Μπεβασιζουμάμπη (Avastin): Οδηγίες Χρήσης – Ενδείξεις – Παρενέργειες

Πίνακας Περιεχομένων

Μπεβασιζουμάμπη (Φάρμακο Avastin): Ενδείξεις, παρενέργειες, προειδοποιήσεις.Τι είναι μπεβασιζουμάμπη (bevacizumab);

Η μπεβασιζουμάμπη (bevacizumab) είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που χρησιμοποιείται στη θεραπεία κατά του καρκίνου. Ένα δημοφιλές εμπορικό σκεύασμα που περιέχει αυτή την ουσία είναι το φάρμακο Avastin, μαζί με άλλα όπως το Mvasi, το Zirabev κ.α.

Πρόκειται για ένα βιολογικό φάρμακο που στοχεύει στον αυξητικό παράγοντα των αγγειακών ενδοθηλιακών κυττάρων (VEGF), εμποδίζοντας έτσι τη δημιουργία νέων αιμοφόρων αγγείων (αγγειογένεση) που τροφοδοτούν τους όγκους. Με αυτό τον τρόπο, περιορίζεται η ανάπτυξη και η εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων.

Η μπεβασιζουμάμπη ανακαλύφθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 από την εταιρεία Genentech και εγκρίθηκε για κλινική χρήση το 2004 από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA). Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε εκτενέστερα τη μελέτη των Bakri et al. (2007) σχετικά με τη φαρμακοκινητική της μπεβασιζουμάμπης, καθώς και την ανασκόπηση των Keating (2014), Braghiroli et al. (2012) και Shord et al. (2009) για τη χρήση της στην αντιμετώπιση διαφόρων μορφών καρκίνου.

 

Μηχανισμός δράσης και Χημική δομή

Η μπεβασιζουμάμπη ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπινων μονοκλωνικών αντισωμάτων που έχουν υποστεί μετατροπή για να αναγνωρίζουν και να συνδέονται με υψηλή εξειδίκευση στον ανθρώπινο αυξητικό παράγοντα των αγγειακών ενδοθηλιακών κυττάρων (VEGF). Ο VEGF διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διεργασία της αγγειογένεσης, η οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και εξάπλωση των καρκινικών όγκων.

Συγκεκριμένα, η μπεβασιζουμάμπη συνδέεται με τον VEGF, αποτρέποντας την πρόσδεσή του στους υποδοχείς των ενδοθηλιακών κυττάρων που βρίσκονται στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων. Με αυτό τον τρόπο, παρεμποδίζεται η διαδικασία της αγγειογένεσης, παρακωλύοντας έτσι την ανάπτυξη νέων αγγείων που θα τροφοδοτούσαν τον όγκο με οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Συνεπώς, η μπεβασιζουμάμπη συμβάλλει στην αναχαίτιση της ανάπτυξης και της μετάστασης των καρκινικών κυττάρων.

 

Ενδείξεις

Η μπεβασιζουμάμπη (φάρμακο Avastin, Mvasi, Zirabev κ.α.) έχει εγκριθεί για τη θεραπεία διαφόρων τύπων καρκίνου, κυρίως σε συνδυασμό με άλλες αντικαρκινικές θεραπείες. Οι βασικές ενδείξεις της μπεβασιζουμάμπης (bevacizumab) περιλαμβάνουν:

 • Μεταστατικός καρκίνος του παχέος εντέρου ή του ορθού
  • Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία για τη θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του παχέος εντέρου ή του ορθού.
 • Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα
  • Ενδείκνυται για τη θεραπεία του μη τραχειοεντερικού καρκίνου του πνεύμονα σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία.
 • Καρκίνος του μαστού
  • Η μπεβασιζουμάμπη (bevacizumab) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του μαστού σε συνδυασμό με παράγοντες που στοχεύουν στον HER2 (Keating, 2014).
 • Καρκίνος των ωοθηκών
  • Ενδείκνυται για τη θεραπεία του επιθετικού καρκίνου των ωοθηκών σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία (Braghiroli et al., 2012).
 • Γλοιοβλάστωμα
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με θεραπείες για την αντιμετώπιση του ανοσοανθεκτικού γλοιοβλαστώματος (Shord et al., 2009).

Επιπλέον, η μπεβασιζουμάμπη (φάρμακο Avastin, Mvasi, Zirabev κ.α.) έχει μελετηθεί για πιθανές ενδείξεις σε άλλες μορφές καρκίνου, όπως καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, νεφρικό κυτταρικό καρκίνωμα και ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά της σε αυτές τις περιπτώσεις.

 

Αντενδείξεις και Προφυλάξεις

Η μπεβασιζουμάμπη (φάρμακο Avastin, Mvasi, Zirabev κ.α.) δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με:

 • Μη ελεγχόμενη υπέρταση
 • Πρόσφατο εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή προσβολή
 • Σοβαρά αιμορραγικά επεισόδια
 • Σοβαρή συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
 • Τρέχουσα σοβαρή λοίμωξη
 • Σοβαρή υποξία

Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνονται οι ακόλουθες προφυλάξεις:

 • Αξιολόγηση του κινδύνου αιμορραγίας πριν από τη χορήγηση
 • Παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και αντιμετώπιση σοβαρής υπέρτασης
 • Ενδελεχής κλινική παρακολούθηση για εμφάνιση δυνητικών σοβαρών επιπλοκών

Όπως επισημαίνουν οι Keating (2014) και Shord et al. (2009), η μπεβασιζουμάμπη σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ειδικών ανεπιθύμητων ενεργειών και απαιτείται προσεκτική εκτίμηση του ισοζυγίου κινδύνου-οφέλους πριν από τη χορήγησή της.

 

Ειδικές προειδοποιήσεις για ηλικιωμένους, παιδιά και εγκύους

 • Ηλικιωμένοι: Μεγαλύτερη προσοχή συνιστάται για ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως αρτηριακών θρομβοεμβολικών επεισοδίων.
 • Παιδιά: Η μπεβασιζουμάμπη (bevacizumab) δεν ενδείκνυται για παιδιατρικούς ασθενείς εξαιτίας των σοβαρών ανησυχιών σχετικά με τις επιδράσεις στην ανάπτυξη.
 • Έγκυες: Η χρήση της μπεβασιζουμάμπης (bevacizumab) (φάρμακο Avastin, Mvasi, Zirabev κ.α.) αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης λόγω του δυνητικού κινδύνου για τη μητέρα και το έμβρυο. Συνιστάται αποτελεσματική αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Οι Braghiroli et al. (2012) τονίζουν ότι οι κλινικοί ιατροί πρέπει να αξιολογούν προσεκτικά τις ειδικές συνθήκες κάθε ασθενούς πριν από την έναρξη της θεραπείας με μπεβασιζουμάμπη, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό και τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου.

 

Δοσολογία και χορήγηση του φαρμάκου μπεβασιζουμάμπης (bevacizumab)

Η δοσολογία και ο τρόπος χορήγησης της μπεβασιζουμάμπης (bevacizumab) (φάρμακο Avastin, Mvasi, Zirabev κ.α.) εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η ένδειξη, το στάδιο της νόσου και τη συγχορηγούμενη αντινεοπλασματική αγωγή. Οι συνήθεις δόσεις και σχήματα περιλαμβάνουν:

 • Για μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου/ορθού: 5 ή 10 mg/kg σωματικού βάρους ανά 2 εβδομάδες
 • Για μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα: 15 mg/kg ανά 3 εβδομάδες
 • Για καρκίνο μαστού: 10 mg/kg ανά 2 εβδομάδες
 • Για καρκίνο ωοθηκών: 15 mg/kg ανά 3 εβδομάδες

Σύμφωνα με τους Bakri et al. (2007) στη μελέτη τους στο περιοδικό Ophthalmology, οι δόσεις της μπεβασιζουμάμπης για οφθαλμικές ενδείξεις είναι χαμηλότερες, συνήθως 1,25 mg ανά δόση.

Η μπεβασιζουμάμπη (bevacizumab) πρέπει να χορηγείται μόνο από επαγγελματίες υγείας με εμπειρία στη χορήγηση ενδοφλέβιων αντινεοπλασματικών θεραπειών.

 

Οδοί και τρόποι χορήγησης

Η μπεβασιζουμάμπη (bevacizumab) χορηγείται με τις ακόλουθες οδούς:

 • Ενδοφλέβια έγχυση • Αποτελεί την κύρια οδό χορήγησης για συστημικές ενδείξεις • Διαρκεί 30-90 λεπτά και πραγματοποιείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον • Ακολουθεί προδιαγραφές ασηπτικής τεχνικής
 • Ενδοφθάλμια ή ενδοϋαλοειδική έγχυση
  • Χρησιμοποιείται για οφθαλμολογικές ενδείξεις • Πραγματοποιείται από οφθαλμίατρο σε στείρες συνθήκες χειρουργείου

Η επιλογή της κατάλληλης οδού εξαρτάται από την κλινική ένδειξη. Όπως τονίζουν οι Shord et al. (2009), η ακριβής τήρηση των οδηγιών χορήγησης είναι κρίσιμη για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και την ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών.

 

Τι να κάνω αν παραλείψω μια δόση μπεβασιζουμάμπης (bevacizumab);

Η τακτική και έγκαιρη χορήγηση της μπεβασιζουμάμπης (bevacizumab) (φάρμακο Avastin, Mvasi, Zirabev κ.α.) είναι κρίσιμη για τη διατήρηση επαρκών θεραπευτικών επιπέδων και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς της. Σε περίπτωση που παραλειφθεί μία δόση, συνιστάται να ακολουθήσετε τις εξής οδηγίες:

 • Ενημερώστε τον ιατρό σας αμέσως για την παραλειπόμενη δόση
 • Μην λάβετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε την παραλειπόμενη
 • Η επόμενη δόση θα πρέπει να χορηγηθεί την προγραμματισμένη ημέρα
 • Μην αλλάξετε το δοσολογικό σχήμα χωρίς την έγκριση του ιατρού σας

Όπως τονίζουν οι Keating (2014) και Shord et al. (2009), η απότομη διακοπή της θεραπείας με μπεβασιζουμάμπη μπορεί να οδηγήσει σε επαναγγείωση και ανάπτυξη των όγκων. Συνεπώς, είναι σημαντικό να μην παραλείπονται δόσεις χωρίς την καθοδήγηση του θεράποντος ιατρού.

 

Υπερδοσολογία

Η υπερδοσολογία της μπεβασιζουμάμπης (bevacizumab) μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Τα συμπτώματα υπερδοσολογίας περιλαμβάνουν:

 • Αυξημένος κίνδυνος αιμορραγικών επεισοδίων
 • Σοβαρή αρτηριακή υπέρταση
 • Πρωτεϊνουρία
 • Θρομβοεμβολικά επεισόδια
 • Σοβαρή λευκοπενία
 • Γαστρεντερικά συμπτώματα (ναυτία, έμετος, διάρροια)

Σε περίπτωση υποψίας υπερδοσολογίας, απαιτείται:

 • Άμεση διακοπή της χορήγησης μπεβασιζουμάμπης
 • Στενή παρακολούθηση των ζωτικών σημείων και προληπτικά μέτρα
 • Υποστηρικτική και συμπτωματική αγωγή όπως ενδείκνυται
 • Επικοινωνία με κέντρο δηλητηριάσεων εάν είναι απαραίτητο

Οι Braghiroli et al. (2012) επισημαίνουν την ανάγκη προσεκτικής τιτλοποίησης της δοσολογίας και στενής παρακολούθησης για την πρόληψη σοβαρών τοξικών αντιδράσεων από υπερδοσολογία της μπεβασιζουμάμπης.

 

Παρενέργειες μπεβασιζουμάμπης (φάρμακο Avastin, Zirabev κ.α.)

Όπως και με άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα, η μπεβασιζουμάμπη (bevacizumab) (φάρμακο Avastin, Mvasi, Zirabev κ.α.) συνδέεται με διάφορες ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι πιο συχνές παρενέργειες περιλαμβάνουν:

 • Αιμορραγία
  • Επεισόδια αιμορραγίας σε διάφορους βαθμούς βαρύτητας
  • Αυξημένος κίνδυνος για σοβαρές αιμορραγίες σε ασθενείς με απομακρυσμένες μεταστάσεις
 • Αρτηριακή Θρομβοεμβολική Νόσος
  • Αυξημένος κίνδυνος εγκεφαλικών επεισοδίων, καρδιακών προσβολών και θρομβοεμβολικών επεισοδίων
 • Υπέρταση
  • Επεισόδια σοβαρής υπέρτασης που μπορεί να απαιτήσουν επείγουσα ιατρική παρέμβαση
 • Πρωτεϊνουρία
 • Αιμορραγική ή μη αιμορραγική ενδοκρανιακή βλάβη
 • Καρδιακή ανεπάρκεια
 • Γαστρεντερικές διαταραχές όπως ναυτία, έμετος, διάρροια

Σύμφωνα με τους Shord et al. (2009) στο “American Journal of Health-System Pharmacy”, οι κλινικοί ιατροί πρέπει να εκτιμούν προσεκτικά τους δυνητικούς κινδύνους έναντι των πιθανών οφελών πριν από την έναρξη της θεραπείας με μπεβασιζουμάμπη.

Οι ασθενείς που λαμβάνουν μπεβασιζουμάμπη (bevacizumab) θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά για πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες και να ενημερώνουν τον ιατρό τους για οποιαδήποτε νέα συμπτώματα. Η έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση των παρενεργειών είναι ζωτικής σημασίας.

 

Αλληλεπιδράσεις

Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα φάρμακα, η μπεβασιζουμάμπη (bevacizumab) (φάρμακο Avastin, Mvasi, Zirabev κ.α.) μπορεί να εμφανίσει αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα, τρόφιμα ή καταστάσεις. Οι πιθανές αλληλεπιδράσεις πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη για την αποφυγή ανεπιθύμητων αντιδράσεων.

 

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκου-φαρμάκου

 • Άλλες αντινεοπλασματικές θεραπείες
  • Η μπεβασιζουμάμπη (bevacizumab) συχνά χορηγείται σε συνδυασμό με χημειοθεραπευτικούς παράγοντες, αυξάνοντας πιθανώς τον κίνδυνο για ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες.
 • Φάρμακα που αυξάνουν τον κίνδυνο αιμορραγίας
  • Αντιπηκτικά, αντιαιμοπεταλιακά, στεροειδή και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο σοβαρών αιμορραγιών.
 • Φάρμακα με νεφρική τοξικότητα
  • Η ταυτόχρονη χορήγηση με νεφροτοξικά φάρμακα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πρωτεϊνουρίας και νεφρικής ανεπάρκειας.

 

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκου-τροφής

Δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της μπεβασιζουμάμπης (bevacizumab) και συγκεκριμένων τροφίμων ή συστατικών τροφίμων. Ωστόσο, όπως τονίζουν οι Bakri et al. (2007), η επαρκής πρόσληψη υγρών και η διατήρηση της σωστής υδάτωσης συνιστάται κατά τη διάρκεια της θεραπείας για την πρόληψη της πρωτεϊνουρίας.

Είναι σημαντικό να ενημερώνετε πάντα τον ιατρό σας για οποιαδήποτε φάρμακα ή συμπληρώματα διατροφής λαμβάνετε, καθώς υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτες αλληλεπιδράσεις. Η στενή ιατρική παρακολούθηση είναι απαραίτητη κατά τη διάρκεια της θεραπείας με μπεβασιζουμάμπη (bevacizumab) για την έγκαιρη ανίχνευση τυχόν προβλημάτων.

 

Πρόσθετες σημαντικές πληροφορίες

Ανάπτυξη ανθεκτικότητας

Παρά τα αρχικά οφέλη της θεραπείας με μπεβασιζουμάμπη (bevacizumab) (φάρμακο Avastin, Mvasi, Zirabev κ.α.), ορισμένοι ασθενείς ενδέχεται να αναπτύξουν ανθεκτικότητα στη δράση του φαρμάκου με την πάροδο του χρόνου. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους μηχανισμούς, όπως:

 • Ενεργοποίηση εναλλακτικών οδών αγγειογένεσης
 • Επιλεκτική ανάπτυξη καρκινικών κυτταρικών πληθυσμών ανθεκτικών στη θεραπεία
 • Μεταλλάξεις στο γονίδιο-στόχο ή άλλες γενετικές αλλαγές

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας, συχνά εφαρμόζονται συνδυασμοί θεραπειών που στοχεύουν σε πολλαπλά μονοπάτια ή διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης.

 

Προκλινικές και Κλινικές Μελέτες

Πριν από την έγκριση της μπεβασιζουμάμπης (bevacizumab) για κλινική χρήση, διεξήχθησαν εκτεταμένες προκλινικές και κλινικές μελέτες για την αξιολόγηση της ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων της. Οι Bakri et al. (2007) παρουσίασαν σημαντικά ευρήματα σχετικά με τη φαρμακοκινητική του φαρμάκου μετά από ενδοϋαλοειδική έγχυση.

Πολυάριθμες κλινικές μελέτες φάσης ΙΙ και ΙΙΙ αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της μπεβασιζουμάμπης σε διάφορους τύπους καρκίνου, όπως περιγράφεται από τους Keating (2014), Braghiroli et al. (2012) και Shord et al. (2009).

 

Μετεγκριτικές μελέτες, Φαρμακοεπαγρύπνηση και Φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά

Μετά την έγκριση της μπεβασιζουμάμπης, συνεχίστηκαν οι μελέτες για την περαιτέρω αξιολόγηση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητάς της σε διάφορους πληθυσμούς ασθενών και ρυθμίσεις. Η φαρμακοεπαγρύπνηση και η παρακολούθηση των ανεπιθύμητων ενεργειών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.

Επιπλέον, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες για τη διερεύνηση των φαρμακοκινητικών χαρακτηριστικών της μπεβασιζουμάμπης, όπως η μελέτη των Bakri et al. (2007) για την ενδοϋαλοειδική χορήγηση. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για τη βελτιστοποίηση των δοσολογικών σχημάτων και τη μεγιστοποίηση των θεραπευτικών οφελών.

 

Συγκριτική αποτελεσματικότητα

Η μπεβασιζουμάμπη (φάρμακο Avastin, Mvasi, Zirabev κ.α.) έχει συγκριθεί με διάφορες άλλες θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση ποικίλων μορφών καρκίνου. Σε πολλές περιπτώσεις, η προσθήκη της μπεβασιζουμάμπης σε τυπικά χημειοθεραπευτικά σχήματα έχει επιδείξει βελτιωμένα ποσοστά ανταπόκρισης και επιβίωσης σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία μόνο.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου και τα χαρακτηριστικά των ασθενών. Σε ορισμένες μελέτες, η προσθήκη της μπεβασιζουμάμπης δεν επέφερε στατιστικά σημαντική βελτίωση στην συνολική επιβίωση σε σύγκριση με τυπικές θεραπείες.

 

Συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις

Για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της αποτελεσματικότητας της μπεβασιζουμάμπης, έχουν δημοσιευθεί αρκετές συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις που συγκεντρώνουν και αναλύουν τα δεδομένα από πολλαπλές κλινικές μελέτες.

Οι Braghiroli et al. (2012) πραγματοποίησαν μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τη χρήση της μπεβασιζουμάμπης σε διάφορους καρκίνους, συμπεριλαμβανομένων του μεταστατικού καρκίνου του μαστού, του καρκίνου των ωοθηκών και του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα. Τα ευρήματά τους υποδηλώνουν ότι η προσθήκη της μπεβασιζουμάμπης βελτίωσε τα ποσοστά ανταπόκρισης και την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου σε ορισμένους τύπους καρκίνου.

 

Τρέχουσες ερευνητικές κατευθύνσεις και μελλοντικές προοπτικές

Η έρευνα για τη μπεβασιζουμάμπη (bevacizumab) και άλλους παρεμποδιστές της αγγειογένεσης συνεχίζεται, με έμφαση στην ανακάλυψη νέων ενδείξεων, τη βελτιστοποίηση των δοσολογικών σχημάτων και τον εντοπισμό των ασθενών που θα ωφεληθούν περισσότερο από αυτή τη θεραπευτική προσέγγιση.

Επίσης, διεξάγονται μελέτες για τη χρήση της μπεβασιζουμάμπης σε συνδυασμό με άλλες καινοτόμες θεραπείες, όπως ανοσοθεραπείες και στοχευμένες θεραπείες, προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα.

Καθώς αυξάνεται η κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που διέπουν την αγγειογένεση και την ανάπτυξη του καρκίνου, αναμένεται να προκύψουν νέες θεραπευτικές στρατηγικές που θα στοχεύουν πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη εξειδίκευση αυτές τις διαδικασίες.

 

Συνοπτικά

Η μπεβασιζουμάμπη (bevacizumab) (φάρμακο Avastin, Mvasi, Zirabev κ.α.) είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει στον αυξητικό παράγοντα των αγγειακών ενδοθηλιακών κυττάρων (VEGF), αναστέλλοντας έτσι την αγγειογένεση και περιορίζοντας την ανάπτυξη και εξάπλωση των καρκινικών όγκων. Χρησιμοποιείται κυρίως σε συνδυασμό με άλλες αντινεοπλασματικές θεραπείες για την αντιμετώπιση διαφόρων μορφών καρκίνου, όπως του παχέος εντέρου, του πνεύμονα, του μαστού και των ωοθηκών.

Ενώ η μπεβασιζουμάμπη έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στη βελτίωση των ποσοστών ανταπόκρισης και της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου σε ορισμένους τύπους καρκίνου, συνδέεται επίσης με διάφορες ανεπιθύμητες ενέργειες που πρέπει να παρακολουθούνται στενά. Οι πιο συχνές παρενέργειες περιλαμβάνουν αιμορραγία, αρτηριακά θρομβοεμβολικά επεισόδια, υπέρταση, πρωτεϊνουρία και καρδιακή ανεπάρκεια. Η επιλογή των ασθενών, η σωστή δοσολογία και η στενή παρακολούθηση είναι ζωτικής σημασίας για τη μεγιστοποίηση των οφελών και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

Παρά τα αρχικά οφέλη, ορισμένοι ασθενείς ενδέχεται να αναπτύξουν ανθεκτικότητα στη μπεβασιζουμάμπη με την πάροδο του χρόνου, γεγονός που απαιτεί περαιτέρω έρευνα για τη βελτίωση των θεραπευτικών στρατηγικών. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αναζήτηση νέων ενδείξεων, τη βελτιστοποίηση των δοσολογικών σχημάτων και τον εντοπισμό των ασθενών που θα ωφεληθούν περισσότερο από αυτή τη θεραπεία.

gnosiatriki.gr

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λήψη φαρμάκων χωρίς ιατρική επίβλεψη μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για την υγεία σας. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στις συσκευασίες των φαρμακευτικών σκευασμάτων, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στις προδιαγραφές των προϊόντων που προμηθεύεστε. Τα εμπορικά ονόματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το κείμενο είναι απλώς παραδείγματα δημοφιλών φαρμάκων με τις ουσίες που περιγράφονται, αλλά η ακριβής σύσταση μπορεί να διαφέρει από προϊόν σε προϊόν. Εδώ, η έμφαση δίνεται στις δραστικές ουσίες και όχι στα εμπορικά ονόματα. Τα ονόματα των φαρμάκων παρατίθενται μόνο για την ευκολία των αναγνωστών, αλλά πρέπει να διαβάζετε τις οδηγίες του κάθε σκευάσματος που θα χρησιμοποιήσετε καθώς μπορεί να διαφέρει. Η συνεχής επικοινωνία με τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας είναι απαραίτητη. Μην καταφεύγετε ποτέ στην αυτοχορήγηση φαρμάκων, γιατί εκθέτετε την υγεία σας σε σημαντικούς κινδύνους.

 

Βιβλιογραφία

 • F Kazazi-Hyseni, JH Beijnen, JHM Schellens – The oncologist, 2010 ncbi.nlm.nih
 • MI Braghiroli, J Sabbaga, PM Hoff – Expert review of anticancer …, 2012 – Taylor & Francis tandfonline
 • SJ Bakri, MR Snyder, JM Reid, JS Pulido, RJ Singh… – Ophthalmology, 2007 – Elsevier sciencedirect
 • SS Shord, LR Bressler, LA Tierney… – American Journal of …, 2009 academic.oup
 • GM Keating – Drugs, 2014 – Springer link.springer

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.