Αχαλασία οισοφάγου: Αίτια, διάγνωση και θεραπεία

Αχαλασία οισοφάγου: Σπάνια διαταραχή κινητικότητας που προκαλεί δυσφαγία και θωρακικό άλγος.

Η αχαλασία οισοφάγου είναι μια σπάνια πρωτοπαθής κινητική διαταραχή του οισοφάγου που επηρεάζει τόσο τη χάλαση του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα όσο και την περισταλτική κινητικότητα του οισοφάγου. Πρόκειται για μια χρόνια πάθηση που χαρακτηρίζεται από δυσκολία στην κατάποση (δυσφαγία) τόσο στερεών όσο και υγρών τροφών. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τα ευρήματα από δύο σημαντικές έρευνες: “Esophageal achalasia: current diagnosis and treatment” των Schlottmann και Patti (2018) και “Esophageal achalasia in the Veneto region: epidemiology and treatment” των Gennaro et al. (2011), οι οποίες διερευνούν τα πιο πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τη διάγνωση, την επιδημιολογία και τη θεραπεία της αχαλασίας οισοφάγου.

Η αχαλασία οισοφάγου, γνωστή και ως καρδιόσπασμος, είναι μια σπάνια νευρομυϊκή διαταραχή που επηρεάζει την ικανότητα του οισοφάγου να μεταφέρει την τροφή στο στομάχι. Χαρακτηρίζεται από την απώλεια των γαγγλιονικών κυττάρων του μυεντερικού πλέγματος και τη βλάβη των μεταγαγγλιονικών νευρώνων, οδηγώντας σε ανεπαρκή χάλαση του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα και διαταραχή της περισταλτικής κινητικότητας του οισοφάγου. Παρόλο που η αιτιολογία παραμένει άγνωστη, έχουν ενοχοποιηθεί γενετικοί και ανοσολογικοί παράγοντες. Η πάθηση αυτή συναντάται εξίσου στα δύο φύλα και συχνότερα στους ενήλικες ηλικίας 25-60 ετών.

 

Επιδημιολογία και Παθοφυσιολογία της Αχαλασίας Οισοφάγου

Η αχαλασία οισοφάγου είναι μια σπάνια διαταραχή που επηρεάζει την κινητικότητα του οισοφάγου, με σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Πρόκειται για μια πάθηση που απαιτεί έγκαιρη διάγνωση και κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση για την ανακούφιση των συμπτωμάτων και την πρόληψη επιπλοκών.

 

Επιπολασμός και επίπτωση

Σύμφωνα με τους Gennaro et al. στο άρθρο τους “Esophageal achalasia in the Veneto region: epidemiology and treatment” (2011), η αχαλασία οισοφάγου εμφανίζεται με επίπτωση 1-2 περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα ετησίως. Η νόσος μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε ηλικία, ωστόσο, η μέση ηλικία διάγνωσης είναι τα 50 έτη. Δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στον επιπολασμό μεταξύ ανδρών και γυναικών.

 

Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί

Η παθοφυσιολογία της αχαλασίας οισοφάγου χαρακτηρίζεται από την απώλεια των αναστολέων νευρώνων στο μυεντερικό πλέγμα του οισοφάγου, οδηγώντας σε υπερτονία και ανεπαρκή χάλαση του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα (ΚΟΣ). Επιπλέον, παρατηρείται απώλεια της περισταλτικής κινητικότητας στο σώμα του οισοφάγου. Αυτές οι διαταραχές οδηγούν σε δυσκολία στη δίοδο της τροφής προς το στομάχι, προκαλώντας τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της νόσου.

 

Αιτιολογικοί παράγοντες

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, η ακριβής αιτιολογία της αχαλασίας οισοφάγου παραμένει άγνωστη. Ωστόσο, έχουν προταθεί διάφοροι παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της νόσου. Όπως αναφέρουν οι Schlottmann και Patti στο άρθρο τους “Esophageal achalasia: current diagnosis and treatment” (2018), γενετικοί, ανοσολογικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες ενδέχεται να διαδραματίζουν ρόλο στην παθογένεση της αχαλασίας οισοφάγου. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει συσχέτιση με αυτοάνοσες διαταραχές, ιογενείς λοιμώξεις και γενετική προδιάθεση. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την πλήρη κατανόηση των υποκείμενων μηχανισμών που οδηγούν στην ανάπτυξη της νόσου.

 

Διάγνωση της Αχαλασίας Οισοφάγου

Η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση της αχαλασίας οισοφάγου είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Η διαγνωστική προσέγγιση περιλαμβάνει τη λεπτομερή αξιολόγηση της κλινικής εικόνας, σε συνδυασμό με εξειδικευμένες εξετάσεις που επιτρέπουν την επιβεβαίωση της διάγνωσης και τον αποκλεισμό άλλων παθήσεων με παρόμοια συμπτωματολογία.

 

Κλινική εικόνα και συμπτώματα

Τα κύρια συμπτώματα της αχαλασίας οισοφάγου περιλαμβάνουν:

 • Δυσφαγία: Δυσκολία στην κατάποση τόσο στερεών όσο και υγρών τροφών, που εμφανίζεται σταδιακά και επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου.
 • Αναγωγή: Επιστροφή άπεπτης τροφής από τον οισοφάγο προς το στόμα, ιδιαίτερα κατά την κατάκλιση.
 • Θωρακικό άλγος: Πόνος ή δυσφορία στο στήθος, που συχνά επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια ή μετά το γεύμα.
 • Απώλεια βάρους: Ακούσια απώλεια βάρους λόγω της δυσκολίας στην πρόσληψη τροφής.

Η παρουσία αυτών των συμπτωμάτων θα πρέπει να αποτελεί αφορμή για περαιτέρω διερεύνηση, καθώς η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Αχαλασία οισοφάγου: Διάγνωση με μανομετρία και ακτινογραφία

 

Διαγνωστικές εξετάσεις

Μανομετρία οισοφάγου

Η μανομετρία οισοφάγου αποτελεί τη gold standard εξέταση για τη διάγνωση της αχαλασίας. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη τεχνική που αξιολογεί την κινητικότητα και τη λειτουργία του οισοφάγου, μετρώντας τις πιέσεις σε διάφορα σημεία κατά μήκος του οργάνου. Τα χαρακτηριστικά ευρήματα στην αχαλασία περιλαμβάνουν την ανεπαρκή χάλαση του ΚΟΣ και την απουσία περισταλτικών κυμάτων στο σώμα του οισοφάγου.

 

Βαριούχος οισοφάγος

Η ακτινογραφία με βάριο (βαριούχος οισοφάγος) είναι μια απεικονιστική εξέταση που επιτρέπει την οπτικοποίηση της μορφολογίας και της λειτουργίας του οισοφάγου. Στην αχαλασία, παρατηρείται χαρακτηριστική εικόνα με διάταση του οισοφάγου, στένωση της γαστροοισοφαγικής συμβολής (σημείο “bird’s beak”) και καθυστερημένη δίοδο του βαρίου προς το στομάχι. Η εξέταση αυτή συμβάλλει στην επιβεβαίωση της διάγνωσης και στον αποκλεισμό άλλων παθήσεων.

 

Διαφορική διάγνωση

Η διαφορική διάγνωση της αχαλασίας οισοφάγου περιλαμβάνει παθήσεις με παρόμοια συμπτωματολογία, όπως:

 • Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος (ΓΟΠΝ)
 • Οισοφαγίτιδα
 • Καρκίνος του οισοφάγου
 • Διαταραχές κινητικότητας του οισοφάγου (π.χ. σπαστική διαταραχή, υπερκινητικός οισοφάγος)
 • Συστηματικά νοσήματα (π.χ. σκληρόδερμα, σαρκοείδωση)

Η προσεκτική αξιολόγηση του ιστορικού, η κλινική εξέταση και οι κατάλληλες διαγνωστικές εξετάσεις επιτρέπουν τη διαφοροποίηση της αχαλασίας από άλλες καταστάσεις και τη χάραξη του βέλτιστου θεραπευτικού πλάνου.

 

Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στην Αχαλασία Οισοφάγου

Η θεραπεία της αχαλασίας οισοφάγου στοχεύει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν φαρμακευτικές, ενδοσκοπικές και χειρουργικές προσεγγίσεις, με την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου να εξαρτάται από τη σοβαρότητα της νόσου, την ηλικία και τη γενική κατάσταση υγείας του ασθενούς.

 

Φαρμακευτική αντιμετώπιση

Η φαρμακευτική θεραπεία στην αχαλασία οισοφάγου έχει περιορισμένη αποτελεσματικότητα και συνήθως χρησιμοποιείται ως παρηγορητική αγωγή ή σε ασθενείς που δεν είναι κατάλληλοι για επεμβατικές μεθόδους. Φάρμακα όπως οι νιτρώδεις εστέρες και οι αναστολείς διαύλων ασβεστίου μπορούν να συμβάλλουν στη χάλαση του ΚΟΣ και τη βελτίωση της δυσφαγίας. Ωστόσο, η μακροχρόνια χρήση τους συχνά συνοδεύεται από ανεπιθύμητες ενέργειες και μειωμένη ανταπόκριση.

 

Ενδοσκοπικές θεραπείες

 Διαστολή με μπαλόνι

Η διαστολή με μπαλόνι είναι μια ελάχιστα επεμβατική ενδοσκοπική τεχνική που στοχεύει στη διάταση του ΚΟΣ. Όπως περιγράφουν οι Schlottmann και Patti, πρόκειται για μια αποτελεσματική μέθοδο που επιτυγχάνει ανακούφιση των συμπτωμάτων στο 70-80% των ασθενών. Ωστόσο, ενδέχεται να απαιτηθούν επαναληπτικές συνεδρίες για τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος, ενώ υπάρχει και ένας μικρός κίνδυνος διάτρησης του οισοφάγου.

 

Περισφιγκτηριακή ενδοσκοπική μυοτομή (POEM)

Η POEM αποτελεί μια καινοτόμο ενδοσκοπική τεχνική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Κατά τη διαδικασία αυτή, πραγματοποιείται διατομή των μυϊκών ινών του ΚΟΣ, επιτρέποντας τη βελτίωση της διόδου της τροφής προς το στομάχι. Η POEM φαίνεται να έχει παρόμοια αποτελεσματικότητα με τη λαπαροσκοπική μυοτομή Heller, με το πλεονέκτημα της ελάχιστης επεμβατικότητας και του μειωμένου κινδύνου επιπλοκών.

 

Χειρουργική αντιμετώπιση: Λαπαροσκοπική μυοτομή Heller

Η λαπαροσκοπική μυοτομή Heller παραμένει η πιο διαδεδομένη χειρουργική επιλογή για την αντιμετώπιση της αχαλασίας οισοφάγου. Κατά τη επέμβαση αυτή, πραγματοποιείται διατομή των μυϊκών ινών του ΚΟΣ, επιτρέποντας την αποκατάσταση της δυσφαγίας σε ποσοστό έως και 90% των ασθενών. Οι Gennaro et al. τονίζουν ότι η μυοτομή Heller συχνά συνδυάζεται με μια αντιπαλινδρομική επέμβαση (π.χ. θολοπλαστική Dor) για την πρόληψη της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης μετεγχειρητικά. Παρά την αποτελεσματικότητά της, η επέμβαση εγκυμονεί κινδύνους όπως διάτρηση, λοίμωξη και δυσφαγία μετεγχειρητικά.

Η επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης για την αχαλασία οισοφάγου απαιτεί εξατομικευμένη αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του ασθενούς, τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και τις προτιμήσεις του. Η στενή συνεργασία μεταξύ γαστρεντερολόγων, χειρουργών και του ασθενούς είναι απαραίτητη για τη λήψη της βέλτιστης απόφασης και την επίτευξη του καλύτερου δυνατού θεραπευτικού αποτελέσματος.

 

Επίλογος

Η αχαλασία οισοφάγου αποτελεί μια σπάνια διαταραχή κινητικότητας που επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση είναι καθοριστικής σημασίας για την ανακούφιση των συμπτωμάτων και την πρόληψη επιπλοκών. Όπως τονίζει ο Δρ. Σάμπαλης, η επιλογή της βέλτιστης θεραπείας απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις προτιμήσεις του ασθενούς. Με τις σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους και τις εξελίξεις στις ενδοσκοπικές και χειρουργικές τεχνικές, οι προοπτικές για τους ασθενείς με αχαλασία οισοφάγου είναι ολοένα και πιο ευοίωνες. Η περαιτέρω έρευνα και η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη νόσο αυτή αναμένεται να συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση, βελτιώνοντας την έκβαση για τους πάσχοντες.

gnosiatriki.gr

 

Βιβλιογραφία

 1. Schlottmann, F., & Patti, M. G. (2018). Esophageal achalasia: current diagnosis and treatment. Expert Review of Gastroenterology & Hepatology, 12(7), 711-721. tandfonline
 2. Gennaro, N., Portale, G., Gallo, C., Rocchietto, S., Caruso, V., Costantini, M., Salvador, R., Ruol, A., & Zaninotto, G. (2011). Esophageal achalasia in the Veneto region: epidemiology and treatment. Journal of Gastrointestinal Surgery, 15(3), 423-428. sciencedirect
 3. Γιώργος Σάμπαλης. “Η αχαλασία ή καρδιόσπασμος είναι μία πρωτοπαθής κινητική διαταραχή του οισοφάγου. sambalis.gr

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.