Αϋπνία – Η Απαρχή Πολλών Προβλημάτων Υγείας

Πίνακας Περιεχομένων

Η αϋπνία είναι μια πολύπλοκη και διαδεδομένη διαταραχή ύπνου

Η αϋπνία αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες διαταραχές ύπνου στον σύγχρονο κόσμο. Σύμφωνα με την τρίτη έκδοση της Διεθνούς Ταξινόμησης των Διαταραχών Ύπνου (ICSD-3) (“Classification of Sleep Disorders-Third Edition” του Michael J. Thorpy), καθώς και τη μελέτη του Michael J. Sateia με τίτλο “International Classification of Sleep Disorders-Third Edition”, η αϋπνία κατατάσσεται πλέον σε μία ενιαία κατηγορία, αντικατοπτρίζοντας τις πρόσφατες εξελίξεις στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας της. Στην παρούσα ανάλυση θα εξετάσουμε εκτενώς αυτή τη διαδεδομένη διαταραχή ύπνου.

Η αϋπνία, μια πάθηση που μαστίζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, δεν αποτελεί απλώς μια παροδική ενόχληση, αλλά μία πολύπλοκη διαταραχή με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής. Καθώς η σύγχρονη κοινωνία γίνεται ολοένα και πιο δυναμική και απαιτητική, έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα δημόσιας υγείας της εποχής μας. Συνεπώς, η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη κατανόηση αυτής της διαταραχής καθίσταται επιτακτική, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι συνέπειές της.

 

Ορισμός και Βασικά Χαρακτηριστικά της

Τι είναι η Αϋπνία;

Πρόκειται για μια πολυδιάστατη διαταραχή ύπνου που χαρακτηρίζεται από δυσκολία στην έναρξη ή διατήρηση του ύπνου, συχνές αφυπνίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας ή την αίσθηση ενός μη ανακουφιστικού ύπνου. Παρά την ύπαρξη επαρκούς χρόνου και συνθηκών για επαρκή ύπνο, οι άνθρωποι με αϋπνία αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην επίτευξη ή διατήρηση ενός φυσιολογικού, ανακουφιστικού κύκλου ύπνου-αφύπνισης.

 

Πώς εκδηλώνεται;

Μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Δυσκολία Έναρξης Ύπνου: Άτομα με αϋπνία συχνά αναφέρουν ότι χρειάζονται περισσότερο από 30 λεπτά για να αποκοιμηθούν μετά τη μετάβαση στο κρεβάτι.
 • Διατηρησιμότητα Ύπνου: Ακόμη και όταν καταφέρνουν να αποκοιμηθούν, συχνά ξυπνούν πολλές φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επανάληψη του ύπνου.
 • Μη Ανακουφιστικός Ύπνος: Παρά τη διάρκεια του ύπνου, πολλοί πάσχοντες από αϋπνία αναφέρουν ότι δεν αισθάνονται ανανεωμένοι ή ξεκούραστοι μετά τον ύπνο, γεγονός που υποδηλώνει χαμηλή ποιότητα ύπνου.

Τύποι Αϋπνίας

Σύμφωνα με την τρίτη έκδοση της Διεθνούς Ταξινόμησης των Διαταραχών Ύπνου (ICSD-3), έχει ενοποιηθεί σε μία ενιαία κατηγορία, αντανακλώντας την πρόσφατη πρόοδο στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας της. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν διάφοροι τύποι αϋπνίας, όπως:

 • Οξεία Αϋπνία: Αναφέρεται σε περιστασιακά επεισόδια που σχετίζονται με συγκεκριμένους παράγοντες στρες ή αλλαγές στη ζωή.
 • Χρόνια Αϋπνία: Ορίζεται ως η παρουσία συμπτωμάτων για τουλάχιστον τρεις νύχτες την εβδομάδα για διάστημα τριών μηνών ή περισσότερο.
 • Αϋπνία Έναρξης: Περιλαμβάνει κυρίως δυσκολίες στην έναρξη του ύπνου.
 • Αϋπνία Διατήρησης: Χαρακτηρίζεται από συχνές αφυπνίσεις και δυσκολίες στη διατήρηση του ύπνου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ανεξάρτητα από τον τύπο, μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και την ευημερία ενός ατόμου. Η αναγνώριση και η κατάλληλη αντιμετώπιση της αϋπνίας είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με τον Michael J. Sateia, η ταξινόμησή της σε μία ενιαία κατηγορία στην ICSD-3 “αντικατοπτρίζει τις πρόσφατες εξελίξεις στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας της”. Αυτή η νέα προσέγγιση αναμένεται να διευκολύνει την ακριβέστερη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της διαταραχής.

 

Αιτίες και Παράγοντες Κινδύνου

Ψυχολογικοί και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες

Η αϋπνία μπορεί να προκληθεί από μια σειρά ψυχολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που διαταράσσουν τον φυσιολογικό κύκλο ύπνου-αφύπνισης. Άγχος, στρες, κατάθλιψη και άλλες ψυχικές διαταραχές συχνά συνδέονται με δυσκολίες στον ύπνο. Το χρόνιο άγχος και η υπερδιέγερση μπορούν να προκαλέσουν μια κατάσταση υπερεγρήγορσης που καθιστά δύσκολη την επίτευξη ύπνου.

Επιπλέον, περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως ο θόρυβος, η ακατάλληλη θερμοκρασία δωματίου, η έκθεση σε φως κατά τη διάρκεια της νύχτας και ακόμη και το άβολο κρεβάτι μπορούν να διαταράξουν σημαντικά τον ύπνο. Οι απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής, όπως οι αυξημένες επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, συχνά οδηγούν σε ανεπαρκή ύπνο και διαταραχές του κιρκάδιου ρυθμού.

Ιατρικές Παθήσεις και Φάρμακα

Πολλές ιατρικές καταστάσεις μπορούν να προκαλέσουν ή να την επιδεινώσουν. Χρόνιος πόνος, αναπνευστικά προβλήματα, καρδιακές παθήσεις, νευρολογικές διαταραχές και ορμονικές διαταραχές είναι μερικές από τις συχνότερες αιτίες. Επιπλέον, ορισμένα φάρμακα, όπως αντικαταθλιπτικά, αντιϋπερτασικά και στεροειδή, μπορούν να προκαλέσουν αϋπνία ως παρενέργεια.

Άλλοι Παράγοντες Κινδύνου

Πέρα από τους παραπάνω παράγοντες, υπάρχουν και άλλες συνθήκες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισής της. Οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε σύγκριση με τους άνδρες, ενώ η αϋπνία είναι πιο συχνή στους ηλικιωμένους. Επίσης, η κληρονομικότητα και ορισμένοι τρόποι ζωής, όπως η κατανάλωση καφεΐνης ή αλκοόλ κοντά στην ώρα της κατάκλισης, μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της διαταραχής.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε και να αντιμετωπίζουμε τους υποκείμενους παράγοντες που συμβάλλουν στην αϋπνία, προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και να προλάβουμε τις σοβαρές επιπτώσεις της στην υγεία. Μια ολιστική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη όλους τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική διαχείρισή της.

 

Συμπτώματα και Επιπτώσεις στην Υγεία

Κύρια Συμπτώματα

Η αϋπνία χαρακτηρίζεται από μια σειρά συμπτωμάτων που επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου και την καθημερινή λειτουργικότητα. Τα πιο κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

 • Δυσκολία στην Έναρξη του Ύπνου: Άτομα με αϋπνία συχνά αναφέρουν ότι χρειάζονται πάνω από 30 λεπτά για να αποκοιμηθούν μετά τη μετάβαση στο κρεβάτι.
 • Συχνές Αφυπνίσεις κατά τη Διάρκεια της Νύχτας: Ακόμη και αν καταφέρουν να αποκοιμηθούν, οι πάσχοντες τείνουν να ξυπνούν πολλές φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας, με δυσκολία στην επανάληψη του ύπνου.
 • Πρώιμη Αφύπνιση: Ορισμένοι άνθρωποι ξυπνούν αρκετές ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αφύπνισης και δεν μπορούν να ξανακοιμηθούν.
 • Μη Ανακουφιστικός Ύπνος: Παρά την επαρκή διάρκεια του ύπνου, οι πάσχοντες από αϋπνία συχνά αναφέρουν ότι δεν αισθάνονται ανανεωμένοι ή ξεκούραστοι μετά τον ύπνο.

Σωματικές και Ψυχολογικές Επιπτώσεις

Η χρόνια αϋπνία μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία. Μερικές από τις πιο κοινές επιπτώσεις περιλαμβάνουν:

 • Κόπωση και Υπνηλία κατά τη Διάρκεια της Ημέρας: Η ανεπαρκής ή κακής ποιότητας ύπνος μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη κόπωση, μειωμένη ενεργητικότητα και υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας.
 • Προβλήματα Συγκέντρωσης και Μνήμης: Η αϋπνία μπορεί να επηρεάσει τις γνωστικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της προσοχής, της συγκέντρωσης και της μνήμης.
 • Διαταραχές Διάθεσης: Η χρόνια έλλειψη ύπνου έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο για κατάθλιψη, άγχος και άλλες διαταραχές διάθεσης.
 • Προβλήματα Ανοσοποιητικού Συστήματος: Η αϋπνία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο για ασθένειες.

Κοινωνικές και Επαγγελματικές Επιπτώσεις

Πέρα από τις σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις, μπορεί να έχει σημαντικές κοινωνικές και επαγγελματικές συνέπειες, όπως:

 • Μειωμένη Παραγωγικότητα στην Εργασία: Η κόπωση και οι γνωστικές δυσκολίες που σχετίζονται με την αϋπνία μπορούν να οδηγήσουν σε μειωμένη απόδοση και παραγωγικότητα στην εργασία.
 • Προβλήματα στις Διαπροσωπικές Σχέσεις: Η αϋπνία μπορεί να προκαλέσει ευερεθιστότητα και δυσκολίες στη διαχείριση συναισθημάτων, επηρεάζοντας αρνητικά τις διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Αυξημένος Κίνδυνος Ατυχημάτων: Η υπνηλία και οι δυσκολίες συγκέντρωσης που συνδέονται με την αϋπνία αυξάνουν τον κίνδυνο για ατυχήματα, τόσο στην εργασία όσο και στην οδήγηση.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε και να αντιμετωπίζουμε έγκαιρα την αϋπνία προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανές επιπτώσεις της στην υγεία και την ποιότητα ζωής. Μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει διάφορες θεραπευτικές μεθόδους μπορεί να βοηθήσει στην αποτελεσματική διαχείριση της διαταραχής.

 

Διάγνωση και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

Διαγνωστικές Δοκιμασίες και Αξιολόγηση

Η διάγνωσή της βασίζεται σε μια λεπτομερή αξιολόγηση των συμπτωμάτων, του ιστορικού υγείας και των πιθανών υποκείμενων αιτιών. Οι επαγγελματίες υγείας συχνά χρησιμοποιούν τα ακόλουθα εργαλεία για τη διάγνωση της αϋπνίας:

 • Ημερολόγιο Ύπνου: Ο ασθενής καταγράφει λεπτομερώς τις συνήθειες ύπνου του για έναν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 • Ερωτηματολόγια και Κλίμακες Αξιολόγησης: Χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων και των επιπτώσεων στην καθημερινή λειτουργικότητα.
 • Πολυσωματογραφία: Μια διαγνωστική δοκιμασία που καταγράφει διάφορες παραμέτρους κατά τη διάρκεια του ύπνου, όπως την κίνηση των ματιών, την καρδιακή λειτουργία και τη δραστηριότητα του εγκεφάλου.
 • Ακτιγραφία: Μια μη επεμβατική μέθοδος για την παρακολούθηση των κύκλων ύπνου-αφύπνισης χρησιμοποιώντας ένα φορητό βραχιολάκι.

Η αξιολόγηση της αϋπνίας περιλαμβάνει επίσης τον αποκλεισμό άλλων ιατρικών καταστάσεων ή διαταραχών ύπνου που μπορεί να προκαλούν παρόμοια συμπτώματα.

 

Φαρμακευτική Αγωγή

Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βραχυπρόθεσμη ανακούφιση των συμπτωμάτων της αϋπνίας, αλλά δεν θεωρείται μακροπρόθεσμη λύση. Οι πιο συχνά συνταγογραφούμενες κατηγορίες φαρμάκων περιλαμβάνουν:

 • Υπνωτικά: Όπως οι βενζοδιαζεπίνες και οι μη βενζοδιαζεπινικοί αγωνιστές των υποδοχέων των βενζοδιαζεπινών, που βοηθούν στην έναρξη και διατήρηση του ύπνου.
 • Αγωνιστές Μελατονίνης: Όπως η ραμελτεόνη, που ρυθμίζουν τον κιρκάδιο ρυθμό και διευκολύνουν τον ύπνο.
 • Αντικαταθλιπτικά: Συγκεκριμένα αντικαταθλιπτικά, όπως η δοξεπίνη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία της αϋπνίας σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ψυχοθεραπευτικές Παρεμβάσεις

Οι ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές για τη διαχείριση της χρόνιας αϋπνίας και προτιμώνται έναντι της μακροχρόνιας φαρμακευτικής αγωγής. Μερικές από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ψυχοθεραπείες περιλαμβάνουν:

 • Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία για την Αϋπνία (CBT-I): Αυτή η θεραπεία στοχεύει στην αλλαγή των δυσλειτουργικών σκέψεων και συμπεριφορών που σχετίζονται με τον ύπνο.
 • Τεχνικές Χαλάρωσης: Όπως η προοδευτική μυϊκή χαλάρωση και οι τεχνικές αναπνοής, που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του άγχους και της υπερδιέγερσης.
 • Θεραπεία Συμπεριφοράς Ύπνου: Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει τεχνικές όπως η περιορισμένη χρήση του κρεβατιού και ο έλεγχος του φωτός, για τη βελτίωση των συνηθειών ύπνου.

Συμπληρωματικές και Εναλλακτικές Θεραπείες

Πέρα από τις παραδοσιακές θεραπευτικές προσεγγίσεις, ορισμένες συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες μπορεί να βοηθήσουν στη βελτίωση του ύπνου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας πριν δοκιμάσετε οποιαδήποτε εναλλακτική θεραπεία, καθώς ορισμένες μπορεί να έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες ή αλληλεπιδράσεις με φάρμακα. Μερικές από τις πιο διαδεδομένες εναλλακτικές θεραπείες για την αϋπνία περιλαμβάνουν:

 • Συμπληρώματα Διατροφής: Όπως η μελατονίνη, η βαλεριάνα και ο λυκίσκος, που μπορούν να προωθήσουν τον ύπνο σε ορισμένους ανθρώπους.
 • Ρεφλεξολογία: Η εφαρμογή πίεσης σε συγκεκριμένα σημεία των χεριών και των ποδιών μπορεί να βοηθήσει στη χαλάρωση και τη βελτίωση του ύπνου.
 • Βελονισμός: Αυτή η αρχαία κινεζική πρακτική έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της αϋπνίας και άλλων διαταραχών ύπνου.

Η επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης για την αϋπνία εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η σοβαρότητα των συμπτωμάτων, οι υποκείμενες αιτίες και οι προτιμήσεις του ασθενούς. Μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει διάφορες μεθόδους μπορεί να είναι η πιο αποτελεσματική λύση για πολλούς ανθρώπους.

Σύμφωνα με την μελέτη “International Classification of Sleep Disorders-Third Edition”, η ενοποίηση της αϋπνίας σε μία κατηγορία στην ICSD-3 αναμένεται να “διευκολύνει την ακριβέστερη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της διαταραχής”. Αυτή η νέα προσέγγιση στην ταξινόμηση υπογραμμίζει την ανάγκη για εξατομικευμένες και ολοκληρωμένες θεραπευτικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση της αϋπνίας.

 

Επίλογος

Η αϋπνία είναι μια πολύπλοκη και διαδεδομένη διαταραχή ύπνου που μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία και την ποιότητα ζωής. Καθώς η κατανόηση της παθοφυσιολογίας της αϋπνίας εξελίσσεται, οι νέες ταξινομήσεις, όπως η ICSD-3, προσφέρουν μια πιο ακριβή και ολιστική προσέγγιση στη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση. Μέσω μιας συνδυασμένης προσπάθειας που περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις και υγιεινές συνήθειες ζωής, είναι δυνατή η αποτελεσματική διαχείριση της αϋπνίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που πάσχουν από αυτή τη διαταραχή.

gnosiatriki.gr

 

Βιβλιογραφία

 • Thorpy, MJ. “Classification of sleep disorders.” Neurotherapeutics, 2012. Elsevier. Link
 • Altevogt, BM, & Colten, HR. “Sleep disorders and sleep deprivation: an unmet public health problem.” 2006. Google Books. Link
 • Sateia, MJ. “International classification of sleep disorders.” Chest, 2014. Elsevier. Link

 

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η αϋπνία;

Η αϋπνία είναι μια κοινή διαταραχή ύπνου που χαρακτηρίζεται από δυσκολία στην έλευση ή τη διατήρηση του ύπνου. Μπορεί να οδηγήσει σε κούραση, μειωμένη ενέργεια και δυσκολία στη συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αν αντιμετωπίζετε επίμονα προβλήματα ύπνου, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν γιατρό για καθοδήγηση και πιθανές λύσεις.

Ποιες είναι οι πιθανές αιτίες της αϋπνίας;

Η αϋπνία μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες, όπως στρες, άγχος, κατάθλιψη, ορισμένες ιατρικές παθήσεις, φάρμακα, καφεΐνη, αλκοόλ και ακανόνιστα ωράρια ύπνου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αϋπνία μπορεί να είναι σύμπτωμα μιας υποκείμενης ιατρικής πάθησης. Για τον εντοπισμό της βασικής αιτίας της αϋπνίας σας, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της αϋπνίας στην υγεία;

Η χρόνια αϋπνία μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία. Μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο παχυσαρκίας, διαβήτη, καρδιαγγειακών παθήσεων, κατάθλιψης και εξασθένησης του ανοσοποιητικού συστήματος. Αν αντιμετωπίζετε επίμονα προβλήματα ύπνου, είναι ζωτικής σημασίας να αναζητήσετε ιατρική συμβουλή για να αποφύγετε δυνητικά σοβαρές επιπλοκές.

Πώς μπορώ να βελτιώσω τον ύπνο μου;

Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που μπορείτε να δοκιμάσετε για να βελτιώσετε τον ύπνο σας, όπως η τήρηση ενός συνεπούς προγράμματος ύπνου, η δημιουργία ενός άνετου περιβάλλοντος ύπνου, ο περιορισμός της καφεΐνης και του αλκοόλ, η άσκηση τακτικά και η διαχείριση του στρες. Αν τα προβλήματα ύπνου επιμένουν παρά τις αλλαγές στον τρόπο ζωής, είναι σημαντικό να ζητήσετε ιατρική συμβουλή.

Ποιες είναι οι θεραπείες για την αϋπνία;

Οι θεραπείες για την αϋπνία περιλαμβάνουν αλλαγές στον τρόπο ζωής, γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία, τεχνικές χαλάρωσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, φάρμακα. Η πιο κατάλληλη προσέγγιση εξαρτάται από τη σοβαρότητα και τις υποκείμενες αιτίες της αϋπνίας σας. Είναι σημαντικό να συνεργαστείτε με έναν γιατρό για να αναπτύξετε ένα εξατομικευμένο σχέδιο θεραπείας.

Πότε πρέπει να δω γιατρό για την αϋπνία;

Αν αντιμετωπίζετε επίμονα προβλήματα ύπνου που επηρεάζουν την καθημερινή σας λειτουργία ή την ποιότητα ζωής σας, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Ένας γιατρός μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τις υποκείμενες αιτίες της αϋπνίας σας και να προτείνει κατάλληλες στρατηγικές θεραπείας. Μην διστάσετε να ζητήσετε ιατρική συμβουλή αν τα προβλήματα ύπνου επιμένουν.

Μπορεί η αϋπνία να οδηγήσει σε άλλες ασθένειες;

Η χρόνια αϋπνία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης διαφόρων προβλημάτων υγείας, όπως παχυσαρκία, διαβήτης, καρδιακές παθήσεις, κατάθλιψη και άγχος. Μπορεί επίσης να εξασθενίσει το ανοσοποιητικό σύστημα, καθιστώντας σας πιο ευάλωτους σε ασθένειες. Αν αντιμετωπίζετε επίμονη αϋπνία, είναι ζωτικής σημασίας να αναζητήσετε ιατρική καθοδήγηση για να μειώσετε τον κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.