Αμπιρατερόνη (Abinone): Οδηγίες Χρήσης – Ενδείξεις – Παρενέργειες

Πίνακας Περιεχομένων

Φάρμακο Abinone (αμπιρατερόνη): θεραπεία προχωρημένου καρκίνου προστάτη

Τι είναι η αμπιρατερόνη;

Η αμπιρατερόνη (abiraterone) είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη. Ένα δημοφιλές εμπορικό σκεύασμα που περιέχει αμπιρατερόνη είναι το φάρμακο Abinone, ενώ άλλα γνωστά σκευάσματα περιλαμβάνουν τα Zytiga, Abirapro και Abiratas κ.α. Η αμπιρατερόνη ανήκει στην κατηγορία των αναστολέων βιοσύνθεσης ανδρογόνων και δρα αναστέλλοντας ένζυμα που εμπλέκονται στην παραγωγή τεστοστερόνης, η οποία μπορεί να τροφοδοτεί την ανάπτυξη του καρκίνου του προστάτη.

Η αμπιρατερόνη αναπτύχθηκε από ερευνητές στο Ινστιτούτο Καρκίνου της Αγγλίας στη δεκαετία του 1990 και εγκρίθηκε αρχικά από τον FDA το 2011 για χρήση σε συνδυασμό με πρεδνιζόνη για τη θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του προστάτη ανθεκτικού στον ευνουχισμό. Έκτοτε, η χρήση της αμπιρατερόνης έχει διευρυνθεί για να συμπεριλάβει νεότερα στάδια της νόσου.

Σε αυτό το άρθρο, θα αναλύσουμε δεδομένα από επιστημονικές δημοσιεύσεις και κλινικές μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και τους μηχανισμούς δράσης της αμπιρατερόνης στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη. Θα εξετάσουμε τεκμηριωμένες πληροφορίες από διεθνείς ιατρικές επιθεωρήσεις με υψηλό κύρος, προκειμένου να παρέχουμε μια σε βάθος επισκόπηση αυτού του σημαντικού φαρμάκου.

 

Μηχανισμός δράσης και Χημική δομή

Η αμπιρατερόνη είναι ένας ισχυρός και εκλεκτικός αναστολέας του ενζύμου CYP17A1, το οποίο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη βιοσύνθεση των ανδρογόνων. Ειδικότερα, η CYP17A1 καταλύει δύο διαδοχικά βήματα στην οδό παραγωγής τεστοστερόνης: τη 17α-υδροξυλίωση της πρεγνενολόνης και προγεστερόνης και τη διάσπαση των 17,20 δεσμών τους (Thakur et al., 2018). Αναστέλλοντας τη δραστηριότητα της CYP17A1, η αμπιρατερόνη μειώνει τα επίπεδα των ανδρογόνων, τα οποία μπορούν να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων του προστάτη.

Χημικά, η αμπιρατερόνη είναι ένα στεροειδές μόριο με δομή παρόμοια με εκείνη της πρεγνενολόνης, ενός πρόδρομου μορίου στη σύνθεση ανδρογόνων. Η λειτουργική ομάδα 3-πυριδυλ στη θέση 17 του στεροειδούς πυρήνα ευθύνεται για τις ανασταλτικές ιδιότητες του φαρμάκου έναντι της CYP17A1 (Rehman & Rosenberg, 2012). Η αμπιρατερόνη χορηγείται στους ασθενείς υπό τη μορφή του προφαρμάκου οξικής αμπιρατερόνης, το οποίο μεταβολίζεται γρήγορα in vivo στην ενεργή αμπιρατερόνη.

Ως ισχυρός αναστολέας CYP17A1, η αμπιρατερόνη ανήκει στην ευρύτερη θεραπευτική κατηγορία των αντι-ανδρογόνων, φαρμάκων που αναστέλλουν τη δράση ή τη σύνθεση των ανδρογόνων. Εντός αυτής της κατηγορίας, η αμπιρατερόνη ταξινομείται ως αναστολέας βιοσύνθεσης ανδρογόνων λόγω της ικανότητάς της να αναστέλλει το ένζυμο-κλειδί στη συνθετική οδό ανδρογόνων (Scott, 2017). Αυτός ο μηχανισμός διαφοροποιεί την αμπιρατερόνη από τους ανταγωνιστές υποδοχέων ανδρογόνων όπως η ενζαλουταμίδη, οι οποίοι αναστέλλουν απευθείας τη σηματοδότηση των ανδρογόνων χωρίς να επηρεάζουν τα επίπεδα ανδρογόνων.

 

Ενδείξεις

Η αμπιρατερόνη (φάρμακο Abinone, Zytiga κ.α.) ενδείκνυται για τη θεραπεία των ακόλουθων καταστάσεων:

 • Μεταστατικός καρκίνος του προστάτη ανθεκτικός στον ευνουχισμό (mCRPC): Η αμπιρατερόνη (φάρμακο Abinone, Zytiga, Abirapro, Abiratas κ.α.) σε συνδυασμό με πρεδνιζόνη έχει δείξει βελτίωση της συνολικής επιβίωσης και της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με mCRPC (Thakur et al.).
 • Μεταστατικός καρκίνος του προστάτη ευαίσθητος σε ορμόνες υψηλού κινδύνου: Η αμπιρατερόνη (φάρμακο Abinone, Zytiga, Abirapro, Abiratas κ.α.) σε συνδυασμό με ανδρογονικό αποκλεισμό έχει δείξει βελτιωμένα αποτελέσματα σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντα μεταστατικό καρκίνο του προστάτη υψηλού κινδύνου (Scott).

 

Προειδοποιήσεις

Αντενδείξεις και Προφυλάξεις πριν τη λήψη

 • Ηπατική δυσλειτουργία: Η αμπιρατερόνη μεταβολίζεται στο ήπαρ και μπορεί να προκαλέσει αυξημένα επίπεδα ηπατικών ενζύμων. Ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία δεν πρέπει να λαμβάνουν αμπιρατερόνη (Rehman & Rosenberg).
 • Υπέρταση και υποκαλιαιμία: Η αμπιρατερόνη μπορεί να προκαλέσει αύξηση της αρτηριακής πίεσης και μείωση των επιπέδων καλίου στο αίμα. Η παρακολούθηση και διαχείριση αυτών των παραμέτρων είναι σημαντική κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
 • Καρδιαγγειακές παθήσεις: Ασθενείς με ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας ή πρόσφατου εμφράγματος του μυοκαρδίου πρέπει να παρακολουθούνται στενά κατά τη λήψη αμπιρατερόνης.
 • Συγχορήγηση με άλλα φάρμακα: Η αμπιρατερόνη μπορεί να αλληλεπιδράσει με ορισμένα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των υποστρωμάτων CYP2D6 και CYP1A2. Συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας πριν ξεκινήσετε νέα φάρμακα.

 

Ειδικές προειδοποιήσεις για ηλικιωμένους, παιδιά και εγκύους

 • Ηλικιωμένοι: Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης για ηλικιωμένους ασθενείς, ωστόσο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γενική κατάσταση της υγείας και η συννοσηρότητα.
 • Παιδιά: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της αμπιρατερόνης δεν έχουν τεκμηριωθεί σε παιδιατρικούς ασθενείς. Το φάρμακο δεν ενδείκνυται για χρήση σε παιδιά.
 • Έγκυες: Η αμπιρατερόνη μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο αναπτυσσόμενο έμβρυο. Οι γυναίκες που είναι έγκυες ή μπορεί να μείνουν έγκυες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το φάρμακο.

 

Δοσολογία και χορήγηση του φαρμάκου αμπιρατερόνη (φάρμακο Abinone, Abiratas κ.α.)

Η συνιστώμενη δόση αμπιρατερόνης (φάρμακο Abinone, Abiratas κ.α.) είναι 1.000 mg (τέσσερα δισκία των 250 mg) λαμβανόμενα άπαξ ημερησίως σε άδειο στομάχι, τουλάχιστον μία ώρα πριν ή δύο ώρες μετά το γεύμα. Τα δισκία πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα με νερό και δεν πρέπει να θρυμματίζονται ή να μασώνται. Η αμπιρατερόνη (φάρμακο Abinone, Zytiga, Abirapro, Abiratas κ.α.) χορηγείται σε συνδυασμό με χαμηλή δόση πρεδνιζόνης ή πρεδνιζολόνης για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ορισμένων ανεπιθύμητων ενεργειών (Thakur et al.).

 

Οδοί και τρόποι χορήγησης

 • Από στόματος: Η αμπιρατερόνη (φάρμακο Abinone, Zytiga, Abirapro, Abiratas κ.α.) διατίθεται σε μορφή επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων για από του στόματος χορήγηση.
 • Άπαξ ημερησίως: Η δόση των 1.000 mg λαμβάνεται μία φορά την ημέρα την ίδια ώρα, κατά προτίμηση το πρωί.
 • Με άδειο στομάχι: Τα δισκία πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον μία ώρα πριν ή δύο ώρες μετά το γεύμα για βέλτιστη απορρόφηση. Τροφές πλούσιες σε λιπαρά μπορεί να αυξήσουν την απορρόφηση και να επηρεάσουν τη φαρμακοκινητική της αμπιρατερόνης (Rehman & Rosenberg).
 • Σε συνδυασμό με πρεδνιζόνη: Συνήθως χορηγείται πρεδνιζόνη 5 mg δύο φορές την ημέρα μαζί με την αμπιρατερόνη για τη μείωση των ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τα αυξημένα επίπεδα μεταλλοκορτικοειδών.

 

Τι να κάνω αν παραλείψω μια δόση αμπιρατερόνης;

Εάν παραλείψετε μια δόση αμπιρατερόνης, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

 • Εάν απομένουν περισσότερες από 12 ώρες μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη δόση, πάρτε τη δόση που παραλείψατε μόλις το θυμηθείτε και συνεχίστε με το κανονικό πρόγραμμα.
 • Εάν απομένουν λιγότερες από 12 ώρες μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη δόση, παραλείψτε τη δόση που ξεχάσατε και συνεχίστε με το κανονικό δοσολογικό πρόγραμμα. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που παραλείψατε.
 • Εάν κάνετε εμετό μετά τη λήψη της αμπιρατερόνης, μην πάρετε επιπλέον δόση εκείνη την ημέρα. Συνεχίστε με το κανονικό πρόγραμμα την επόμενη ημέρα.

Είναι σημαντικό να λαμβάνετε την αμπιρατερόνη σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας για βέλτιστη αποτελεσματικότητα. Εάν συχνά ξεχνάτε δόσεις, ορίστε υπενθυμίσεις ή ζητήστε από κάποιο μέλος της οικογένειας να σας βοηθήσει να θυμάστε.

 

Υπερδοσολογία

Σε περίπτωση υπερδοσολογίας με αμπιρατερόνη, ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας ή αναζητήστε επείγουσα ιατρική φροντίδα. Τα συμπτώματα υπερδοσολογίας μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Ναυτία και έμετο
 • Διάρροια
 • Πονοκέφαλος
 • Ζάλη ή λιποθυμία
 • Αύξηση αρτηριακής πίεσης
 • Ανωμαλίες ηπατικής λειτουργίας

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο για την υπερδοσολογία αμπιρατερόνης. Η διαχείριση θα περιλαμβάνει γενικά υποστηρικτικά μέτρα με παρακολούθηση των ζωτικών σημείων, των ηλεκτρολυτών και της ηπατικής λειτουργίας (Scott). Μπορεί να χρειαστεί ενδοφλέβια ενυδάτωση ή φαρμακευτική αγωγή για τη διαχείριση συμπτωμάτων όπως η ναυτία ή η υψηλή αρτηριακή πίεση.

Για την αποφυγή υπερδοσολογίας, ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες δοσολογίας και μην λαμβάνετε περισσότερο φάρμακο από όσο σας έχει συνταγογραφηθεί. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη δοσολογία ή εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην κατάποση των δισκίων, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

 

Παρενέργειες

Η αμπιρατερόνη (φάρμακο Abinone, Zytiga, Abirapro, Abiratas κ.α.) είναι γενικά καλά ανεκτή, ωστόσο μπορεί να προκαλέσει ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι συχνότερες παρενέργειες περιλαμβάνουν:

 • Περιφερικό οίδημα
 • Υποκαλιαιμία
 • Υπέρταση
 • Ηπατική δυσλειτουργία
 • Καρδιακές διαταραχές, όπως καρδιακή ανεπάρκεια και αρρυθμίες
 • Εξάνθημα ή άλλες δερματικές αντιδράσεις
 • Μυοσκελετικό πόνο ή αρθραλγία
 • Διάρροια, ναυτία ή έμετο
 • Κόπωση ή αδυναμία

Σύμφωνα με τον Thakur και τους συνεργάτες του, η υποκαλιαιμία και η υπέρταση αποτελούν συχνές παρενέργειες της αμπιρατερόνης (φάρμακο Abinone, Zytiga, Abirapro, Abiratas κ.α.) που απαιτούν προσεκτική παρακολούθηση και διαχείριση. Η εμφάνιση ηπατοτοξικότητας είναι επίσης ένα σημαντικό ζήτημα που απαιτεί τακτική παρακολούθηση των ηπατικών ενζύμων κατά τη διάρκεια της θεραπείας (Rehman & Rosenberg).

Ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας εάν παρουσιάσετε σοβαρές, επίμονες ή επιδεινούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ενώ λαμβάνετε αμπιρατερόνη (φάρμακο Abinone, Zytiga, Abirapro, Abiratas κ.α.). Ενδέχεται να χρειαστεί προσαρμογή της δόσης, προσωρινή διακοπή ή μόνιμη διακοπή της θεραπείας ανάλογα με τη σοβαρότητα των παρενεργειών.

Αλληλεπιδράσεις

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκου-φαρμάκου

Η αμπιρατερόνη μπορεί να αλληλεπιδράσει με διάφορα φάρμακα, επηρεάζοντας τα επίπεδα ή τη δράση τους. Σημαντικές αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν:

 • CYP2D6 υποστρώματα: Η αμπιρατερόνη αναστέλλει το CYP2D6 και μπορεί να αυξήσει τις συγκεντρώσεις φαρμάκων που μεταβολίζονται από αυτό το ένζυμο, όπως η μετοπρολόλη, η προπρανολόλη και η βενλαφαξίνη.
 • CYP1A2 υποστρώματα: Η αμπιρατερόνη επάγει το CYP1A2 και μπορεί να μειώσει τα επίπεδα φαρμάκων που μεταβολίζονται από αυτό το ένζυμο, όπως η ολανζαπίνη και η τιζανιδίνη (Rehman & Rosenberg).
 • Φάρμακα που παρατείνουν το διάστημα QT: Η ταυτόχρονη χρήση αμπιρατερόνης με φάρμακα που παρατείνουν το διάστημα QT, όπως η κλαριθρομυκίνη, η λεβοφλοξασίνη και η αμιοδαρόνη, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών αρρυθμιών.
 • Αναστολείς ή επαγωγείς του CYP3A4: Ισχυροί αναστολείς του CYP3A4, όπως η κετοκοναζόλη και η ιτρακοναζόλη, μπορεί να αυξήσουν τις συγκεντρώσεις της αμπιρατερόνης, ενώ οι επαγωγείς του CYP3A4, όπως η ριφαμπικίνη και η καρβαμαζεπίνη, μπορεί να μειώσουν τα επίπεδα του φαρμάκου (Scott).

Ενημερώστε τον γιατρό σας για όλα τα φάρμακα, τα συμπληρώματα και τα βότανα που λαμβάνετε πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία με αμπιρατερόνη για να αποφύγετε δυνητικά επιβλαβείς αλληλεπιδράσεις. Μπορεί να χρειαστεί παρακολούθηση, προσαρμογή της δόσης ή αλλαγή φαρμάκων.

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκου-τροφής

Η λήψη αμπιρατερόνης με φαγητό μπορεί να αυξήσει σημαντικά την απορρόφηση του φαρμάκου, οδηγώντας σε αυξημένες συγκεντρώσεις στο αίμα και μεγαλύτερο κίνδυνο παρενεργειών. Ιδιαίτερα:

 • Τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά μπορούν να αυξήσουν την απορρόφηση της αμπιρατερόνης έως και 10 φορές σε σύγκριση με την κατάσταση νηστείας.
 • Ακόμα και τα γεύματα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά μπορούν να αυξήσουν την απορρόφηση έως και 7 φορές (Thakur et al.).

Για να ελαχιστοποιηθεί η μεταβλητότητα της απορρόφησης και να βελτιστοποιηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα, η αμπιρατερόνη πρέπει να λαμβάνεται με άδειο στομάχι, τουλάχιστον μία ώρα πριν ή δύο ώρες μετά το γεύμα. Αποφύγετε την κατανάλωση τροφών πλούσιων σε λιπαρά καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας.

 

Πρόσθετες σημαντικές πληροφορίες

Ανάπτυξη ανθεκτικότητας

Παρά την αρχική αποτελεσματικότητα της αμπιρατερόνης (φάρμακο Abinone, Abiratas κ.α.) στη θεραπεία του προχωρημένου καρκίνου του προστάτη, πολλοί ασθενείς τελικά αναπτύσσουν ανθεκτικότητα στο φάρμακο. Οι μηχανισμοί ανθεκτικότητας μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Ενεργοποίηση εναλλακτικών οδών σηματοδότησης ανδρογόνων
 • Αυξορρύθμιση των υποδοχέων ανδρογόνων ή των variants ματίσματος
 • Επαγωγή ενζύμων που εμπλέκονται στη σύνθεση ανδρογόνων

Η ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση και την καθυστέρηση της ανθεκτικότητας στην αμπιρατερόνη αποτελεί ενεργό τομέα έρευνας (Rehman & Rosenberg).

Προκλινικές και Κλινικές Μελέτες

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της αμπιρατερόνης (φάρμακο Abinone, Zytiga, Abirapro, Abiratas κ.α.) έχουν τεκμηριωθεί μέσω εκτεταμένων προκλινικών και κλινικών μελετών:

 • Οι προκλινικές μελέτες επιβεβαίωσαν τη δραστικότητα της αμπιρατερόνης στην αναστολή της CYP17A1 και τη μείωση των επιπέδων ανδρογόνων.
 • Οι κύριες κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙΙ, COU-AA-301 και COU-AA-302, κατέδειξαν σημαντική βελτίωση στην επιβίωση και την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με mCRPC (Scott).
 • Μεταγενέστερες μελέτες διερεύνησαν τη χρήση της αμπιρατερόνης σε πρωθύστερα στάδια της νόσου, όπως ο νεοδιαγνωσμένος μεταστατικός καρκίνος του προστάτη ευαίσθητος σε ορμόνες.

Μετεγκριτικές μελέτες, Φαρμακοεπαγρύπνηση και Φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά

Η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της αμπιρατερόνης συνεχίζεται μετά την έγκριση μέσω μετεγκριτικών μελετών και δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης. Αυτά τα δεδομένα από πραγματικές συνθήκες παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρήση του φαρμάκου.

Τα φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά της αμπιρατερόνης, όπως η απορρόφηση, η κατανομή, ο μεταβολισμός και η απέκκριση, έχουν μελετηθεί εκτενώς για να ενημερώσουν τις συστάσεις δοσολογίας και να προσδιορίσουν δυνητικές αλληλεπιδράσεις φαρμάκων (Thakur et al.).

Συγκριτική αποτελεσματικότητα

Αρκετές μελέτες έχουν συγκρίνει την αποτελεσματικότητα της αμπιρατερόνης με άλλες θεραπείες για τον προχωρημένο καρκίνο του προστάτη, όπως η ενζαλουταμίδη, η δοσεταξέλη και η ραδιενεργός θεραπεία:

 • Οι έμμεσες συγκρίσεις δείχνουν παρόμοια αποτελεσματικότητα μεταξύ αμπιρατερόνης και ενζαλουταμίδης στο mCRPC, με διαφορετικά προφίλ ασφαλείας.
 • Η αλληλουχία και ο συνδυασμός της αμπιρατερόνης με άλλες θεραπείες αποτελούν ενεργό τομέα έρευνας για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων των ασθενών.

Συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις

Πολλές συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις έχουν συνοψίσει τα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της αμπιρατερόνης (φάρμακο Abinone, Zytiga, Abirapro, Abiratas κ.α.) από πολλαπλές μελέτες:

 • Μια μετα-ανάλυση από τους Fang et al. επιβεβαίωσε τη σημαντική βελτίωση της συνολικής επιβίωσης και της επιβίωσης χωρίς ακτινογραφική εξέλιξη με αμπιρατερόνη στο mCRPC.
 • Οι ανασκοπήσεις έχουν επίσης εξετάσει θέματα όπως η ποιότητα ζωής, η οικονομική αποδοτικότητα και η διαχείριση των ανεπιθύμητων ενεργειών (Scott).

Τρέχουσες ερευνητικές κατευθύνσεις και μελλοντικές προοπτικές

Η συνεχιζόμενη έρευνα σχετικά με την αμπιρατερόνη επικεντρώνεται σε διάφορους τομείς, όπως:

 • Εξατομικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις με βάση προγνωστικούς βιοδείκτες
 • Συνδυασμοί με άλλες θεραπείες, όπως η ανοσοθεραπεία ή οι αναστολείς PARP
 • Νέες φαρμακοτεχνικές μορφές και συστήματα χορήγησης για βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας
 • Χρήση σε ειδικούς πληθυσμούς, όπως ηλικιωμένα άτομα ή ασθενείς με συννοσηρότητες

Η διερεύνηση αυτών των πτυχών θα διαμορφώσει τον μελλοντικό ρόλο της αμπιρατερόνης στη διαχείριση του καρκίνου του προστάτη και θα βελτιώσει περαιτέρω τα αποτελέσματα των ασθενών.

 

Συνοπτικά

Η αμπιρατερόνη (φάρμακο Abinone, Zytiga, Abiratas κ.α.) είναι ένας αναστολέας βιοσύνθεσης ανδρογόνων που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του προχωρημένου καρκίνου του προστάτη. Δρα αναστέλλοντας το ένζυμο CYP17A1, το οποίο είναι κρίσιμο για την παραγωγή τεστοστερόνης. Η αμπιρατερόνη έχει δείξει σημαντική βελτίωση στην επιβίωση και την ποιότητα ζωής των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη ανθεκτικό στον ευνουχισμό (mCRPC) και νεοδιαγνωσθέντα μεταστατικό καρκίνο του προστάτη ευαίσθητο σε ορμόνες υψηλού κινδύνου.

Η συνιστώμενη δόση είναι 1.000 mg άπαξ ημερησίως σε άδειο στομάχι, σε συνδυασμό με χαμηλή δόση πρεδνιζόνης. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν υποκαλιαιμία, υπέρταση, ηπατική δυσλειτουργία και καρδιακές διαταραχές. Η αμπιρατερόνη μπορεί να αλληλεπιδράσει με διάφορα φάρμακα και η λήψη της με φαγητό μπορεί να αυξήσει σημαντικά την απορρόφηση.

Παρά την αρχική αποτελεσματικότητα, πολλοί ασθενείς τελικά αναπτύσσουν ανθεκτικότητα στην αμπιρατερόνη. Η συνεχιζόμενη έρευνα επικεντρώνεται σε εξατομικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις, συνδυασμούς με άλλες θεραπείες και νέες φαρμακοτεχνικές μορφές για βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας. Η στενή παρακολούθηση και η τακτική επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό είναι απαραίτητες για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση της αμπιρατερόνης στη διαχείριση του προχωρημένου καρκίνου του προστάτη.

gnosiatriki.gr

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λήψη φαρμάκων χωρίς ιατρική επίβλεψη μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για την υγεία σας. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στις συσκευασίες των φαρμακευτικών σκευασμάτων, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στις προδιαγραφές των προϊόντων που προμηθεύεστε. Τα εμπορικά ονόματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το κείμενο είναι απλώς παραδείγματα δημοφιλών φαρμάκων με τις ουσίες που περιγράφονται, αλλά η ακριβής σύσταση μπορεί να διαφέρει από προϊόν σε προϊόν. Εδώ, η έμφαση δίνεται στις δραστικές ουσίες και όχι στα εμπορικά ονόματα. Τα ονόματα των φαρμάκων παρατίθενται μόνο για την ευκολία των αναγνωστών, αλλά πρέπει να διαβάζετε τις οδηγίες του κάθε σκευάσματος που θα χρησιμοποιήσετε καθώς μπορεί να διαφέρει. Η συνεχής επικοινωνία με τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας είναι απαραίτητη. Μην καταφεύγετε ποτέ στην αυτοχορήγηση φαρμάκων, γιατί εκθέτετε την υγεία σας σε σημαντικούς κινδύνους.

 

Βιβλιογραφία

 • A Thakur, A Roy, A Ghosh, M Chhabra… – Biomedicine & …, 2018 – Elsevier sciencedirect
 • Y Rehman, JE Rosenberg – Drug design, development and …, 2012 – Taylor & Francis tandfonline
 • LJ Scott – Drugs, 2017 – Springer springer

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το φάρμακο Abinone;

Το Abinone είναι ένα φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία αμπιρατερόνη (abiraterone acetate). Ανήκει στην κατηγορία των αναστολέων βιοσύνθεσης ανδρογόνων και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του προχωρημένου καρκίνου του προστάτη. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για περισσότερες πληροφορίες.

Πώς δρα η αμπιρατερόνη (φάρμακο Abinone, Zytiga, Abirapro, Abiratas κ.α.);

Η αμπιρατερόνη αναστέλλει το ένζυμο CYP17A1, το οποίο είναι απαραίτητο για την παραγωγή ανδρογόνων όπως η τεστοστερόνη. Μειώνοντας τα επίπεδα ανδρογόνων, η αμπιρατερόνη επιβραδύνει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων του προστάτη. Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες του γιατρού σας κατά τη λήψη αμπιρατερόνης.

Ποιες είναι οι ενδείξεις χρήσης του φαρμάκου Abinone;

Το Abinone ενδείκνυται για τη θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του προστάτη ανθεκτικού στον ευνουχισμό (mCRPC) και του νεοδιαγνωσθέντος μεταστατικού καρκίνου του προστάτη ευαίσθητου σε ορμόνες υψηλού κινδύνου. Χορηγείται πάντα σε συνδυασμό με πρεδνιζόνη. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν το Abinone είναι κατάλληλο για εσάς.

Ποιες είναι οι συχνότερες παρενέργειες της αμπιρατερόνης (φάρμακο Abinone, Zytiga, Abirapro, Abiratas κ.α.);

Οι συχνότερες παρενέργειες της αμπιρατερόνης περιλαμβάνουν υποκαλιαιμία, υπέρταση, οίδημα, ηπατική δυσλειτουργία και καρδιακές διαταραχές. Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η κόπωση, η διάρροια και ο μυοσκελετικός πόνος. Ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας εάν εμφανίσετε σοβαρές ή επίμονες παρενέργειες.

Πώς πρέπει να λαμβάνω το Abinone;

Η συνιστώμενη δόση Abinone είναι 1.000 mg (τέσσερα δισκία των 250 mg) μία φορά την ημέρα σε άδειο στομάχι, τουλάχιστον μία ώρα πριν ή δύο ώρες μετά το γεύμα. Τα δισκία πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα με νερό. Ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες του γιατρού σας σχετικά με τη δοσολογία.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.