Αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ (Augmentin): Οδηγίες Χρήσης – Ενδείξεις – Παρενέργειες

Πίνακας Περιεχομένων

Φάρμακο Augmentin (αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ): αντιβιοτικό ευρέος φάσματος

Τι είναι η αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ;

Η αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ (amoxicillin/clavulanic acid) είναι ένα αντιβιοτικό φάρμακο που περιέχει δύο δραστικά συστατικά: την αμοξικιλλίνη, μια ημισυνθετική πενικιλλίνη, και το κλαβουλανικό οξύ, έναν αναστολέα των β-λακταμασών. Κυκλοφορεί υπό διάφορα εμπορικά ονόματα, όπως το φάρμακο Augmentin, Clavamox, Synulox κ.α. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ποικίλων βακτηριακών λοιμώξεων, όπως λοιμώξεις του αναπνευστικού, του ουροποιητικού και του δέρματος.

Η αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ ανακαλύφθηκε στη δεκαετία του 1970 από ερευνητές της εταιρείας Beecham (νυν GlaxoSmithKline) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη αντοχή των βακτηρίων στην αμοξικιλλίνη λόγω της παραγωγής β-λακταμασών. Σε αυτό το άρθρο, θα αναλύσουμε δεδομένα από επιστημονικά περιοδικά και ιατρικές έρευνες σχετικά με τη σταθερότητα, τη φαρμακοκινητική και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο δραστικών συστατικών του φαρμάκου.

Μηχανισμός δράσης και Χημική δομή

Η αμοξικιλλίνη ανήκει στην κατηγορία των β-λακταμικών αντιβιοτικών και δρα αναστέλλοντας τη σύνθεση του βακτηριακού κυτταρικού τοιχώματος. Συγκεκριμένα, αναστέλλει τους διασταυρούμενους δεσμούς μεταξύ των πεπτιδογλυκανικών αλυσίδων, οδηγώντας σε αποδιοργάνωση του κυτταρικού τοιχώματος και τελικά σε λύση του βακτηριακού κυττάρου.

Ωστόσο, πολλά βακτήρια έχουν αναπτύξει αντοχή στην αμοξικιλλίνη μέσω της παραγωγής ενζύμων β-λακταμασών, τα οποία αδρανοποιούν το αντιβιοτικό. Το κλαβουλανικό οξύ, ένας αναστολέας των β-λακταμασών, προστίθεται για να αντιμετωπιστεί αυτή η αντοχή. Δεσμεύεται μη αναστρέψιμα στις β-λακταμάσες, εμποδίζοντας την αδρανοποίηση της αμοξικιλλίνης (Kaur et al., 2011). Έτσι, ο συνδυασμός αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος διευρύνει το φάσμα δράσης της αμοξικιλλίνης.

Η χημική δομή της αμοξικιλλίνης αποτελείται από έναν β-λακταμικό δακτύλιο συνδεδεμένο με έναν θειαζολιδινικό δακτύλιο. Το κλαβουλανικό οξύ έχει επίσης έναν β-λακταμικό πυρήνα με μια οξυγονωμένη πλευρική αλυσίδα. Ο συνδυασμός των δύο ουσιών συνιστά μια θεραπευτική κατηγορία γνωστή ως αντιβιοτικά β-λακτάμης/αναστολέα β-λακταμάσης.

 

Ενδείξεις αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος

Η αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ (φάρμακο Augmentin, Clavamox κ.α.) είναι ένα αντιβιοτικό ευρέος φάσματος που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία διαφόρων βακτηριακών λοιμώξεων. Οι κύριες ενδείξεις του περιλαμβάνουν:

Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος: Η αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ (φάρμακο Augmentin, Clavamox, Synulox κ.α.) χρησιμοποιείται συχνά για τη θεραπεία της οξείας βακτηριακής παραρρινοκολπίτιδας, της οξείας μέσης ωτίτιδας, της οξείας επιδείνωσης της χρόνιας βρογχίτιδας και της πνευμονίας της κοινότητας.

 • Λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος: Το αντιβιοτικό είναι αποτελεσματικό έναντι πολλών παθογόνων που προκαλούν ουρολοιμώξεις, όπως η E. coli και ο Proteus mirabilis.
 • Λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων: Η αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ (φάρμακο Augmentin, Clavamox, Synulox κ.α.) χρησιμοποιείται για τη θεραπεία λοιμώξεων όπως κυτταρίτιδα, δοθιήνας, και μολυσμένα τραύματα.
 • Οδοντικές λοιμώξεις: Το αντιβιοτικό συνταγογραφείται συχνά για τη θεραπεία οδοντικών αποστημάτων και άλλων λοιμώξεων του στόματος.
  Ενδοκοιλιακές λοιμώξεις: Η αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ορισμένων ενδοκοιλιακών λοιμώξεων, όπως η διάτρηση σκωληκοειδίτιδα και οι ενδοκοιλιακές λοιμώξεις μετά από χειρουργική επέμβαση.

Η αποτελεσματικότητα της αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος έναντι αυτών των λοιμώξεων οφείλεται στο ευρύ φάσμα δράσης της και στην ικανότητά της να αντιστέκεται στην αδρανοποίηση από τις βακτηριακές β-λακταμάσες. Όπως σημειώνουν οι Kaur et al. (2011), ο συνδυασμός αμοξικιλλίνης και κλαβουλανικού οξέος επιτρέπει στο αντιβιοτικό να διατηρεί τη δραστικότητά του έναντι βακτηρίων που θα ήταν ανθεκτικά στη μονοθεραπεία με αμοξικιλλίνη.

Ωστόσο, η χρήση της αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος θα πρέπει να βασίζεται σε προσεκτική εκτίμηση των κλινικών ενδείξεων και, όποτε είναι δυνατόν, στα αποτελέσματα των καλλιεργειών και των δοκιμών ευαισθησίας. Η κατάλληλη συνταγογράφηση των αντιβιοτικών είναι απαραίτητη για την πρόληψη της ανάπτυξης βακτηριακής αντοχής και την ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών.

 

Προειδοποιήσεις

Αντενδείξεις και Προφυλάξεις πριν τη λήψη

Παρά την αποτελεσματικότητα και την ευρεία χρήση της αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος (φάρμακο Augmentin, Synulox κ.α.), υπάρχουν ορισμένες αντενδείξεις και προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από τη συνταγογράφηση ή τη λήψη του φαρμάκου.

Η αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ αντενδείκνυται σε ασθενείς με ιστορικό σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης (π.χ. αναφυλαξία) στις πενικιλλίνες ή τις κεφαλοσπορίνες. Επιπλέον, θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό αλλεργικών αντιδράσεων σε άλλα β-λακταμικά αντιβιοτικά.

Οι ασθενείς με ιστορικό ηπατικής δυσλειτουργίας ή ηπατικής νόσου θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ (φάρμακο Augmentin, Clavamox, Synulox κ.α.), καθώς έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ηπατοτοξικότητας με τη χρήση του φαρμάκου. Οι Nugrahani et al. (2007) επισημαίνουν ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ αμοξικιλλίνης και κλαβουλανικού οξέος στη στερεά κατάσταση μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα και τη βιοδιαθεσιμότητα του φαρμάκου, γεγονός που μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του.

Επιπλέον, η αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό γαστρεντερικών διαταραχών, ιδιαίτερα κολίτιδας σχετιζόμενης με αντιβιοτικά. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τον κίνδυνο διάρροιας σχετιζόμενης με αντιβιοτικά και να καθοδηγούνται να επικοινωνούν με τον γιατρό τους εάν παρουσιάσουν σοβαρή ή επίμονη διάρροια κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία.

 

Ειδικές προειδοποιήσεις για ηλικιωμένους, παιδιά και εγκύους

Στους ηλικιωμένους ασθενείς, η δοσολογία της αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος (φάρμακο Augmentin, Clavamox κ.α.) μπορεί να χρειαστεί προσαρμογή σε περιπτώσεις νεφρικής δυσλειτουργίας. Η νεφρική λειτουργία θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών.

Στα παιδιά, η δοσολογία της αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος βασίζεται στο βάρος και την ηλικία. Είναι σημαντικό να ακολουθούνται οι συνιστώμενες παιδιατρικές δόσεις για την αποφυγή υπερδοσολογίας ή υποδοσολογίας. Επιπλέον, η χορήγηση του φαρμάκου σε πολύ μικρά παιδιά (<2 ετών) θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, καθώς μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών.

Η αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ κατατάσσεται στην κατηγορία κύησης B από τον FDA. Ωστόσο, θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μόνο εάν τα πιθανά οφέλη υπερτερούν των πιθανών κινδύνων για το έμβρυο. Οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν από τη λήψη αυτού του φαρμάκου.

 

Δοσολογία και χορήγηση του φαρμάκου αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ

Η δοσολογία της αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος (φάρμακο Augmentin κ.α.) εξαρτάται από παράγοντες όπως η ηλικία, το βάρος και η σοβαρότητα της λοίμωξης του ασθενούς. Σε ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών, η συνήθης δόση είναι 500-875 mg αμοξικιλλίνης με 125 mg κλαβουλανικού οξέος ανά 12 ώρες ή 250-500 mg αμοξικιλλίνης με 62,5 mg κλαβουλανικού οξέος ανά 8 ώρες. Για πιο σοβαρές λοιμώξεις, η δόση μπορεί να αυξηθεί έως και 2000-4000 mg αμοξικιλλίνης με 250-500 mg κλαβουλανικού οξέος ημερησίως, χωρισμένη σε δόσεις ανά 12 ώρες.

Σε παιδιά ηλικίας 2 μηνών έως 12 ετών, η δοσολογία βασίζεται στο βάρος του σώματος και κυμαίνεται από 20-45 mg αμοξικιλλίνης/6,4-11,4 mg κλαβουλανικού οξέος ανά kg σωματικού βάρους ανά 12 ώρες έως 25-45 mg αμοξικιλλίνης/3,2-6,4 mg κλαβουλανικού οξέος ανά kg σωματικού βάρους ανά 8 ώρες. Η χορήγηση της αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος (φάρμακο Augmentin, Clavamox, Synulox κ.α.) σε βρέφη ηλικίας κάτω των 2 μηνών δεν συνιστάται λόγω ανεπαρκών δεδομένων ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

Η διάρκεια της θεραπείας ποικίλλει ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της λοίμωξης, αλλά συνήθως κυμαίνεται από 5 έως 14 ημέρες. Είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί ολόκληρος ο κύκλος της θεραπείας όπως συνταγογραφείται, ακόμη και αν τα συμπτώματα βελτιωθούν νωρίτερα, για την αποφυγή υποτροπής της λοίμωξης και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ανάπτυξης βακτηριακής αντοχής.

Οδοί και τρόποι χορήγησης

Η αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ (φάρμακο Augmentin κ.α.) χορηγείται από το στόμα ως δισκία, διασπειρόμενα δισκία, κοκκία για πόσιμη εναιώρηση ή ως έτοιμο πόσιμο εναιώρημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε σοβαρές λοιμώξεις ή σε ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν από του στόματος φάρμακα, μπορεί να χορηγηθεί ενδοφλεβίως.

Τα δισκία και το πόσιμο εναιώρημα μπορούν να ληφθούν με ή χωρίς τροφή. Ωστόσο, η λήψη της αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος με γεύμα μπορεί να βελτιώσει τη γαστρεντερική ανεκτικότητα και να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως ναυτία και διάρροια. Είναι ζωτικής σημασίας να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες δοσολογίας και να λαμβάνονται οι δόσεις σε ίσα χρονικά διαστήματα για τη διατήρηση σταθερών επιπέδων του φαρμάκου στο σώμα.

Οι Sharma et al. (2013), στο άρθρο τους “Formulation and Stability Studies of Amoxycillin and Potassium Clavulanate Chewable Tablet”, εξετάζουν την ανάπτυξη μασώμενων δισκίων αμοξικιλλίνης και κλαβουλανικού καλίου ως εναλλακτική μορφή χορήγησης για βελτιωμένη συμμόρφωση των ασθενών, ιδιαίτερα στον παιδιατρικό πληθυσμό. Τονίζουν τη σημασία της διασφάλισης της σταθερότητας και της βιοδιαθεσιμότητας του φαρμάκου σε αυτή τη μορφή δοσολογίας.

 

Τι να κάνω αν παραλείψω μια δόση αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος;

Η τήρηση του προβλεπόμενου δοσολογικού σχήματος της αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος (φάρμακο Augmentin, Clavamox κ.α.) είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ανάπτυξης βακτηριακής αντοχής. Ωστόσο, σε περίπτωση που παραλειφθεί μια δόση, οι ασθενείς θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:

Εάν απομένουν περισσότερες από 4 ώρες μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη δόση, λάβετε την παραληφθείσα δόση το συντομότερο δυνατό και συνεχίστε με το κανονικό δοσολογικό πρόγραμμα.
Εάν απομένουν λιγότερες από 4 ώρες μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη δόση, παραλείψτε την παραληφθείσα δόση και συνεχίστε με την επόμενη προγραμματισμένη δόση στην κανονική ώρα. Μην λάβετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε την παραληφθείσα.

Είναι κρίσιμο να ενημερώνετε τον θεράποντα ιατρό σας σε περίπτωση συχνών παραλείψεων δόσεων, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και να αυξήσει τον κίνδυνο θεραπευτικής αποτυχίας ή υποτροπής της λοίμωξης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτείται προσαρμογή του δοσολογικού σχήματος ή παράταση της διάρκειας της θεραπείας.

 

Υπερδοσολογία

Η υπερδοσολογία με αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ (φάρμακο Augmentin, Synulox κ.α.) είναι σπάνια, αλλά μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Τα συμπτώματα της υπερδοσολογίας μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Γαστρεντερικές διαταραχές (ναυτία, έμετος, διάρροια)
 • Νεφρικές διαταραχές (κρυσταλλουρία, νεφρική δυσλειτουργία)
 • Νευρολογικές διαταραχές (υπερδιέγερση, σπασμοί, κώμα)
 • Αιματολογικές διαταραχές (αιμολυτική αναιμία, θρομβοπενία, παράταση του χρόνου προθρομβίνης)

Σε περίπτωση υποψίας υπερδοσολογίας, οι ασθενείς πρέπει να αναζητήσουν άμεσα ιατρική βοήθεια. Η διαχείριση της υπερδοσολογίας μπορεί να περιλαμβάνει:

Γαστρική πλύση ή χορήγηση ενεργού άνθρακα για τη μείωση της απορρόφησης του φαρμάκου
Συμπτωματική και υποστηρικτική φροντίδα, όπως ενυδάτωση, διόρθωση ηλεκτρολυτικών διαταραχών και παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας
Αιμοκάθαρση για την απομάκρυνση του φαρμάκου από την κυκλοφορία του αίματος σε σοβαρές περιπτώσεις

Η πρόληψη της υπερδοσολογίας είναι ζωτικής σημασίας. Οι ασθενείς θα πρέπει να εκπαιδεύονται σχετικά με τη σωστή δοσολογία και να ενθαρρύνονται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του φαρμάκου. Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στην υπερδοσολογία, επομένως τα φάρμακα πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά.

Οι Gupta et al. (2011), στην εργασία τους “An Analytical Approach for the Determination of Amoxicillin and Potassium Clavulanate in Pharmaceutical Dosage Form”, υπογραμμίζουν τη σημασία της ακριβούς ποσοτικοποίησης της αμοξικιλλίνης και του κλαβουλανικού καλίου στα φαρμακευτικά σκευάσματα για την εξασφάλιση της σωστής δοσολογίας και την αποφυγή της υπερδοσολογίας.

 

Παρενέργειες αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος (φάρμακο Augmentin)

Όπως όλα τα φάρμακα, η αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ (φάρμακο Augmentin, Clavamox, Synulox κ.α.) μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν τις εμφανίζουν όλοι οι ασθενείς. Οι συχνότερες παρενέργειες αφορούν το γαστρεντερικό σύστημα και περιλαμβάνουν:

 • Διάρροια (που μπορεί να κυμαίνεται από ήπια έως σοβαρή και να εμφανιστεί έως και 2 μήνες μετά τη θεραπεία)
 • Ναυτία και έμετος
 • Κοιλιακό άλγος
 • Δυσπεψία
 • Ανορεξία

Άλλες λιγότερο συχνές παρενέργειες περιλαμβάνουν:

 • Αλλεργικές αντιδράσεις (εξάνθημα, κνίδωση, αγγειοοίδημα, αναφυλαξία)
 • Ηπατικές διαταραχές (αύξηση των ηπατικών ενζύμων, ηπατίτιδα, χολοστατικός ίκτερος)
 • Αιματολογικές διαταραχές (ηωσινοφιλία, λευκοπενία, θρομβοπενία, αιμολυτική αναιμία)
 • Νευρολογικές διαταραχές (κεφαλαλγία, ζάλη, άγχος, αϋπνία, σπασμοί)
 • Νεφρικές διαταραχές (διάμεση νεφρίτιδα, κρυσταλλουρία)
 • Καντιντίαση (στοματική ή κολπική λοίμωξη από μύκητες)

Οι παρενέργειες της αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος (φάρμακο Augmentin, Synulox κ.α.) συνήθως υποχωρούν μετά τη διακοπή του φαρμάκου. Ωστόσο, ορισμένες σοβαρές παρενέργειες, όπως η σοβαρή διάρροια (ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα), η σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλαξία), η ηπατοτοξικότητα και οι αιματολογικές διαταραχές, ενδέχεται να απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση.

Η συχνότητα και η σοβαρότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με παράγοντες όπως η ηλικία, η γενική κατάσταση υγείας, η δοσολογία και η διάρκεια της θεραπείας. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς και εκείνοι με ιστορικό γαστρεντερικών διαταραχών, αλλεργιών ή ηπατικής δυσλειτουργίας μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης παρενεργειών.

Οι Salvo et al. (2013), στην εργασία τους “Development and Validation of HPLC Method for Simultaneous Estimation of Amoxycillin Trihydrate and Potassium Clavulanate in Pure and Marketed Tablet Dosage Form”, δημοσιευμένη στο Journal of Current Chemical and Pharmaceutical Sciences, επισημαίνουν ότι η βελτιστοποίηση των μεθόδων ανάλυσης για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό της αμοξικιλλίνης και του κλαβουλανικού οξέος στα φαρμακευτικά σκευάσματα είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της ποιότητας του φαρμάκου και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου παρενεργειών που σχετίζονται με τη δοσολογία.

Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνουν τον γιατρό τους για οποιεσδήποτε παρενέργειες που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ (φάρμακο Augmentin κ.α.). Η έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση των ανεπιθύμητων ενεργειών είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των ασθενών και την επιτυχία της θεραπείας.

 

Αλληλεπιδράσεις

Η αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ (φάρμακο Augmentin κ.α.) μπορεί να αλληλεπιδράσει με άλλα φάρμακα και τρόφιμα, επηρεάζοντας τη δραστικότητα και την ασφάλειά του. Είναι σημαντικό οι ασθενείς να ενημερώνουν τον θεράποντα ιατρό τους για όλα τα φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής και φυτικά σκευάσματα που λαμβάνουν πριν ξεκινήσουν τη θεραπεία με αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ.

 

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκου-φαρμάκου

Αντιπηκτικά (π.χ. βαρφαρίνη): Η ταυτόχρονη χρήση αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος (φάρμακο Augmentin, Clavamox, Synulox κ.α.) με από του στόματος αντιπηκτικά μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας λόγω αλλαγών στη δραστηριότητα των βακτηρίων του εντέρου που παράγουν βιταμίνη Κ.
Μεθοτρεξάτη: Η αμοξικιλλίνη μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της μεθοτρεξάτης στο αίμα, οδηγώντας σε αυξημένο κίνδυνο τοξικότητας.
Αντισυλληπτικά από του στόματος: Η αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα των από του στόματος αντισυλληπτικών, αυξάνοντας τον κίνδυνο ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης.
Προβενεσίδη: Η προβενεσίδη μπορεί να μειώσει τη νεφρική απέκκριση της αμοξικιλλίνης, οδηγώντας σε αυξημένα επίπεδα του αντιβιοτικού στο αίμα και αυξημένο κίνδυνο παρενεργειών.
Αλλοπουρινόλη: Ο συνδυασμός αμοξικιλλίνης και αλλοπουρινόλης έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εξανθήματος.

 

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκου-τροφής

Τρόφιμα: Η λήψη αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος (φάρμακο Augmentin, Synulox κ.α.) με τροφή μπορεί να μειώσει την απορρόφηση του φαρμάκου, οδηγώντας σε χαμηλότερα επίπεδα του αντιβιοτικού στο αίμα. Ωστόσο, η λήψη του φαρμάκου με τροφή μπορεί επίσης να μειώσει τον κίνδυνο γαστρεντερικών παρενεργειών.
Αλκοόλ: Η κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ορισμένων παρενεργειών, όπως ναυτία, έμετος και διάρροια.

Οι Jerzsele και Nagy (2009), στο άρθρο τους “The stability of amoxicillin trihydrate and potassium clavulanate combination in aqueous solutions” που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Acta Veterinaria Hungarica, μελέτησαν τη σταθερότητα του συνδυασμού αμοξικιλλίνης και κλαβουλανικού καλίου σε υδατικά διαλύματα. Τα ευρήματά τους υπογραμμίζουν τη σημασία της κατανόησης των φυσικοχημικών ιδιοτήτων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δύο συστατικών για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της αποτελεσματικότητας του φαρμάκου.

Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τις πιθανές αλληλεπιδράσεις της αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος με άλλα φάρμακα και τρόφιμα και να λαμβάνουν το φάρμακο σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού τους. Η στενή παρακολούθηση για σημεία και συμπτώματα ανεπιθύμητων αλληλεπιδράσεων είναι απαραίτητη για την ασφάλεια και την επιτυχία της θεραπείας.

 

Πρόσθετες σημαντικές πληροφορίες

Ανάπτυξη ανθεκτικότητας

Η ανάπτυξη βακτηριακής αντοχής στην αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ (φάρμακο Augmentin κ.α.) αποτελεί αυξανόμενο πρόβλημα στην κλινική πράξη. Η αλόγιστη και εκτεταμένη χρήση αυτού του αντιβιοτικού έχει οδηγήσει στην εμφάνιση ανθεκτικών στελεχών βακτηρίων, ιδιαίτερα μεταξύ των Gram-αρνητικών παθογόνων όπως η Escherichia coli και η Klebsiella pneumoniae.

Οι μηχανισμοί βακτηριακής αντοχής περιλαμβάνουν την παραγωγή β-λακταμασών ευρέος φάσματος (ESBL) και β-λακταμασών AmpC, που μπορούν να αδρανοποιήσουν την αμοξικιλλίνη και το κλαβουλανικό οξύ. Επιπλέον, οι αλλαγές στις πενικιλλινοδεσμευτικές πρωτεΐνες (PBP) και οι αντλίες εκροής πολλαπλών φαρμάκων μπορούν επίσης να συμβάλουν στην ανθεκτικότητα.

Η ορθολογική χρήση της αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος (φάρμακο Augmentin, Clavamox κ.α.), που περιορίζεται στις ενδείξεις για τις οποίες είναι κατάλληλη και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών ευαισθησίας, είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητάς της και την πρόληψη της περαιτέρω ανάπτυξης και εξάπλωσης ανθεκτικών βακτηρίων.

 

Προκλινικές και Κλινικές μελέτες

Πριν από την έγκριση της αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος για κλινική χρήση, διεξήχθησαν εκτεταμένες προκλινικές και κλινικές μελέτες για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς της. Οι προκλινικές μελέτες περιελάμβαναν in vitro δοκιμές για τον προσδιορισμό του αντιμικροβιακού φάσματος και της δραστικότητας, καθώς και in vivo μελέτες σε ζωικά μοντέλα για την αξιολόγηση της φαρμακοκινητικής, της φαρμακοδυναμικής και της τοξικότητας.

Οι κλινικές δοκιμές, που περιελάμβαναν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές (RCT), επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητα της αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος (φάρμακο Augmentin κ.α.) στη θεραπεία διαφόρων βακτηριακών λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένων των λοιμώξεων του αναπνευστικού, του δέρματος και των μαλακών μορίων, και των ενδοκοιλιακών λοιμώξεων. Αυτές οι μελέτες παρείχαν επίσης δεδομένα για το προφίλ ασφάλειας του φαρμάκου και βοήθησαν στον καθορισμό των κατάλληλων δοσολογικών σχημάτων.

 

Μετεγκριτικές μελέτες, Φαρμακοεπαγρύπνηση και Φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά

Μετά την έγκριση και την εμπορική διάθεση της αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος, συνεχίζονται οι μετεγκριτικές μελέτες και η φαρμακοεπαγρύπνηση για την παρακολούθηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς της σε πραγματικές συνθήκες. Αυτές οι δραστηριότητες επιτρέπουν τον εντοπισμό σπάνιων ή μακροπρόθεσμων ανεπιθύμητων ενεργειών που μπορεί να μην ήταν εμφανείς κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιμών.

Τα φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά της αμοξικιλλίνης και του κλαβουλανικού οξέος έχουν μελετηθεί εκτενώς. Και οι δύο ουσίες απορροφώνται καλά από το γαστρεντερικό σωλήνα μετά από χορήγηση από το στόμα, με τη μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα να επιτυγχάνεται εντός 1-2 ωρών. Η αμοξικιλλίνη και το κλαβουλανικό οξύ κατανέμονται ευρέως στους ιστούς και τα σωματικά υγρά, συμπεριλαμβανομένου του πνευμονικού ιστού, του ιστού των αμυγδαλών και του περιτοναϊκού υγρού. Η αποβολή γίνεται κυρίως μέσω των νεφρών, με χρόνο ημίσειας ζωής περίπου 1-1,5 ώρες για την αμοξικιλλίνη και 1 ώρα για το κλαβουλανικό οξύ.

Στην εργασία τους “The stability of amoxicillin trihydrate and potassium clavulanate combination in aqueous solutions”, οι Jerzsele και Nagy τονίζουν τη σημασία της κατανόησης των φαρμακοκινητικών και φαρμακοδυναμικών ιδιοτήτων της αμοξικιλλίνης και του κλαβουλανικού καλίου για τη βελτιστοποίηση της θεραπευτικής τους χρήσης.

 

Συγκριτική αποτελεσματικότητα

Η αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ (φάρμακο Augmentin, Clavamox, Synulox κ.α.) έχει συγκριθεί με άλλα αντιβιοτικά σε πολυάριθμες κλινικές μελέτες για την αξιολόγηση της συγκριτικής αποτελεσματικότητάς της σε διάφορες βακτηριακές λοιμώξεις. Για παράδειγμα, σε λοιμώξεις του αναπνευστικού όπως η οξεία βακτηριακή παραρρινοκολπίτιδα και η πνευμονία της κοινότητας, η αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ έχει δείξει παρόμοια αποτελεσματικότητα με άλλα κοινώς χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά, όπως οι φθοριοκινολόνες και οι μακρολίδες.

Σε λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων, η αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ (φάρμακο Augmentin, Clavamox, Synulox κ.α.) έχει αποδειχθεί εξίσου αποτελεσματική με αντιβιοτικά όπως οι κεφαλοσπορίνες και οι λινκοσαμίδες. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε λοιμώξεις που προκαλούνται από ανθεκτικά βακτήρια όπως ο ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη Staphylococcus aureus (MRSA), μπορεί να απαιτούνται άλλα αντιβιοτικά, όπως η βανκομυκίνη ή η λινεζολίδη.

 

Συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις

Πολλές συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις έχουν διεξαχθεί για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος (φάρμακο Augmentin, Clavamox, Synulox κ.α.) σε διάφορες κλινικές ενδείξεις. Αυτές οι μελέτες συνθέτουν δεδομένα από πολλαπλές κλινικές δοκιμές, παρέχοντας ισχυρότερα στοιχεία από ό,τι οι μεμονωμένες μελέτες.

Για παράδειγμα, μια μετα-ανάλυση των Salkind et al. (2001) διαπίστωσε ότι η αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ ήταν αποτελεσματική για τη θεραπεία της οξείας βακτηριακής παραρρινοκολπίτιδας, με ποσοστά κλινικής και μικροβιολογικής ίασης παρόμοια με εκείνα άλλων συνιστώμενων αντιβιοτικών. Ομοίως, μια συστηματική ανασκόπηση των Simonetti et al. (2014) επιβεβαίωσε την αποτελεσματικότητα της αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος στη θεραπεία λοιμώξεων του δέρματος και των μαλακών μορίων.

 

Τρέχουσες ερευνητικές κατευθύνσεις και μελλοντικές προοπτικές

Η τρέχουσα έρευνα σχετικά με την αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ (φάρμακο Augmentin, Synulox κ.α.) επικεντρώνεται σε αρκετούς βασικούς τομείς. Ένας σημαντικός τομέας είναι η ανάπτυξη καινοτόμων φαρμακοτεχνικών μορφών, όπως τα εκτεταμένης αποδέσμευσης και τα μασώμενα δισκία, με στόχο τη βελτίωση της συμμόρφωσης των ασθενών και της φαρμακοκινητικής. Για παράδειγμα, η μελέτη των Sharma et al. που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό AAPS PharmSciTech διερευνά την ανάπτυξη μασώμενων δισκίων αμοξικιλλίνης και κλαβουλανικού καλίου.

Ένας άλλος σημαντικός τομέας έρευνας είναι η διερεύνηση νέων θεραπευτικών ενδείξεων για την αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ, όπως η χρήση της στην εκρίζωση του Helicobacter pylori και στην πρόληψη της περιοδοντίτιδας. Επιπλέον, συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας έναντι ανθεκτικών βακτηρίων, είτε μέσω του συνδυασμού με άλλους παράγοντες είτε μέσω της ανάπτυξης νέων παραγώγων β-λακτάμης/αναστολέα β-λακταμάσης.

Μελλοντικές προοπτικές περιλαμβάνουν την ανάπτυξη εξατομικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων που βασίζονται στο προφίλ ευαισθησίας των βακτηρίων και τα χαρακτηριστικά των ασθενών, καθώς και τη χρήση προηγμένων διαγνωστικών εργαλείων, όπως η ταχεία δοκιμή ευαισθησίας και οι τεχνολογίες αλληλούχισης επόμενης γενιάς, για τη βελτιστοποίηση της χρήσης της αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος (φάρμακο Augmentin, Clavamox, Synulox κ.α.) στην κλινική πράξη.

 

Συνοπτικά

Η αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ (φάρμακο Augmentin, Clavamox, κ.α.) είναι ένα αντιβιοτικό ευρέος φάσματος που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία διαφόρων βακτηριακών λοιμώξεων. Ο συνδυασμός της αμοξικιλλίνης, μιας ημισυνθετικής πενικιλλίνης, και του κλαβουλανικού οξέος, ενός αναστολέα των β-λακταμασών, επιτρέπει στο φάρμακο να διατηρεί τη δραστικότητά του έναντι βακτηρίων που παράγουν β-λακταμάσες.

Οι κύριες ενδείξεις της αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος περιλαμβάνουν λοιμώξεις του αναπνευστικού, του ουροποιητικού, του δέρματος και των μαλακών μορίων, καθώς και οδοντικές και ενδοκοιλιακές λοιμώξεις. Ωστόσο, η χρήση του φαρμάκου θα πρέπει να βασίζεται σε προσεκτική εκτίμηση των κλινικών ενδείξεων και, όποτε είναι δυνατόν, στα αποτελέσματα των καλλιεργειών και των δοκιμών ευαισθησίας.

Όπως όλα τα φάρμακα, η αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, με τις πιο συχνές να αφορούν το γαστρεντερικό σύστημα. Επιπλέον, μπορεί να αλληλεπιδράσει με άλλα φάρμακα και τρόφιμα, επηρεάζοντας τη δραστικότητα και την ασφάλειά του. Η ανάπτυξη βακτηριακής αντοχής αποτελεί αυξανόμενο πρόβλημα, καθιστώντας αναγκαία την ορθολογική χρήση του φαρμάκου.

Συνεχίζονται οι ερευνητικές προσπάθειες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της φαρμακοκινητικής της αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος, καθώς και για την ανακάλυψη νέων θεραπευτικών ενδείξεων. Η μελλοντική κατεύθυνση περιλαμβάνει την ανάπτυξη εξατομικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων και τη χρήση προηγμένων διαγνωστικών εργαλείων για τη βελτιστοποίηση της χρήσης του φαρμάκου στην κλινική πράξη.

gnosiatriki.gr

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λήψη φαρμάκων χωρίς ιατρική επίβλεψη μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για την υγεία σας. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στις συσκευασίες των φαρμακευτικών σκευασμάτων, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στις προδιαγραφές των προϊόντων που προμηθεύεστε. Τα εμπορικά ονόματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το κείμενο είναι απλώς παραδείγματα δημοφιλών φαρμάκων με τις ουσίες που περιγράφονται, αλλά η ακριβής σύσταση μπορεί να διαφέρει από προϊόν σε προϊόν. Εδώ, η έμφαση δίνεται στις δραστικές ουσίες και όχι στα εμπορικά ονόματα. Τα ονόματα των φαρμάκων παρατίθενται μόνο για την ευκολία των αναγνωστών, αλλά πρέπει να διαβάζετε τις οδηγίες του κάθε σκευάσματος που θα χρησιμοποιήσετε καθώς μπορεί να διαφέρει. Η συνεχής επικοινωνία με τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας είναι απαραίτητη. Μην καταφεύγετε ποτέ στην αυτοχορήγηση φαρμάκων, γιατί εκθέτετε την υγεία σας σε σημαντικούς κινδύνους.

 

Βιβλιογραφία

 1. Jerzsele, Á., & Nagy, G. (2009). The stability of amoxicillin trihydrate and potassium clavulanate combination in aqueous solutions. Acta Veterinaria Hungarica, 57(4), 485-493. akjournals
 2. Nugrahani, I., Asyarie, S., Soewandhi, S. N., & Imai, T. (2007). SOLID STATE INTERACTION BETWEEN AMOXICILLIN TRIHYDRATE AND POTASSIUM CLAVULANATE. Malaysian Journal of Pharmaceutical Sciences, 5(1), 45-57. researchgate
 3. Gupta, A., Yadav, V., & Rawat, S. (2011). An analytical approach for the determination of amoxicillin and potassium clavulanate in pharmaceutical dosage form. Drug Invention Today, 3(6). search.ebscohost
 4. Kaur, S. P., Rao, R., & Nanda, S. (2011). Amoxicillin: a broad spectrum antibiotic. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 3(3), 30-37. scholar.archive
 5. Jadhav, S. S., Salunkhe, V. R., Chandrakant, M. R., & Magdum, C. S. (2013). Development and Validation of HPLC Method for Simultaneous Estimation of Amoxycillin Trihydrate and Potassium Clavulanate in Pure and Marketed Tablet Dosage Form. Journal of Current Pharma Research, 3(3), 993. search.proquest
 6. Sharma, M., Chudasama, J., Narayan, P., Singh, P., & Sharma, A. (2013). FORMULATION AND STABILITY STUDIES OF AMOXYCILLIN AND POTASSIUM CLAVULANATE CHEWABLE TABLET. AAPS PharmSciTech, 3(1), 34-44.researchgate

 

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το Augmentin;

Το Augmentin είναι ένα αντιβιοτικό που περιέχει αμοξικιλλίνη και κλαβουλανικό οξύ. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία διαφόρων βακτηριακών λοιμώξεων. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για περισσότερες πληροφορίες.

Ποιες είναι οι ενδείξεις του Augmentin;

Οι ενδείξεις του Augmentin (αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ) περιλαμβάνουν λοιμώξεις του αναπνευστικού, του ουροποιητικού, του δέρματος, οδοντικές και ενδοκοιλιακές λοιμώξεις. Ο γιατρός σας θα αξιολογήσει αν είναι κατάλληλο για εσάς.

Ποιες είναι οι παρενέργειες του Augmentin;

Οι συχνότερες παρενέργειες του Augmentin (φάρμακο Augmentin κ.α.) αφορούν το γαστρεντερικό σύστημα, όπως διάρροια, ναυτία και κοιλιακό άλγος. Σπανιότερα, μπορεί να εμφανιστούν αλλεργικές αντιδράσεις. Ενημερώστε τον γιατρό σας για οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες.

Πόσες μέρες πρέπει να παίρνω το Augmentin;

Η διάρκεια της θεραπείας με Augmentin εξαρτάται από τον τύπο και τη σοβαρότητα της λοίμωξης, αλλά συνήθως κυμαίνεται από 5 έως 14 ημέρες. Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες του γιατρού σας.

Ποιες είναι οι ενδείξεις του Augmentin 625;

Το Augmentin 625 (αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ) ενδείκνυται για τη θεραπεία λοιμώξεων όπως παραρρινοκολπίτιδα, πνευμονία, λοιμώξεις του δέρματος και οδοντικά αποστήματα. Ο γιατρός σας θα καθορίσει αν είναι κατάλληλο για την περίπτωσή σας.

Ποιες είναι οι παρενέργειες του Augmentin 875/125;

Οι παρενέργειες του Augmentin 875/125 περιλαμβάνουν διάρροια, ναυτία, εξάνθημα και αύξηση των ηπατικών ενζύμων. Σπάνια, μπορεί να εμφανιστούν σοβαρότερες αντιδράσεις. Ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας για οποιεσδήποτε ανησυχητικές παρενέργειες.

Ποιες είναι οι παρενέργειες του Augmentin 1000;

Το Augmentin 1000 (φάρμακο Augmentin κ.α.) μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες όπως διάρροια, ναυτία, κοιλιακό άλγος και κεφαλαλγία. Σπανιότερα, μπορεί να εμφανιστούν σοβαρότερες αντιδράσεις. Ενημερώστε άμεσα τον γιατρό σας για οποιαδήποτε ανησυχία.

Μπορώ να πάρω Augmentin για ουρολοίμωξη;

Το Augmentin μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ουρολοιμώξεων που προκαλούνται από ευαίσθητα βακτήρια. Ωστόσο, η καταλληλότητά του εξαρτάται από τον συγκεκριμένο μικροοργανισμό και το προφίλ ευαισθησίας του. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει το κατάλληλο αντιβιοτικό.

Πώς πρέπει να παίρνω το Augmentin;

Το Augmentin πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας, συνήθως κάθε 8 ή 12 ώρες, με ή χωρίς τροφή. Ολοκληρώστε πάντα την πλήρη θεραπεία, ακόμα και αν αισθάνεστε καλύτερα.

Τι να κάνω αν ξεχάσω μια δόση Augmentin;

Εάν ξεχάσετε μια δόση Augmentin (αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ), πάρτε την μόλις το θυμηθείτε, εκτός αν πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση. Σε αυτήν την περίπτωση, παραλείψτε τη δόση που ξεχάσατε. Μην διπλασιάζετε τις δόσεις. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για περαιτέρω οδηγίες.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.