Αδενοειδές Κυστικό Καρκίνωμα

Το αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα είναι σπάνιος καρκίνος των σιελογόνων αδένων

Το αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα είναι ένας σπάνιος τύπος καρκίνου που προκαλεί αρκετή ανησυχία στην ιατρική κοινότητα. Στο παρόν άρθρο, θα εξετάσουμε τις πρόσφατες εξελίξεις και ανακαλύψεις σχετικά με αυτή την ασθένεια, βασιζόμενοι σε αξιόπιστες επιστημονικές έρευνες (Coca-Pelaz et al., 2015, “Adenoid cystic carcinoma of the head and neck–An update”; Jaso & Malhotra, 2011, “Adenoid cystic carcinoma”; Dillon et al., 2016, “Adenoid cystic carcinoma: a review of recent advances, molecular targets, and clinical trials”).

Το αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα είναι ένας επίμονος και ύπουλος όγκος με υψηλό ποσοστό υποτροπών και μεταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι αναπτύσσεται αργά, μπορεί να εξαπλωθεί σε άλλες περιοχές του σώματος πριν γίνουν αντιληπτά τα συμπτώματα. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην κατανόηση της παθογένεσης και της μοριακής βιολογίας αυτού του τύπου καρκίνου έχει οδηγήσει σε νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, προσφέροντας ελπίδα για καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών (Dillon et al., 2016).

 

Κλινική Εικόνα και Διάγνωση

Το αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα μπορεί να προσβάλλει διάφορες ανατομικές περιοχές, με συχνότερη εντόπιση στους μεγάλους και μικρούς σιελογόνους αδένες, τους τραχειοβρογχικούς αδένες και τους ρινικούς κόλπους. Ωστόσο, έχει αναφερθεί και σε άλλους ιστούς, όπως το δέρμα, το μαστό και τους ενδοκρινείς αδένες.

 

Συμπτώματα

Τα αρχικά συμπτώματα μπορεί να είναι ήπια και μη ειδικά, καθιστώντας τη διάγνωση προβληματική. Συνήθως, ο ασθενής παρουσιάζει:

 • Άνευ αιτίας εμφάνιση όγκου ή μάζας στην περιοχή του στόματος, του τραχήλου ή του προσώπου
 • Επίμονο άλγος ή αίσθημα καύσου στην προσβεβλημένη περιοχή
 • Διαταραχές της όσφρησης ή της γεύσης
 • Δυσκαταποσία ή δυσφωνία

Η διάγνωση απαιτεί ιστολογική επιβεβαίωση μέσω βιοψίας, ενώ απεικονιστικές εξετάσεις, όπως αξονική και μαγνητική τομογραφία, είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της έκτασης της νόσου.

 

Ιστολογικά Χαρακτηριστικά

Το αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα παρουσιάζει μια ποικιλία ιστολογικών υποτύπων, με τρεις κύριες μορφές:

 1. Στερεός υπότυπος: Αποτελείται από συμπαγείς στοίβες βασικών επιθηλιακών κυττάρων με ελάχιστη σχηματισμό κυστικών δομών.
 2. Κριβρωτός υπότυπος: Χαρακτηρίζεται από ένα δικτυωτό πρότυπο με ψευδοκυστικές περιοχές που θυμίζουν ελβετικό τυρί.
 3. Σωληνωτός υπότυπος: Αποτελείται από διακριτούς σωληνωτούς σχηματισμούς με εσωτερικές αδενικές κοιλότητες.

Ο κάθε υπότυπος συνδέεται με διαφορετική κλινική συμπεριφορά και πρόγνωση. Ο στερεός υπότυπος θεωρείται ο πιο επιθετικός, ενώ ο κριβρωτός σχετίζεται με καλύτερη πρόγνωση (Coca-Pelaz et al., 2015).

 

Σταδιοποίηση και Διασπορά

Λόγω της βραδείας ανάπτυξης και της περινευρικής διήθησης, το αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα συχνά διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Η σταδιοποίηση βασίζεται στο μέγεθος του πρωτοπαθούς όγκου, τη διήθηση σε παρακείμενους ιστούς και την παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων.

Παρά την αρχική τοπική εντόπιση, η νόσος μπορεί να μεταστατική διασπορά μέσω:

 • Περινευρικής διήθησης κατά μήκος των κρανιακών νεύρων
 • Αιματογενούς διασποράς στους πνεύμονες, το ήπαρ και τα οστά
 • Λεμφογενούς διασποράς (σπάνια)

Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη σταδιοποίηση είναι ζωτικής σημασίας για την επιλογή της βέλτιστης θεραπευτικής προσέγγισης (Jaso & Malhotra, 2011).

 

Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

Η αντιμετώπιση του αδενοειδούς κυστικού καρκινώματος απαιτεί μια πολυδιάστατη προσέγγιση που συνδυάζει διάφορες θεραπευτικές μεθόδους, ανάλογα με το στάδιο, την εντόπιση και την έκταση της νόσου.

 

Χειρουργική Εκτομή

Η χειρουργική επέμβαση αποτελεί τη βάση της θεραπείας για τους εγχειρίσιμους όγκους. Ωστόσο, η ριζική εκτομή είναι συχνά δύσκολη λόγω της περινευρικής διήθησης και της εγγύτητας σε κρίσιμες ανατομικές δομές.

Οι χειρουργικές επιλογές περιλαμβάνουν:

 • Ευρεία τοπική εκτομή: Αφαίρεση του όγκου με περιθώριο υγιούς ιστού.
 • Κρανιοτομή: Για όγκους που επεκτείνονται στην κρανιακή κοιλότητα.
 • Τραχηλοτομή: Για όγκους του λάρυγγα και του φάρυγγα.
 • Επέμβαση διάσωσης: Μετά από ανεπαρκή χειρουργική εκτομή ή υποτροπή.

 

Ακτινοθεραπεία

Η ακτινοθεραπεία είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος στη θεραπεία του αδενοειδούς κυστικού καρκινώματος, τόσο ως συμπληρωματική μετεγχειρητική θεραπεία όσο και ως πρωτοπαθής θεραπεία για μη εγχειρήσιμους όγκους.

Οι κύριες μορφές ακτινοθεραπείας περιλαμβάνουν:

 • Εξωτερική ακτινοθεραπεία: Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του τοπικού όγκου και τη μείωση του κινδύνου υποτροπής.
 • Βραχυθεραπεία: Εμφύτευση ραδιενεργών σπόρων άμεσα στον όγκο για εντοπισμένη θεραπεία.
 • Ακτινοχειρουργική (CyberKnife): Παρέχει εστιασμένη και ακριβή ακτινοθεραπεία με ελάχιστη βλάβη στους γειτονικούς ιστούς (Dillon et al., 2016).

 

Χημειοθεραπεία

Η χημειοθεραπεία έχει περιορισμένο ρόλο ως μονοθεραπεία, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία ή χειρουργική επέμβαση για τη θεραπεία εκτεταμένης ή μεταστατικής νόσου.

Τα συνήθη χημειοθεραπευτικά σχήματα περιλαμβάνουν:

 • Κυκλοφοσφαμίδη, δοξορουβικίνη και σισπλατίνη
 • Παλλιδόξη και κετοφαρμακεύτικα
 • Νεότερους στοχευμένους παράγοντες που αναστέλλουν συγκεκριμένα μοριακά μονοπάτια στον όγκο (Coca-Pelaz et al., 2015).

Η επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης απαιτεί μια πολυδιάστατη αξιολόγηση του ασθενούς και της νόσου, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, η γενική κατάσταση υγείας και οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.

 

Πρόγνωση και Παρακολούθηση

Η πρόγνωση για τους ασθενείς με αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα ποικίλλει σημαντικά και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το στάδιο της νόσου κατά τη διάγνωση, ο ιστολογικός υπότυπος και η ανατομική θέση του όγκου.

 

Προγνωστικοί Παράγοντες

Οι ακόλουθοι παράγοντες σχετίζονται με λιγότερο ευνοϊκή πρόγνωση:

 • Προχωρημένο στάδιο νόσου: Η παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων επιφέρει σημαντικά χειρότερη επιβίωση.
 • Στερεός ιστολογικός υπότυπος: Συνδέεται με πιο επιθετική συμπεριφορά και υψηλότερο κίνδυνο υποτροπής.
 • Εντόπιση στο εγκεφαλικό στέλεχος ή τη βάση του κρανίου: Καθιστά δύσκολη την πλήρη χειρουργική εκτομή.

Αντίθετα, οι ασθενείς με μικρούς, καλά περιγεγραμμένους όγκους και κριβρωτό ή σωληνωτό ιστολογικό υπότυπο έχουν καλύτερη πρόγνωση.

 

Αδενοειδές Κυστικό Καρκίνωμα: Ποσοστά Επιβίωσης

Σύμφωνα με μελέτες, τα ποσοστά 5ετούς επιβίωσης για το αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα κυμαίνονται από 35% έως 70%, ανάλογα με τους προγνωστικούς παράγοντες (Coca-Pelaz et al., 2015). Ωστόσο, η νόσος έχει την τάση να υποτροπιάζει, ακόμη και μετά από πολλά χρόνια, καθιστώντας απαραίτητη την μακροχρόνια παρακολούθηση.

 

Παρακολούθηση και Διαχείριση Υποτροπών

Λόγω του υψηλού κινδύνου υποτροπής, οι ασθενείς με αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα απαιτούν στενή παρακολούθηση μετά την αρχική θεραπεία. Αυτή περιλαμβάνει:

 • Τακτικές κλινικές εξετάσεις και απεικονιστικές εξετάσεις (CT, MRI)
 • Έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση τυχόν υποτροπών
 • Πολυδιάστατη θεραπευτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των υποτροπών, συμπεριλαμβανομένης της επανάληψης της χειρουργικής επέμβασης, της ακτινοθεραπείας και της χημειοθεραπείας.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στρατηγικών, όπως η στοχευμένη θεραπεία και η ανοσοθεραπεία, με σκοπό τη βελτίωση των αποτελεσμάτων για τους ασθενείς με αυτόν τον επίμονο τύπο καρκίνου (Dillon et al., 2016).

 

Επίλογος

Το αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα αποτελεί μια πρόκληση για τους κλινικούς ιατρούς λόγω της ύπουλης φύσης του και της τάσης για απομακρυσμένη μετάσταση. Παρά τις προόδους στην κατανόηση της βιολογίας και της παθογένεσής του, η αντιμετώπισή του παραμένει δύσκολη, απαιτώντας μια ολοκληρωμένη, πολυεπίπεδη προσέγγιση. Η έγκαιρη διάγνωση, η κατάλληλη σταδιοποίηση και η εξατομικευμένη θεραπευτική στρατηγική είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της πρόγνωσης. Με τη συνεχιζόμενη έρευνα και την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών μεθόδων, υπάρχει ελπίδα για καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.

gnosiatriki.gr

 

Βιβλιογραφία

 • Coca-Pelaz, A., Rodrigo, J. P., Bradley, P. J., Venegas, M. P., Ferlito, A., Strojan, P., … & Suárez, C. (2015). Adenoid cystic carcinoma of the head and neck–An update. Oral oncology, 51(7), 652-661. sciencedirect
 • Jaso, J., & Malhotra, R. (2011). Adenoid cystic carcinoma. Archives of pathology & laboratory medicine, 135(4), 511-515. meridian.allenpress
 • Dillon, P. M., Chakraborty, S., Moskaluk, C. A., Jenson, A. B., & Prasad, M. L. (2016). Adenoid cystic carcinoma: a review of recent advances, molecular targets, and clinical trials. Head & neck, 38(4), 620-627. onlinelibrary.wiley

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το Αδενοειδές Κυστικό Καρκίνωμα;

Το Αδενοειδές Κυστικό Καρκίνωμα (ACC) είναι ένας σπάνιος τύπος καρκίνου που προέρχεται από τους αδένες, συνήθως στο κεφάλι και τον λαιμό, αλλά μπορεί επίσης να εμφανιστεί στο στήθος, τους πνεύμονες ή άλλα μέρη του σώματος. Χαρακτηρίζεται από αργή ανάπτυξη αλλά μπορεί να είναι επιθετικό και να εξαπλωθεί σε άλλους ιστούς. Είναι σημαντικό να αναζητήσετε ιατρική συμβουλή από έναν γιατρό εάν έχετε συμπτώματα ή ανησυχίες σχετικά με το ACC.

Πόσο συχνό είναι το Αδενοειδές Κυστικό Καρκίνωμα;

Το Αδενοειδές Κυστικό Καρκίνωμα είναι ένας σπάνιος τύπος καρκίνου, αποτελώντας λιγότερο από το 1% όλων των καρκίνων του κεφαλιού και του λαιμού. Εμφανίζεται πιο συχνά σε ενήλικες μεταξύ 40 και 60 ετών, αν και μπορεί να προσβάλει άτομα όλων των ηλικιών. Επειδή είναι τόσο σπάνιο, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν γιατρό εάν έχετε ανησυχίες ή συμπτώματα που μπορεί να σχετίζονται με αυτόν τον τύπο καρκίνου.

Ποια είναι τα συμπτώματα του Αδενοειδούς Κυστικού Καρκινώματος;

Τα συμπτώματα του Αδενοειδούς Κυστικού Καρκινώματος ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία του όγκου, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν πόνο, πρήξιμο, αιμορραγία ή δυσκολία στην κατάποση ή την ομιλία εάν ο όγκος βρίσκεται στο κεφάλι ή στον λαιμό. Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν επίμονο βήχα, δύσπνοια ή επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις του θώρακα εάν ο όγκος επηρεάζει τους πνεύμονες. Είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν γιατρό εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ασυνήθιστα ή επίμονα συμπτώματα.

Ποιες είναι οι επιλογές θεραπείας για το Αδενοειδές Κυστικό Καρκίνωμα;

Οι επιλογές θεραπείας για το Αδενοειδές Κυστικό Καρκίνωμα εξαρτώνται από τη θέση και το στάδιο του καρκίνου, αλλά συνήθως περιλαμβάνουν χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου, ακολουθούμενη από ακτινοθεραπεία ή/και χημειοθεραπεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στοχευμένη θεραπεία ή ανοσοθεραπεία. Ο γιατρός σας θα συνεργαστεί μαζί σας για να αναπτύξει ένα εξατομικευμένο σχέδιο θεραπείας με βάση τις ειδικές σας ανάγκες και την κατάσταση της υγείας σας.

Ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της θεραπείας για το Αδενοειδές Κυστικό Καρκίνωμα;

Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της θεραπείας για το Αδενοειδές Κυστικό Καρκίνωμα μπορεί να περιλαμβάνουν πόνο, δυσκαμψία ή αδυναμία στην περιοχή της θεραπείας, καθώς και δυσκολίες με την κατάποση ή την ομιλία εάν ο καρκίνος επηρεάζει την περιοχή του κεφαλιού και του λαιμού. Η ακτινοθεραπεία και η χημειοθεραπεία μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε παρατεταμένη κόπωση, ναυτία, ανοσοκαταστολή και άλλες παρενέργειες. Είναι σημαντικό να συνεργαστείτε στενά με την ομάδα υγειονομικής περίθαλψης για να διαχειριστείτε αυτές τις επιπτώσεις και να ενσωματώσετε στρατηγικές αποκατάστασης στη φροντίδα σας.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.