Αβαναφίλη (Spedra): Οδηγίες Χρήσης – Ενδείξεις – Παρενέργειες

Πίνακας Περιεχομένων

Φάρμακο Spedra (αβαναφίλη): Ενδείξεις χρήσης, προφυλάξεις, παρενέργειες.Τι είναι η Αβαναφίλη;

Η αβαναφίλη (avanafil) είναι ένας εκλεκτικός αναστολέας της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE5), ο οποίος χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας σε άνδρες. Ένα από τα πιο γνωστά εμπορικά σκευάσματα που περιέχουν αβαναφίλη είναι το φάρμακο Spedra, ενώ κυκλοφορούν και άλλα όπως τα Stendra, Zepeeed κ.α.

Η αβαναφίλη αναπτύχθηκε από την εταιρεία Vivus Inc. και εγκρίθηκε από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) το 2012, ως θεραπεία για τη στυτική δυσλειτουργία. Η δράση της βασίζεται στην αύξηση της ροής του αίματος στο πέος, επιτρέποντας στους άνδρες να επιτύχουν και να διατηρήσουν μια ικανοποιητική στύση κατά τη σεξουαλική διέγερση.

Στο παρόν άρθρο, θα αναλύσουμε τις πληροφορίες που παρέχονται από επιστημονικά περιοδικά και ιατρικές έρευνες σχετικά με την αβαναφίλη, εστιάζοντας στη χημική σύνθεση, τις κλινικές μελέτες, τα φαρμακολογικά χαρακτηριστικά, τη συγκριτική αποτελεσματικότητα και την ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Η αβαναφίλη έχει αποδειχθεί ότι είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική επιλογή για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας, με ελάχιστες παρενέργειες και ταχεία έναρξη δράσης.

 

Ενδείξεις χρήσης

Η αβαναφίλη ενδείκνυται για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας σε ενήλικες άνδρες. Χορηγείται πριν από τη σεξουαλική δραστηριότητα και η δράση της ξεκινά εντός 15-30 λεπτών από τη λήψη του φαρμάκου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν ιατρό πριν από τη χρήση της αβαναφίλης, ώστε να αξιολογηθεί η καταλληλότητά της για εσάς.

 

Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις

Η αβαναφίλη (φάρμακο Spedra, Stendra, Zepeeed κ.α.) θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με καρδιαγγειακές παθήσεις, καθώς μπορεί να προκαλέσει παροδική μείωση της αρτηριακής πίεσης. Επίσης, οι ασθενείς με ηπατική ή νεφρική δυσλειτουργία ενδέχεται να χρειαστούν προσαρμογή της δόσης. Όπως επισημαίνει ο Sanford, η αβαναφίλη μπορεί να αλληλεπιδράσει με άλλα φάρμακα, όπως τα νιτρώδη και οι α-αποκλειστές, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη συνταγογράφηση.

 

Αντενδείξεις

Η αβαναφίλη αντενδείκνυται σε ασθενείς που λαμβάνουν νιτρώδη ή α-αποκλειστές, καθώς ο συνδυασμός μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική πτώση της αρτηριακής πίεσης. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα του φαρμάκου.

 

Δοσολογία και Χορήγηση

Η συνιστώμενη δόση έναρξης της αβαναφίλης (φάρμακο Spedra, Zepeeed κ.α.) είναι 100mg, η οποία λαμβάνεται περίπου 15-30 λεπτά πριν από τη σεξουαλική δραστηριότητα. Η δόση μπορεί να αυξηθεί στα 200mg ή να μειωθεί στα 50mg, ανάλογα με την αποτελεσματικότητα και την ανοχή του ασθενούς. Η μέγιστη συνιστώμενη συχνότητα χορήγησης είναι μία φορά ημερησίως.

 

Τι να κάνω αν παραλείψω μια δόση του φαρμάκου αβαναφίλη;

Η αβαναφίλη λαμβάνεται μόνο όταν είναι απαραίτητο, πριν από τη σεξουαλική δραστηριότητα. Εάν παραλείψετε μια δόση, απλά πάρτε την επόμενη δόση περίπου 15-30 λεπτά πριν από τη σεξουαλική δραστηριότητα. Μην διπλασιάζετε τις δόσεις για να αναπληρώσετε την παραλειφθείσα.

 

Παρενέργειες αβαναφίλης (φάρμακο Spedra, Stendra, Zepeeed κ.α.)

Οι συχνότερες παρενέργειες της αβαναφίλης περιλαμβάνουν:

 • Κεφαλαλγία
 • Έξαψη
 • Ρινική συμφόρηση
 • Οσφυαλγία
 • Δυσπεψία

Σύμφωνα με τον Burke, αυτές οι παρενέργειες είναι συνήθως ήπιες έως μέτριες και παροδικές. Σπανιότερες, αλλά σοβαρότερες παρενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Παρατεταμένη στύση (πριαπισμός)
 • Αιφνίδια απώλεια όρασης
 • Αιφνίδια απώλεια ακοής

Ο Wang επισημαίνει ότι η αβαναφίλη έχει μια ευνοϊκή εικόνα ανεπιθύμητων ενεργειών σε σύγκριση με άλλους αναστολείς PDE5, χάρη στην υψηλή εκλεκτικότητά της για την PDE5 έναντι άλλων ισομορφών PDE.

 

Αλληλεπιδράσεις

Η αβαναφίλη μπορεί να αλληλεπιδράσει με άλλα φάρμακα, όπως:

 • Νιτρώδη
 • α-αποκλειστές
 • Αντιμυκητιασικά φάρμακα (π.χ. κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη)
 • Αναστολείς πρωτεασών HIV (π.χ. ριτοναβίρη, σακουιναβίρη)

Αυτές οι αλληλεπιδράσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένες συγκεντρώσεις αβαναφίλης στο αίμα ή σε υπερβολική πτώση της αρτηριακής πίεσης, όπως τονίζει ο Sanford. Συνεπώς, απαιτείται προσοχή κατά τη συγχορήγηση της αβαναφίλης με αυτά τα φάρμακα.

 

Ειδικές προειδοποιήσεις για ηλικιωμένους, παιδιά και εγκύους

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της αβαναφίλης δεν έχουν τεκμηριωθεί σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών ή σε εγκύους. Στους ηλικιωμένους ασθενείς, μπορεί να απαιτείται προσαρμογή της δόσης λόγω της μειωμένης νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας που σχετίζεται με την ηλικία. Σε κάθε περίπτωση, πριν από τη χρήση του φαρμάκου, θα πρέπει να ζητείται η συμβουλή ενός ιατρού.

 

Πρόσθετες σημαντικές πληροφορίες

Ανάπτυξη ανθεκτικότητας

Η ανάπτυξη ανθεκτικότητας στην αβαναφίλη δεν είναι συχνό φαινόμενο. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να παρατηρηθεί μειωμένη αποτελεσματικότητα του φαρμάκου με την πάροδο του χρόνου. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η εξέλιξη της υποκείμενης πάθησης ή αλλαγές στη γενική κατάσταση υγείας του ασθενούς. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί μειωμένη αποτελεσματικότητα, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για πιθανή προσαρμογή της δοσολογίας ή αλλαγή θεραπείας.

 

Προκλινικές και Κλινικές Μελέτες

Η αβαναφίλη έχει υποβληθεί σε εκτεταμένες προκλινικές και κλινικές μελέτες για να αξιολογηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά της. Οι προκλινικές μελέτες σε ζωικά μοντέλα έδειξαν ότι η αβαναφίλη είναι καλά ανεκτή και δεν προκαλεί σημαντικές παρενέργειες. Οι κλινικές μελέτες σε ανθρώπους επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητα της αβαναφίλης στη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας, με σημαντική βελτίωση της στυτικής λειτουργίας και της ικανοποίησης των ασθενών.

Μετεγκριτικές μελέτες, Φαρμακοεπαγρύπνηση και Φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά

Μετά την έγκριση και κυκλοφορία της αβαναφίλης, διεξάγονται μετεγκριτικές μελέτες για την παρακολούθηση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του φαρμάκου σε πραγματικές συνθήκες. Η φαρμακοεπαγρύπνηση είναι μια συνεχής διαδικασία που επιτρέπει τον εντοπισμό και την αξιολόγηση πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη χρήση του φαρμάκου. Τα φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά της αβαναφίλης, όπως η απορρόφηση, η κατανομή, ο μεταβολισμός και η αποβολή, έχουν μελετηθεί διεξοδικά για να κατανοηθεί πλήρως η συμπεριφορά του φαρμάκου στον οργανισμό.

 

Συγκριτική αποτελεσματικότητα

Η αβαναφίλη έχει συγκριθεί με άλλους αναστολείς φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE5), όπως η σιλδεναφίλη, η ταδαλαφίλη και η βαρδεναφίλη, σε μελέτες συγκριτικής αποτελεσματικότητας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αβαναφίλη έχει παρόμοια αποτελεσματικότητα με τους άλλους αναστολείς PDE5 στη βελτίωση της στυτικής λειτουργίας και της σεξουαλικής ικανοποίησης των ασθενών. Ωστόσο, η αβαναφίλη φαίνεται να έχει ταχύτερη έναρξη δράσης και λιγότερες παρενέργειες σε σύγκριση με ορισμένους από τους άλλους αναστολείς PDE5.

 

Συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις

Έχουν διεξαχθεί συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της αβαναφίλης στη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας. Αυτές οι μελέτες συνθέτουν τα αποτελέσματα από πολλαπλές κλινικές δοκιμές και παρέχουν μια συνολική εικόνα των οφελών και των κινδύνων του φαρμάκου. Οι συστηματικές ανασκοπήσεις και οι μετα-αναλύσεις επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της αβαναφίλης στη βελτίωση της στυτικής λειτουργίας και υποδεικνύουν ότι το φάρμακο είναι γενικά ασφαλές και καλά ανεκτό.

 

Τρέχουσες ερευνητικές κατευθύνσεις και μελλοντικές προοπτικές

Η έρευνα σχετικά με την αβαναφίλη συνεχίζεται με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του φαρμάκου. Οι τρέχουσες ερευνητικές κατευθύνσεις περιλαμβάνουν τη διερεύνηση νέων θεραπευτικών ενδείξεων για την αβαναφίλη, όπως η πρόωρη εκσπερμάτωση και η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Επιπλέον, μελετώνται νέες φαρμακοτεχνικές μορφές, όπως τα υπογλώσσια δισκία ή οι ρινικοί εκνεφωτές, που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ευκολία χρήσης και την ταχύτητα έναρξης δράσης του φαρμάκου. Οι μελλοντικές προοπτικές για την αβαναφίλη είναι ευοίωνες, καθώς η συνεχιζόμενη έρευνα αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω βελτιώσεις και νέες θεραπευτικές εφαρμογές.

 

Συνοπτικά

Η αβαναφίλη (φάρμακο Spedra, Stendra, Zepeeed κ.α.) είναι ένας εκλεκτικός αναστολέας της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE5) που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας σε άνδρες. Η δράση της βασίζεται στην αύξηση της ροής του αίματος στο πέος, επιτρέποντας την επίτευξη και διατήρηση ικανοποιητικής στύσης κατά τη σεξουαλική διέγερση. Η συνιστώμενη δόση έναρξης είναι 100mg, με δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με την ανταπόκριση και την ανοχή του ασθενούς. Οι συχνότερες παρενέργειες περιλαμβάνουν κεφαλαλγία, έξαψη, ρινική συμφόρηση, οσφυαλγία και δυσπεψία, ενώ σπανιότερες αλλά σοβαρότερες παρενέργειες μπορεί να είναι ο πριαπισμός, η αιφνίδια απώλεια όρασης ή ακοής. Η αβαναφίλη μπορεί να αλληλεπιδράσει με άλλα φάρμακα, όπως νιτρώδη, α-αποκλειστές και ορισμένα αντιμυκητιασικά ή αντιρετροϊκά φάρμακα. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά της δεν έχουν τεκμηριωθεί σε παιδιά, εγκύους και ηλικιωμένους, στους οποίους απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση της αβαναφίλης πρέπει να γίνεται πάντα υπό ιατρική καθοδήγηση και επίβλεψη.

gnosiatriki.gr

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λήψη φαρμάκων χωρίς ιατρική επίβλεψη μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για την υγεία σας. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στις συσκευασίες των φαρμακευτικών σκευασμάτων, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στις προδιαγραφές των προϊόντων που προμηθεύεστε. Τα εμπορικά ονόματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το κείμενο είναι απλώς παραδείγματα δημοφιλών φαρμάκων με τις ουσίες που περιγράφονται, αλλά η ακριβής σύσταση μπορεί να διαφέρει από προϊόν σε προϊόν. Εδώ, η έμφαση δίνεται στις δραστικές ουσίες και όχι στα εμπορικά ονόματα. Τα ονόματα των φαρμάκων παρατίθενται μόνο για την ευκολία των αναγνωστών, αλλά πρέπει να διαβάζετε τις οδηγίες του κάθε σκευάσματος που θα χρησιμοποιήσετε καθώς μπορεί να διαφέρει. Η συνεχής επικοινωνία με τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας είναι απαραίτητη. Μην καταφεύγετε ποτέ στην αυτοχορήγηση φαρμάκων, γιατί εκθέτετε την υγεία σας σε σημαντικούς κινδύνους.

 

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η αβαναφίλη;

Η αβαναφίλη (φάρμακο Spedra, Stendra, Zepeeed κ.α.) είναι ένας εκλεκτικός αναστολέας της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE5) που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας σε άνδρες. Πάντα να συμβουλεύεστε έναν ιατρό πριν τη λήψη οποιουδήποτε φαρμάκου.

Πώς λειτουργεί η αβαναφίλη;

Η αβαναφίλη αυξάνει τη ροή αίματος στο πέος, επιτρέποντας την επίτευξη και διατήρηση ικανοποιητικής στύσης κατά τη σεξουαλική διέγερση. Η δράση της βασίζεται στην αναστολή του ενζύμου PDE5. Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας για περισσότερες πληροφορίες.

Ποια είναι η συνιστώμενη δοσολογία για την αβαναφίλη;

Η συνήθης δόση έναρξης είναι 100mg, λαμβανόμενη 15-30 λεπτά πριν τη σεξουαλική δραστηριότητα. Η δόση μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με την ανταπόκριση και την ανοχή. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του ιατρού σας.

Ποιες είναι οι συχνότερες παρενέργειες της αβαναφίλης;

Οι συχνότερες παρενέργειες της αβαναφίλης περιλαμβάνουν κεφαλαλγία, έξαψη, ρινική συμφόρηση, οσφυαλγία και δυσπεψία. Σπανιότερες αλλά σοβαρότερες παρενέργειες μπορεί να είναι ο πριαπισμός, η αιφνίδια απώλεια όρασης ή ακοής. Ενημερώστε άμεσα τον ιατρό σας για οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες.

Με ποια άλλα φάρμακα μπορεί να αλληλεπιδράσει η αβαναφίλη (φάρμακο Spedra, Stendra, Zepeeed κ.α.);

Η αβαναφίλη μπορεί να αλληλεπιδράσει με νιτρώδη, α-αποκλειστές και ορισμένα αντιμυκητιασικά ή αντιρετροϊκά φάρμακα. Ενημερώστε τον ιατρό σας για όλα τα φάρμακα που λαμβάνετε πριν ξεκινήσετε θεραπεία με αβαναφίλη.

Μπορώ να πάρω αβαναφίλη αν έχω καρδιακά προβλήματα;

Η αβαναφίλη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με καρδιαγγειακές παθήσεις, καθώς μπορεί να προκαλέσει παροδική μείωση της αρτηριακής πίεσης. Συζητήστε λεπτομερώς το ιατρικό σας ιστορικό με τον ιατρό σας πριν τη λήψη αβαναφίλης.

Πόσο γρήγορα δρα η αβαναφίλη;

Η δράση της αβαναφίλης (φάρμακο Spedra, Stendra, Zepeeed κ.α.) ξεκινά συνήθως εντός 15-30 λεπτών από τη λήψη του φαρμάκου. Ωστόσο, ο χρόνος έναρξης μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο. Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας για περισσότερες πληροφορίες.

Είναι ασφαλής η μακροχρόνια χρήση αβαναφίλης;

Η μακροχρόνια ασφάλεια της αβαναφίλης (φάρμακο Spedra, Stendra, Zepeeed κ.α.) έχει τεκμηριωθεί σε κλινικές μελέτες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του ιατρού σας και να προγραμματίζετε τακτικές επισκέψεις παρακολούθησης για την αξιολόγηση της θεραπείας σας.

 

Βιβλιογραφία

 1. Burke, R. M., & Evans, J. D. (2012). Avanafil for treatment of erectile dysfunction: review of its potential. Vascular health and risk management, 8, 517-523. tandfonline
 2. Wang, R., Burnett, A. L., Heller, W. H., Omori, K., Kotera, J., Kikkawa, K., … & Day, W. W. (2012). Selectivity of avanafil, a PDE5 inhibitor for the treatment of erectile dysfunction: implications for clinical safety and improved tolerability. The journal of sexual medicine, 9(8), 2122-2129. academic.oup
 3. Sanford, M. (2013). Avanafil: a review of its use in patients with erectile dysfunction. Drugs & aging, 30(11), 853-862. link.springer

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.