι η δαπαγλιφλοζίνη μείωσε σημαντικά την αρτηριακή πίεση σε υπερτασικούς και μη υπερτασικούς ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Αυτά τα συγκεντρωτικά ευρήματα παρέχουν ισχυρές ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της δαπαγλιφλοζίνης στην κλινική πρακτική.

 

Μελλοντικοί ερευνητικοί στόχοι και προοπτικές

Παρά τις σημαντικές πρόοδους στην κατανόηση της φαρμακολογίας και της κλινικής χρησιμότητας της δαπαγλιφλοζίνης, υπάρχουν ακόμη αρκετοί τομείς για περαιτέρω έρευνα. Μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να διερευνήσουν τη μακροχρόνια ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της δαπαγλιφλοζίνης, ιδίως σε σχέση με τα καρδιαγγειακά και νεφρικά αποτελέσματα. Η δυνατότητα χρήσης της δαπαγλιφλοζίνης σε ειδικούς πληθυσμούς, όπως ηλικιωμένα άτομα, ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία και έγκυες γυναίκες, απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση. Επιπλέον, η βέλτιστη χρήση της δαπαγλιφλοζίνης σε συνδυασμό με άλλες αντιδιαβητικές θεραπείες και η θέση της στα αλγοριθμικά βήματα θεραπείας χρειάζονται περαιτέρω αποσαφήνιση. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της δαπαγλιφλοζίνης σε πραγματικές συνθήκες, μέσω μητρώων και μελετών παρατήρησης, θα παράσχει πολύτιμες πληροφορίες για τη μακροχρόνια απόδοσή της. Καθώς η κατανόηση των πολλαπλών δράσεων των αναστολέων SGLT2 εξελίσσεται, η δυνατότητα της δαπαγλιφλοζίνης να προσφέρει οφέλη πέρα από τον γλυκαιμικό έλεγχο, όπως στην καρδιακή ανεπάρκεια και τη χρόνια νεφρική νόσο, ανοίγει συναρπαστικές προοπτικές για μελλοντική έρευνα και θεραπευτικές εφαρμογές.

 

Επιγραμματικά

Η δαπαγλιφλοζίνη (φάρμακο Forxiga, Edistride, Xigduo, Qtern κ.α.) είναι ένας αναστολέας του συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης τύπου 2 (SGLT2) που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2. Μειώνει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα αναστέλλοντας την επαναρρόφηση της γλυκόζης από τους νεφρούς, οδηγώντας σε απέκκριση της γλυκόζης στα ούρα. Η δαπαγλιφλοζίνη έχει επίσης ευνοϊκές επιδράσεις στο σωματικό βάρος, την αρτηριακή πίεση και τον κίνδυνο καρδιαγγειακών και νεφρικών επεισοδίων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν ουρογεννητικές λοιμώξεις, υπογλυκαιμία (ειδικά όταν συνδυάζεται με ινσουλίνη ή σουλφονυλουρίες) και αφυδάτωση. Σπάνιες αλλά σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν τη διαβητική κετοξέωση και τη νεκρωτική περιτονίτιδα του περινέου (γάγγραινα Fournier). Η νεφρική λειτουργία θα πρέπει να αξιολογείται πριν από την έναρξη της θεραπείας και να παρακολουθείται τακτικά. Μελλοντικές έρευνες θα επικεντρωθούν στη μακροχρόνια ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της δαπαγλιφλοζίνης, καθώς και στη δυνατότητα εφαρμογής της σε ειδικούς πληθυσμούς και σε καταστάσεις πέραν του διαβήτη.

gnosiatriki.gr

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λήψη φαρμάκων χωρίς ιατρική επίβλεψη μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για την υγεία σας. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στις συσκευασίες των φαρμακευτικών σκευασμάτων, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στις προδιαγραφές των προϊόντων που προμηθεύεστε. Τα εμπορικά ονόματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το κείμενο είναι απλώς παραδείγματα δημοφιλών φαρμάκων με τις ουσίες που περιγράφονται, αλλά η ακριβής σύσταση μπορεί να διαφέρει από προϊόν σε προϊόν. Εδώ, η έμφαση δίνεται στις δραστικές ουσίες και όχι στα εμπορικά ονόματα. Τα ονόματα των φαρμάκων παρατίθενται μόνο για την ευκολία των αναγνωστών, αλλά πρέπει να διαβάζετε τις οδηγίες του κάθε σκευάσματος που θα χρησιμοποιήσετε καθώς μπορεί να διαφέρει. Η συνεχής επικοινωνία με τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας είναι απαραίτητη. Μην καταφεύγετε ποτέ στην αυτοχορήγηση φαρμάκων, γιατί εκθέτετε την υγεία σας σε σημαντικούς κινδύνους.

 

Βιβλιογραφία

 • Papakitsou, I., et al. “Differential pharmacology and clinical utility of dapagliflozin in type 2 diabetes.” Clinical Pharmacology: Advances and Applications, 2019, tandfonline
 • McMurray, J. J. V., et al. “Effects of dapagliflozin in patients with kidney disease, with and without heart failure.” JACC: Heart Failure, 2021, jacc.org
 • Sjöström, C. D., et al. “Dapagliflozin lowers blood pressure in hypertensive and non-hypertensive patients with type 2 diabetes.” Diabetes and Vascular Disease Research, 2015, journals.sagepub

 

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η δαπαγλιφλοζίνη (φάρμακα Forxiga, Edistride, Xigduo κ.α.);

Η δαπαγλιφλοζίνη (φάρμακα Forxiga, Edistride, Xigduo κ.α.) είναι ένας αναστολέας SGLT2 που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2. Μειώνει τη γλυκόζη αίματος εμποδίζοντας την επαναρρόφησή της από τους νεφρούς. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για περισσότερες πληροφορίες.

Ποιες είναι οι παρενέργειες του Forxiga 10 mg (φάρμακα Forxiga, Edistride, Xigduo κ.α.);

Οι συχνές παρενέργειες του Forxiga 10 mg (φάρμακα Forxiga, Edistride, Xigduo κ.α.) περιλαμβάνουν ουρολοιμώξεις, γεννητικές μυκητιασικές λοιμώξεις, ναυτία, αυξημένη ούρηση και υπογλυκαιμία (όταν συνδυάζεται με ινσουλίνη ή σουλφονυλουρίες). Σπάνιες σοβαρές παρενέργειες μπορεί να εμφανιστούν. Ζητήστε ιατρική συμβουλή για τη διαχείριση των παρενεργειών.

Βοηθάει το Forxiga (φάρμακα Forxiga, Edistride, Xigduo κ.α.) στον αδυνατισμό;

Το Forxiga (φάρμακα Forxiga, Edistride, Xigduo κ.α.) μπορεί να οδηγήσει σε μέτρια απώλεια βάρους ως παρενέργεια της αυξημένης απέκκρισης γλυκόζης στα ούρα. Ωστόσο, δεν ενδείκνυται ειδικά για την απώλεια βάρους. Η δίαιτα και η άσκηση παραμένουν τα βασικά στοιχεία της διαχείρισης του βάρους. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα απώλειας βάρους.

Μπορεί το Forxiga (φάρμακα Forxiga, Edistride, Xigduo κ.α.) να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια;

Το Forxiga (φάρμακα Forxiga, Edistride, Xigduo κ.α.) δεν συνιστάται για ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια. Σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια νεφρική δυσλειτουργία, μπορεί να χρειαστεί προσαρμογή της δόσης. Η νεφρική λειτουργία πρέπει να αξιολογείται πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Πώς πρέπει να λαμβάνεται το Forxiga 10 mg (φάρμακα Forxiga, Edistride, Xigduo κ.α.);

Η συνήθης δόση έναρξης του Forxiga 10 mg (φάρμακα Forxiga, Edistride, Xigduo κ.α.) είναι 5mg μία φορά την ημέρα. Η δόση μπορεί να αυξηθεί στα 10mg εάν είναι απαραίτητο. Τα δισκία μπορούν να ληφθούν με ή χωρίς τροφή. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του γιατρού σας.

Πού μπορώ να βρω το φύλλο οδηγιών για το Forxiga (φάρμακα Forxiga, Edistride, Xigduo κ.α.);

Το φύλλο οδηγιών για το Forxiga (φάρμακα Forxiga, Edistride, Xigduo κ.α.) περιλαμβάνεται στη συσκευασία του φαρμάκου. Μπορείτε επίσης να το βρείτε στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή ή να ζητήσετε ένα αντίγραφο από τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Διαβάστε προσεκτικά το φύλλο οδηγιών πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία.

Ποιες είναι οι ενδείξεις για τη χρήση του Forxiga (φάρμακα Forxiga, Edistride, Xigduo κ.α.);

Το Forxiga (φάρμακα Forxiga, Edistride, Xigduo κ.α.) ενδείκνυται για τη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 σε ενήλικες, είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα. Έχει επίσης εγκριθεί για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας και της χρόνιας νεφρικής νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για να καθορίσετε εάν το Forxiga είναι κατάλληλο για εσάς.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.