Αχονδροπλασία: Η Πιο Συχνή Μορφή Νανισμού

Η αχονδροπλασία είναι μια γενετική διαταραχή που προκαλεί νανισμό.
α άτομα με αχονδροπλασία έχουν κανονικό μέγεθος κορμού, αλλά κοντά άκρα.

Αχονδροπλασία: Γενετική Διαταραχή & Δυσανάλογος Νανισμός

Η αχονδροπλασία αποτελεί την πιο συχνή μορφή δυσανάλογου νανισμού παγκοσμίως. Πρόκειται για μια σκελετική δυσπλασία, η οποία προκαλείται από μια μετάλλαξη στο γονίδιο FGFR3, που κωδικοποιεί τον υποδοχέα 3 του αυξητικού παράγοντα των ινοβλαστών. Αυτή η γενετική μετάλλαξη διαταράσσει την ανάπτυξη των οστών, οδηγώντας σε χαρακτηριστικά όπως κοντά άκρα, μεγαλοκεφαλία και μετωπιαία προεξοχή. Στο παρόν άρθρο, θα εμβαθύνουμε στην κλινική εικόνα της αχονδροπλασίας, αναλύοντας τα συμπτώματα, τη διάγνωση, τη θεραπεία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα που ζουν με αυτήν την πάθηση, σύμφωνα με τις πρόσφατες εργασίες των Pauli et al. (2019), Ornitz & Legeai-Mallet (2017) και Pauli & Botto (2021).

Η αχονδροπλασία είναι μια γενετική διαταραχή που επηρεάζει περίπου 1 στα 25.000 νεογνά, προκαλώντας δυσανάλογο νανισμό. Τα άτομα με αχονδροπλασία έχουν κανονικό μέγεθος κορμού, αλλά τα άκρα τους είναι κοντύτερα σε σύγκριση με το υπόλοιπο σώμα τους. Εκτός από τα σωματικά χαρακτηριστικά, η αχονδροπλασία μπορεί να συνοδεύεται από μια σειρά επιπλοκών υγείας, όπως αναπνευστικά προβλήματα, ωτίτιδες, σπονδυλική στένωση και παχυσαρκία. Η έγκαιρη διάγνωση και η διεπιστημονική φροντίδα είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση αυτής της πάθησης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που ζουν με αχονδροπλασία.

 

Γενετική Προέλευση και Παθογένεια της Αχονδροπλασίας

Η αχονδροπλασία είναι μια γενετική διαταραχή που προκαλείται από μια μετάλλαξη στο γονίδιο FGFR3, το οποίο κωδικοποιεί τον υποδοχέα 3 του αυξητικού παράγοντα των ινοβλαστών (Pauli 2019). Αυτός ο υποδοχέας παίζει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη των οστών, ειδικά στον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των χονδροκυττάρων, που είναι τα κύτταρα που σχηματίζουν τον χόνδρο (Ornitz & Legeai-Mallet 2017).

Η Ρόλος της Μετάλλαξης FGFR3

Η μετάλλαξη που προκαλεί αχονδροπλασία είναι μια μετάλλαξη gain-of-function, που σημαίνει ότι ο μεταλλαγμένος υποδοχέας FGFR3 είναι υπερδραστήριος. Αυτή η υπερδραστηριότητα διαταράσσει την ομαλή ανάπτυξη των οστών, ιδιαίτερα στα μακριά οστά των άκρων (Pauli 2019). Η μετάλλαξη FGFR3 οδηγεί σε πρόωρη διαφοροποίηση των χονδροκυττάρων και σε μειωμένο πολλαπλασιασμό τους, με αποτέλεσμα τη βράχυνση των οστών και τον δυσανάλογο νανισμό (Ornitz & Legeai-Mallet 2017).

Κληρονομικότητα

Η αχονδροπλασία κληρονομείται με αυτοσωματικό επικρατούντα τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί χρειάζεται μόνο ένα αντίγραφο του μεταλλαγμένου γονιδίου FGFR3 από έναν γονέα για να αναπτύξει την πάθηση. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η μετάλλαξη FGFR3 προκύπτει de novo, δηλαδή εμφανίζεται για πρώτη φορά στο πάσχον άτομο και δεν κληρονομείται από τους γονείς (Pauli 2019). Ωστόσο, εάν ένας γονέας έχει αχονδροπλασία, υπάρχει 50% πιθανότητα να μεταδώσει το μεταλλαγμένο γονίδιο στο παιδί του.

Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι η σοβαρότητα της αχονδροπλασίας δεν επηρεάζεται από το εάν η μετάλλαξη είναι de novo ή κληρονομική. Όλα τα άτομα με αχονδροπλασία έχουν την ίδια μετάλλαξη στο γονίδιο FGFR3, ανεξάρτητα από τον τρόπο κληρονομικότητας (Pauli 2019).

 

Κλινική Εικόνα και Διάγνωση της Αχονδροπλασίας

Η αχονδροπλασία χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων, που ποικίλλουν σε σοβαρότητα από άτομο σε άτομο. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά που διευκολύνουν τη διάγνωση αυτής της σκελετικής δυσπλασίας.

Χαρακτηριστικά Συμπτώματα

Τα άτομα με αχονδροπλασία εμφανίζουν δυσανάλογο νανισμό, με μέσο ύψος ενηλίκων 131 cm για τους άνδρες και 124 cm για τις γυναίκες (Pauli 2021). Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

 • Βραχέα άκρα: Τα άκρα (χέρια και πόδια) είναι σημαντικά κοντύτερα σε σχέση με τον κορμό, με τα άνω άκρα να επηρεάζονται περισσότερο από τα κάτω.
 • Μεγαλοκεφαλία: Το κεφάλι είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα, με προεξέχον μέτωπο και πεπλατυσμένη ρινική γέφυρα.
 • Βραχυδακτυλία: Τα δάκτυλα των χεριών είναι κοντά και παχιά, με χαρακτηριστική τρισδιάσταση διάταξη (γνωστή ως “τρίαινα”).
 • Κυρτή σπονδυλική στήλη: Η σπονδυλική στήλη εμφανίζει λόρδωση (καμπυλότητα προς τα μέσα) στην οσφυϊκή περιοχή και κύφωση (καμπυλότητα προς τα έξω) στη θωρακική περιοχή.
 • Υποτονία: Οι μύες είναι χαλαροί, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει την κινητική ανάπτυξη.

Διαγνωστικές Προσεγγίσεις

Η διάγνωση της αχονδροπλασίας συνήθως γίνεται με βάση την κλινική εξέταση και τα χαρακτηριστικά ακτινολογικά ευρήματα. Ο προγεννητικός έλεγχος με υπερηχογράφημα μπορεί να υποψιάσει την πάθηση, αλλά η οριστική διάγνωση απαιτεί γενετικό έλεγχο για την ανίχνευση της μετάλλαξης FGFR3 (Pauli 2019).

Διαφορική Διάγνωση

Η αχονδροπλασία πρέπει να διαφοροποιείται από άλλες μορφές νανισμού, όπως η υποχονδροπλασία, η διανθανογένεση και η δυσπλασία spondyloepiphyseal congenita. Ο γενετικός έλεγχος είναι απαραίτητος για τη διαφορική διάγνωση και την επιβεβαίωση της αχονδροπλασίας.

Συμβουλευτική

Η γενετική συμβουλευτική είναι απαραίτητη για τα άτομα με αχονδροπλασία και τις οικογένειές τους. Οι γενετικοί σύμβουλοι μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κληρονομικότητα της πάθησης, τον κίνδυνο υποτροπής σε μελλοντικές εγκυμοσύνες και τις διαθέσιμες επιλογές για προγεννητική διάγνωση.

 

Θεραπεία και Διαχείριση της Αχονδροπλασίας

Η αχονδροπλασία είναι μια γενετική πάθηση που δεν θεραπεύεται, ωστόσο, η έγκαιρη διάγνωση και η διεπιστημονική φροντίδα μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που ζουν με αυτή. Η αντιμετώπιση της αχονδροπλασίας εστιάζει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, την πρόληψη των επιπλοκών και τη βελτίωση της λειτουργικότητας.

Συμπτωματική Θεραπεία

Η συμπτωματική θεραπεία περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων που προκύπτουν από την αχονδροπλασία, όπως:

 • Αναπνευστικά προβλήματα: Η απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών, η υπνική άπνοια και οι συχνές λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος μπορούν να αντιμετωπιστούν με φαρμακευτική αγωγή, χειρουργική επέμβαση ή υποστηρικτική θεραπεία (π.χ., θετική πίεση αέρα μέσω μάσκας).
 • Ωτίτιδες: Οι συχνές λοιμώξεις του μέσου ωτός μπορούν να προληφθούν με τη χρήση αεριστικών σωληνίσκων ή να αντιμετωπιστούν με αντιβιοτικά.
 • Σπονδυλική στένωση: Η στένωση του νωτιαίου σωλήνα μπορεί να προκαλέσει νευρολογικά προβλήματα, όπως πόνο, μούδιασμα ή αδυναμία στα άκρα. Η χειρουργική αποσυμπίεση μπορεί να ανακουφίσει τα συμπτώματα και να βελτιώσει τη νευρολογική λειτουργία.
 • Παχυσαρκία: Η υγιεινή διατροφή και η τακτική άσκηση είναι σημαντικές για την πρόληψη και τη διαχείριση της παχυσαρκίας, η οποία μπορεί να επιβαρύνει τις αρθρώσεις και να επιδεινώσει τα ορθοπεδικά προβλήματα.

Ορθοπεδική Θεραπεία

Η ορθοπεδική θεραπεία εστιάζει στη διόρθωση των σκελετικών ανωμαλιών και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ατόμων με αχονδροπλασία. Οι επεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν:

 • Επιμήκυνση των άκρων: Η χειρουργική επιμήκυνση των οστών των άκρων μπορεί να αυξήσει το ύψος και να βελτιώσει την αναλογία μεταξύ κορμού και άκρων.
 • Διόρθωση της κυρτής σπονδυλικής στήλης: Η χειρουργική επέμβαση μπορεί να διορθώσει την κύφωση και τη λόρδωση της σπονδυλικής στήλης, ανακουφίζοντας τον πόνο και βελτιώνοντας την στάση του σώματος.
 • Αντιμετώπιση της βλαισογονίας: Η βλαισογονία (γωνίωση προς τα έξω) των γονάτων μπορεί να διορθωθεί με ορθοπεδική επέμβαση για τη βελτίωση της ευθυγράμμισης των ποδιών και την πρόληψη της πρόωρης οστεοαρθρίτιδας.

Αναδυόμενες Θεραπείες

Η έρευνα για την αχονδροπλασία συνεχίζεται, με στόχο την ανάπτυξη νέων θεραπειών που θα μπορούσαν να τροποποιήσουν την πορεία της νόσου και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Οι αναδυόμενες θεραπείες περιλαμβάνουν φάρμακα που στοχεύουν τον υποδοχέα FGFR3, καθώς και γονιδιακές θεραπείες που θα μπορούσαν να διορθώσουν τη μετάλλαξη FGFR3.

 

Επίλογος

Η αχονδροπλασία αποτελεί μια πολυδιάστατη πάθηση που επηρεάζει τόσο τη σωματική όσο και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των ατόμων που ζουν με αυτή. Η κατανόηση της γενετικής βάσης, της κλινικής εικόνας και των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών είναι κρίσιμη για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Η έγκαιρη διάγνωση και η διεπιστημονική φροντίδα, που περιλαμβάνει ορθοπεδική, αναπνευστική, νευρολογική και ψυχολογική υποστήριξη, μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αχονδροπλασία και να τους επιτρέψουν να ζήσουν μια πλήρη και παραγωγική ζωή.

gnosiatriki.gr

 

Βιβλιογραφία

 • Pauli, R. M. (2019). Achondroplasia: a comprehensive clinical review. Orphanet journal of rare diseases, 14(1), 1-10. link.springer.com
 • Ornitz, D. M., & Legeai‐Mallet, L. (2017). Achondroplasia: Development, pathogenesis, and therapy. Developmental dynamics, 246(5), 363-379. onlinelibrary.wiley.com
 • Pauli, R. M., & Botto, L. D. (2021). Achondroplasia. Cassidy and Allanson’s Management of Genetic Syndromes (pp. 3-18). Wiley Online Library. onlinelibrary.wiley.com

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.