Τι Είναι η Ελκώδης Κολίτιδα; Συμπτώματα – Θεραπεία

Η ελκώδης κολίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση του παχέος εντέρου

Η ελκώδης κολίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση του παχέος εντέρου που προκαλεί συνεχή φλεγμονή του βλεννογόνου, εκτεινόμενη από το ορθό προς τα πιο εγγύς τμήματα του εντέρου. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε σε βάθος την πάθηση, αξιοποιώντας έρευνες από το World Journal of Gastroenterology και το Disease-a-Month, προκειμένου να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη κατανόηση της ελκώδους κολίτιδας.

Η ελκώδης κολίτιδα ανήκει στην οικογένεια των φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου και χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζουσα και εξακολουθητική πορεία. Αν και η ακριβής αιτιολογία παραμένει υπό διερεύνηση, ενδείξεις υποδηλώνουν ότι αυτοάνοσοι μηχανισμοί ενέχονται στην παθογένεσή της. Η προσβολή του βλεννογόνου οδηγεί σε χαρακτηριστικά συμπτώματα όπως αιματηρή διάρροια, τεινεσμό και κοιλιακό άλγος, με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των πασχόντων.

 

Επιδημιολογία και Παράγοντες Κινδύνου

Γεωγραφική Κατανομή

Η ελκώδης κολίτιδα εμφανίζει υψηλότερη επίπτωση στις βιομηχανοποιημένες χώρες, με τα ποσοστά να αυξάνονται ραγδαία και στην Ασία τα τελευταία χρόνια. Μια προοπτική μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέδειξε ότι οι μετανάστες δεύτερης γενιάς από την Νότια Ασία είχαν υψηλότερο κίνδυνο για ελκώδη κολίτιδα σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό πληθυσμό (17.2 έναντι 7 ανά 100.000 κατοίκους/έτος). Η συνολική επίπτωση κυμαίνεται από 1.2 έως 20.3 ανά 100.000 άτομα ετησίως.

 

Φυλετικές και Εθνικές Διαφορές

Αξιοσημείωτες διαφορές στην επίπτωση της νόσου παρατηρούνται μεταξύ φυλετικών και εθνικών ομάδων. Οι υψηλότερες καταγραφόμενες τιμές αφορούν τον πληθυσμό Ασκεναζί Εβραίων, ενώ η νόσος είναι σπανιότερη σε ισπανόφωνους και αφροαμερικανούς. Επιπλέον, άτομα με στενούς συγγενείς πάσχοντες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο έως και 30% για ανάπτυξη της νόσου (Gajendran et al.).

 

Περιβαλλοντικοί Παράγοντες Κινδύνου

 • Κάπνισμα: Αποτελεί προστατευτικό παράγοντα για την ελκώδη κολίτιδα, σε αντίθεση με τη νόσο Crohn.
 • Δίαιτα: Υψηλή πρόσληψη πολυακόρεστων λιπαρών, ζαχαρών και ραφιναρισμένων υδατανθράκων φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο.
 • Χρήση αντιβιοτικών: Πιθανώς διαταράσσει τη φυσιολογική εντερική χλωρίδα.
 • Στρες: Ενδέχεται να αποτελέσει εκλυτικό παράγοντα για υποτροπή.

Παρά την πρόοδο στην κατανόηση των παραγόντων κινδύνου, η ακριβής αιτιοπαθογένεια της ελκώδους κολίτιδας εξακολουθεί να αποτελεί πεδίο έρευνας. Όπως τονίζουν οι Meier και Sturm στο World Journal of Gastroenterology, “οι κατευθυντήριες οδηγίες μπορούν μόνο να υποδείξουν την προτιμώμενη αλλά όχι απαραιτήτως την μοναδική αποδεκτή θεραπευτική προσέγγιση.”

 

Ελκώδης Κολίτιδα: Κλινική Εικόνα και Εξωεντερικές Εκδηλώσεις

Συμπτωματολογία

Η κλασική κλινική εικόνα της ελκώδους κολίτιδας περιλαμβάνει:

 • Αιματηρή διάρροια – το κυρίαρχο σύμπτωμα, συχνά συνοδευόμενη από βλέννη.
 • Τενεσμός – επιτακτική και επίμονη επιθυμία για αφόδευση.
 • Κοιλιακό άλγος – οι κραμπες ανακουφίζονται κατά την αφόδευση.
 • Ανορεξία και απώλεια βάρους.

Λιγότερο συχνά, ασθενείς ενδέχεται να βιώνουν δυσκοιλιότητα, ιδιαίτερα κατά τις αρχικές φάσεις της νόσου. Όπως επισημαίνουν οι Meier και Sturm, “η παρουσία αιμορραγικής διάρροιας, της απώλειας βάρους πάνω από 5 κιλά τον τελευταίο χρόνο και της ύπαρξης περισσότερων από 4 κενώσεων ημερησίως, αποτελούν ισχυρούς δείκτες για τη διάγνωση της ελκώδους κολίτιδας.”

Επιπλοκές και Εξωεντερικές Εκδηλώσεις

Πέραν της εντερικής συμπτωματολογίας, η ελκώδης κολίτιδα μπορεί να επιπλέκεται με ποικίλες εξωεντερικές εκδηλώσεις:

 • Αρθρίτιδα/αρθραλγίες
 • Αυχενική αμφιβληστροειδοπάθεια
 • Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα
 • Αφθώδης στοματίτιδα
 • Επιπεφυκίτιδα
 • Ερυθηματώδεις εξανθήματα
 • Σακχαρώδης διαβήτης
 • Οστεοπόρωση
 • Θρομβοεμβολική νόσος

Η σοβαρότητα και η συχνότητα των εξωεντερικών εκδηλώσεων συσχετίζονται άμεσα με τη δραστηριότητα και την έκταση της εντερικής φλεγμονής. Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπισή τους κρίνεται ζωτικής σημασίας, δεδομένων των πιθανών επιπλοκών σε ζωτικά όργανα.

 

Διάγνωση και Σταδιοποίηση

Ενδοσκοπική Εικόνα και Ιστολογικά Ευρήματα

Η επιβεβαίωση της διάγνωσης της ελκώδους κολίτιδας βασίζεται στην χαρακτηριστική ενδοσκοπική και ιστολογική εικόνα. Κατά την ιλεοκολονοσκόπηση, το παθογνωμονικό εύρημα είναι η συνεχής βλεννογονική φλεγμονή, με ερυθρότητα, απώλεια του φυσιολογικού αγγειακού σχεδίου, κοκκιώδη εμφάνιση, εξελκώσεις και αιμορραγία. Η προσβολή εκτείνεται με συνεχή τρόπο από το ορθό έως ένα διακριτό ανώτερο όριο στο κόλον.

Η ιστολογική εξέταση αποτελεί το οριστικό διαγνωστικό εργαλείο, επιτρέποντας την αξιολόγηση της έντασης της φλεγμονής και τον αποκλεισμό νεοπλασματικών αλλοιώσεων. Τα κλασικά ευρήματα περιλαμβάνουν μείωση της πυκνότητας των κρυπτών, αρχιτεκτονική διαταραχή, ακανόνιστη επιφάνεια του βλεννογόνου και διάχυτη διαμεμβρανική φλεγμονή, απουσία κοκκιωμάτων.

 

Απεικονιστικός Έλεγχος

Η αξονική τομογραφία κοιλίας αποτελεί την προτιμώμενη αρχική απεικονιστική μέθοδο στην οξεία συμπτωματολογία. Το χαρακτηριστικό εύρημα είναι το παχυσμένο εντερικό τοίχωμα, με μέσο πάχος 8 χιλιοστά έναντι 2-3 χιλιοστών του φυσιολογικού (Gajendran et al.). Ωστόσο, η ενδοσκόπηση παραμένει απαραίτητη για την οριστική διάγνωση.

 

Σύστημα Σταδιοποίησης Mayo

Η βαθμολόγηση της σοβαρότητας της νόσου σύμφωνα με το σύστημα Mayo καθοδηγεί την επιλογή θεραπείας και την παρακολούθηση της ανταπόκρισης. Συνεκτιμώνται παράμετροι όπως η συχνότητα κενώσεων, η ύπαρξη αιματηρής διάρροιας, η ενδοσκοπική βαρύτητα και η φλεγμονώδης δραστηριότητα από τις εργαστηριακές εξετάσεις.

Στην οξεία σοβαρή κολίτιδα, όπου η ενδοσκόπηση αντενδείκνυται, οι Meier και Sturm υποστηρίζουν ότι “η απάντηση στην ενδοφλέβια στεροειδή αγωγή αξιολογείται καλύτερα τη 3η ημέρα, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα κενώσεων, την τιμή της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης και την απεικονιστική εικόνα.”

 

Επίλογος

Συνοψίζοντας, η ελκώδης κολίτιδα είναι μια πολυπαραγοντική νόσος με ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων. Η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση, η σταδιοποίηση της βαρύτητας και η εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Παρά την πρόοδο στην κατανόηση της παθογένειας, η ελκώδης κολίτιδα εξακολουθεί να προκαλεί σημαντική νοσηρότητα, τονίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στρατηγικών.

gnosiatriki.gr

 

Βιβλιογραφία

Meier, J., & Sturm, A. (2011). Current treatment of ulcerative colitis. World Journal of Gastroenterology: WJG. ncbi.nlm.nih.gov

Gajendran, M., Loganathan, P., Jimenez, G., Catinella, A. P., Ng, N., & Umapathy, C. (2019). A comprehensive review and update on ulcerative colitis. Disease-a-Month. sciencedirect.com

 

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η ελκώδης κολίτιδα;

Η ελκώδης κολίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση του παχέος εντέρου. Προκαλεί φλεγμονή και έλκη στο βλεννογόνο του παχέος εντέρου, που μπορεί να οδηγήσουν σε συμπτώματα όπως διάρροια, κοιλιακό πόνο και αιμορραγία από το ορθό. Είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε ένα γιατρό για ορθή διάγνωση και θεραπεία.

Ποια είναι τα συμπτώματα της ελκώδους κολίτιδας;

Τα συνηθέστερα συμπτώματα της ελκώδους κολίτιδας είναι η διάρροια, συχνά με αίμα ή πύον, ο κοιλιακός πόνος, η τεινεσμός, η απώλεια βάρους και η κόπωση. Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων ποικίλλει μεταξύ των ασθενών και μπορεί να εμφανίζονται περιόδους έξαρσης και ύφεσης. Για την ορθή αξιολόγηση της κατάστασής σας, χρειάζεται ιατρική εκτίμηση.

Ποιες είναι οι επιπλοκές της ελκώδους κολίτιδας;

Η ελκώδης κολίτιδα μπορεί σπανιότερα να οδηγήσει σε επιπλοκές όπως μεγάκολον, διάτρηση του εντέρου, αναιμία λόγω απώλειας αίματος, αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου και εξωεντερικές εκδηλώσεις όπως προβλήματα στις αρθρώσεις, τα μάτια και το δέρμα. Η τακτική παρακολούθηση από γιατρό είναι απαραίτητη για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών.

Πώς αντιμετωπίζεται η ελκώδης κολίτιδα;

Η θεραπεία της ελκώδους κολίτιδας στοχεύει στον έλεγχο της φλεγμονής, την ανακούφιση των συμπτωμάτων και την πρόληψη των υποτροπών. Μπορεί να περιλαμβάνει φάρμακα όπως αμινοσαλικυλικά, κορτικοστεροειδή, ανοσοκατασταλτικά ή βιολογικούς παράγοντες, καθώς και αλλαγές στη διατροφή. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Η ορθή θεραπεία πρέπει να καθορίζεται από γιατρό εξειδικευμένο στις φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου.

Ποια είναι η αιτία της ελκώδους κολίτιδας;

Η ακριβής αιτία της ελκώδους κολίτιδας δεν είναι γνωστή. Θεωρείται ότι προκαλείται από ένα συνδυασμό γενετικών, περιβαλλοντικών και ανοσολογικών παραγόντων που οδηγούν σε δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και φλεγμονή του εντέρου. Έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν περαιτέρω οι μηχανισμοί της νόσου. Αν έχετε ανησυχίες για τα αίτια και τους κινδύνους εμφάνισης ελκώδους κολίτιδας, συζητήστε τις με το γιατρό σας.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.